Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

7 coses que has de saber de la pensió d'aliments

Família
7 coses que has de saber de la pensió d'aliments

Què és la pensió d'aliments? Qui està obligat a abonar la pensió d'aliments? S'ha d'abonar fins a la majoria d'edat? Quina quantia s'ha d'abonar en concepte de pensió d'aliments? Es poden reclamar les quantitats impagades en concepte de pensió d'aliments? Totes aquestes i altres preguntes seran resoltes en aquest nou article.

Què és la pensió d'aliments?

La pensió d'aliments és una pensió que té la seva funció en el deure imposat als progenitors d'assegurar la subsistència dels seus fills. En el cas de d’una separació matrimonial o divorci, l'obligació d'aliments consisteix en el deure imposat a un dels cònjuges enfront de l'altre cònjuge o enfront dels fills.

Què s'entén per aliments?

S'entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment, habitació, vestit i assistència mèdica.

Els aliments comprenen també l'educació i instrucció de l'alimentista mentre sigui menor d'edat i encara després quan no hagi acabat la seva formació per causa que no li sigui imputable.

Entre els aliments s'inclouran les despeses d'embaràs i part, excepte que estiguin cobertes d'una altra manera.

Qui està obligat a abonar la pensió d'aliments?

Estan obligats a abonar la pensió d'aliments:

  • Els cònjuges

  • Els ascendents i descendents.

En cas que els menors ho necessitin, els germans per a sufragar els auxilis necessaris per a la vida, i s'estendran en el seu cas als que precisin per a la seva educació.

La pensió d'aliments s'ha d'abonar fins a la majoria d'edat dels fills menors?

No, si bé és cert que generalment la pensió d'aliments s'ha d'abonar fins a la majoria d'edat, també és cert que aquesta obligació d'aliments no s'extingeix fins que els fills no finalitzin els estudis i no tinguin recursos econòmics propis.

Per tant, fins i tot després de la majoria d'edat, quan el fill tingui més de 18 anys, se li ha d'abonar pensió d'aliments, si no té ingressos econòmics suficients i es troba estudiant. Evidentment hi ha matisos i cada cas s'ha d'estudiar profundament.

Quan els fills són majors d'edat i tenen dret a continuar percebent la pensió d'aliments no és aconsellable que se'ls aboni directament a ells la pensió, sempre que la sentència o conveni regulador establis que el lliurament d'aquesta quantitat havia de fer-se al cònjuge.

Quina quantia s'ha d'abonar en concepte de pensió d'aliments?

No existeix un import genèric que serveixi de base per a calcular la mateixa. Si bé, es donen determinades circumstàncies que es prenen com a referència per al seu càlcul.

La quantia dels aliments serà proporcionada al cabal o mitjans de qui els dóna i a les necessitats de qui els rep. D'aquesta manera s'atendrà els ingressos de cadascun dels progenitors i a les necessitats que presentin els fills que es beneficiïn de la pensió d'aliments en atenció a les seves despeses ordinàries.

La pensió d'aliments és un càlcul anual i que, per tant, es prorrateja en dotze mesos. No obstant això, per a facilitar el seu càlcul, s'aconsella calcular l'import ateses les taules orientadores del propi Consell del Poder judicial per a determinar la quantia aproximada de la pensió d'aliments a abonar pels progenitors.

Es poden reclamar les quantitats impagades en concepte de pensió d'aliments?

Si, es podran reclamar les quantitats impagades en concepte de pensió d'aliments, si bé tan sols es podran reclamar les que corresponen als últims 3 anys.

Tal com comenten els advocats especialistes en dret de família, la reclamació per impagament de pensió d'aliments és un procediment que s'inicia de manera amistosa, i en cas de no arribar a cap acord amb l'altra part, s'inicia el procediment judicial amb la presentació d'una demanda d'execució dirigida al Jutjat de Primera Instància del domicili del demandat.

Es tracta d'un procediment ràpid i eficaç que permet reclamar les quantitats que el progenitor obligat no ha abonat en concepte de pensió d'aliments.

Quan cessa definitivament l'obligació d'abonar la pensió d'aliments?

L'obligació de subministrar aliments cessa amb la mort del progenitor o progenitors que estan obligats a abonar-la, encara que la prestessin en compliment d'una sentència judicial ferma. També cessarà en els següents casos:

- Per mort del qual abona la pensió d'aliments.

- Quan la fortuna del progenitor que abona la pensió d'aliments no els pogués satisfer.

- Quan el fill que rep els aliments hagi millorat de fortuna i no li sigui necessària la pensió alimentària per a la seva subsistència.

- Quan el que abona la pensió d'aliments hagués comès alguna falta de les quals donen lloc al desheretament.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.