Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

7 característiques sobre els acomiadaments col·lectius

Laboral
7 característiques sobre els acomiadaments col·lectius

Desgraciadament els cicles econòmics provoquen alts i baixos en determinades èpoques per un excés de personal, el cost del qual és impossible de poder mantenir, per a que moltes empreses puguin seguir sent rentables i competitives respecte a la competència

Per tant, quan en un entorn econòmic desfavorable una empresa no pot continuar mantenint la relació laboral amb els seus treballadors, ha de prendre una desagradable decisió, la qual consisteix en extingir els contractes laborals.

Aquesta extinció pot donar-se a través d'acomiadaments individuals a algun dels treballadors o bé d’acomiadaments col·lectius, mitjançant l'assessorament d'advocats especialistes en dret laboral.

En aquest article, analitzarem els 7 punts essencials per conèixer els acomiadaments col·lectius, també coneguts com ERO.

Què és un ERO?

Segons els nostres advocats, un acomiadament col·lectiu o també anomenat ERO, és un procediment mitjançant el qual s'extingeixen diversos contractes de treball per motius referents a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Aquesta extinció ha donar-se per un període mínim de 90 dies, afectant als següents supòsits:

- Deu treballadors, en les empreses que ocupin menys de cent treballadors.

- El deu per cent del nombre de treballadors de l'empresa en aquelles empreses que ocupin entre cent i tres-cents treballadors.

- Trenta treballadors en les empreses que ocupin més de tres-cents treballadors.

En empreses menors, cal considerar la situació d'acomiadament col·lectiu o ERO, l'extinció de contractes laborals que puguin afectar el total de la plantilla, quan el nombre de treballadors sigui superior a cinc.

Cal recordar, que l'acomiadament col·lectiu es troba recollit en l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors.

Quan podem entendre que concorren causes econòmiques?

Els nostres advocats especialistes en dret laboral entenen que hi ha causes econòmiques quan s'apreciï una situació econòmica desfavorable a l'empresa, per exemple pèrdues, disminució del nivell d'ingressos durant tres trimestres consecutius, en comparació amb els trimestres de l'any anterior.

Quan hi ha causes tècniques, organitzatives i productives per realitzar un ERO?

Els nostres advocats aprecien l'existència de causes tècniques quan es produeixen canvis en els mitjans de producció. En les causes organitzatives cal que es produeixin canvis en les formes d'organització de la producció. I finalment, causes productives, quan es produeixin canvis en la demanda dels productes.

Què és el període de consultes?

Hem de tenir present, que un acomiadament col·lectiu o ERO, anirà acompanyat d'un període de consultes amb els representants legals dels treballadors i amb els advocats especialistes en dret laboral. El període de consultes, tractarà aspectes com les possibilitats d'evitar o reduir els acomiadaments col·lectius, i la proposició de mesures enfocades a restablir treballadors.

Com es comunica un acomiadament col·lectiu o ERO?

L'empresa amb l'assessorament dels advocats, haurà de comunicar a tots els treballadors o en defecte als representants dels mateixos, l'acord d'iniciació d'un procediment d'acomiadament col·lectiu.

Posteriorment a la comunicació, haurà d'iniciar-se el període de consultes o negociació entre les dues parts, amb l'objectiu de poder arribar a un acord.

Un cop transcorregut aquest període, s'haurà de comunicar a l'autoritat laboral competent el resultat de la negociació. En el cas que s'hagi arribat a un acord s'haurà de notificar còpia del que s'ha acordat. En cas contrari, s'haurà de comunicar a l'autoritat laboral competent la decisió final sobre l'acomiadament col·lectiu en base a les condicions i punts decisius de la mateixa.

Tipus d'ERO

Podem diferenciar entre aquests diferents tipus d'ERO:

- ERO de reducció: es produeixen quan es redueix la jornada laboral dels treballadors.

- ERO de suspensió: els treballadors deixen de treballar durant un temps determinat.

- ERO d'extinció: els treballadors afectats són acomiadats. Aquest tipus d'ERO és el que es coneix com a acomiadament col·lectiu.

Quina indemnització els correspon als treballadors en cas d'un ERO?

En els casos que es produeixi un ERO, la indemnització que els correspon als treballadors s'ha de pactar entre les dues parts, i en defecte d'aquesta, serà equivalent a vint dies de salari per any treballat, amb un màxim de dotze mensualitats.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret laboral estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.