Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Com demanar una ordre d'allunyament per maltracte de parella

Dret Penal
Com demanar una ordre d'allunyament per maltracte de parella

El maltractament de parella és una mena de violència entre persones d'una mateixa parella. A Espanya el maltractament més habitual és la violència de gènere, encara que també hi ha altres tipus de maltractament, com és la violència domèstica.

La violència de gènere és un tipus de violència masclista que es produeix per maltractament a la parella a través d'accions violentes dirigides a una de les persones que formen part de la parella, o que de manera anterior haurien tingut una relació de parella, i que la víctima principal que pateix el maltractament sigui la dona. També es podria donar en aquells casos en què la víctima de la violència sigui un menor d'edat, i que el maltractador tingui vincles directes amb la víctima menor. 

Quan una dona és víctima de violència de gènere, cal que tingui mesures de protecció per evitar que torni a passar, i per protegir-lo davant de l'agressor. Una de les mesures de protecció més conegudes, i que sorgeix més efectes per protegir la dona que ha estat víctima de maltractament, és l'ordre d'allunyament.

En aquest article obtindrà informació sobre l'ordre d'allunyament, com denunciar la violència de gènere patida i sol·licitar una ordre d'allunyament, i de les mesures de protecció alternatives per protegir els interessos de la dona maltractada.

Què és una ordre d'allunyament? 

Es tracta d’una mesura de protecció a les víctimes de maltractament, tal com estableix l’art. 544 bis de la Llei d’Enjudiciament Criminal (d’ara en endavant LECrim), i consisteix en la protecció que s'atorga a aquella dona que hagués estat víctima de violència de gènere, prohibint que el maltractador s'acosti a la dona maltractada, a una determinada distància, que serà calculada en metres o quilòmetres segons estableixi el Jutjat de Violència de la Dona competent, o el Jutjat de Guàrdia. 

Ara bé, és important que les víctimes coneguin com sol·licitar l'ordre d'allunyament per maltractament de parella. A continuació exposarem la manera d'aconseguir que s'implanti aquesta mesura de protecció i seguretat.

A l'ordre d'allunyament recollida a l'art 544 bis de la LECrim s'establiran únicament mesures penals per a aquelles persones que hagin incorregut presumptament en algun dels delictes esmentats a l'article 57 del codi penal. Una de les mesures que es poden acordar sobre la base de la compareixença celebrada sobre la base d'aquest article és precisament l'ordre d'allunyament. Aquesta compareixença se celebrarà després de la preceptiva denúncia acompanyat d'un advocat expert en maltractament de parella i no cal que hi assisteixi el presumpte agressor. La mesura de protecció penal es pot adoptar sense que hi sigui present l'agressor.

Si la mesura cautelar imposada és trencada, és a dir, que l'agressor incompleixi amb la mesura de protecció acordada, aquesta es pot endurir, convocant-se a una nova compareixença podent sol·licitar el Ministeri Fiscal o l'advocat de l'acusació particular de la víctima mesures més dures i restrictives per a la situació personal, fins i tot la presó provisional.

L'ordre de protecció de l'article 544 ter de la LECrim va ser pensada per a les víctimes de violència de gènere. La persona beneficiària de la mesura esmentada sempre serà una dona. A la compareixença que s'assenyala per a la seva adopció han de ser presents tant la presumpta víctima, amb el seu advocat, així com el presumpte agressor.

Com es pot demanar una ordre d'allunyament per maltractament de parella?

Per a què un jutge concedeixi aquesta mesura de protecció, aquest valorarà si és necessària en funció del risc i el perill que pugui comportar per a la víctima de maltractament de parella estar a prop de l'agressor.

Si ha estat víctima de violència de gènere és altament recomanable que l’assisteixi un advocat expert en maltractament de parella, perquè pugui sol·licitar tan aviat com sigui possible una ordre d'allunyament, i les mesures de protecció necessàries per protegir la víctima maltractada. 

Quins són els passos que cal seguir per sol·licitar una ordre d'allunyament?

El primer de tot és presentar una denúncia davant de la policia o una querella davant dels Jutjats de Violència sobre la Dona. En aquest mateix tràmit, aconsellable comptar amb l'assistència d'un advocat, perquè us pugui assessorar en tot moment, i obtingueu millors resultats en la tramitació tant de l'ordre de protecció, com del possible procediment penal per aturar el maltractament cap a la víctima . 

Caldrà que la persona afectada tingui proves que corroborin el maltractament sofert per la seva parella, podent ser tant fotografies com testimonis, enregistraments, missatges de WhatsApp, correus electrònics, etc.

Més endavant, i essent la tramitació urgent, s'investigarà la comissió del possible delicte de violència de gènere.

Després de la declaració de la víctima a la seu policial i als jutjats competents, acompanyada del seu advocat, es procedirà a fer el tràmit d'audiència per resoldre sobre la sol·licitud d'ordre d'allunyament, després d'això, el jutjat emetrà una interlocutòria en base a les proves i declaracions realitzades, per dictaminar sobre si escau o no dictar ordre d'allunyament o de les mesures de protecció necessàries per protegir la víctima. 

Finalment, es notificarà l'ordre d'allunyament a l'acusat sobre la mesura de protecció acordada. 

La distància d'una ordre d'allunyament varia segons la gravetat del cas i depenent de les circumstàncies de la víctima i de l'agressor.

Quan es triga en aconseguir una ordre d'allunyament?

El temps que es triga a aconseguir aquesta mesura de protecció dependrà de diferents circumstàncies, ja sigui la complexitat de l'assumpte, la urgència del tràmit o la tardança del mateix jutjat.

Per norma general, el Jutjat dictaminarà l'ordre tan aviat com sigui possible, sent aquest, un assumpte de màxima urgència, per garantir que la víctima de maltractament de parella no corri cap perill ni cap tipus de risc.

Quines proves calen per aconseguir una ordre d'allunyament? 

Serà important aportar tot allò que la víctima tingui a la seva disposició, com ara missatges de WhatsApp, Instagram, correus electrònics, enregistraments, àudios, testimonis que hagin presenciat una situació de maltractament a la parella, fotografies, etc.

A més, tant la policia com el Jutjat mateix s'encarregaran de dur a terme la investigació per obtenir totes les proves necessàries del maltractament de parella. Així, per exemple, s'encarreguen de revisar els antecedents penals de l'agressor, de les denúncies que s'hagin interposat amb anterioritat contra ell, dels procediments penals anteriors, etc. 

També es pot aportar el llistat de trucades o converses entre el presumpte agressor i la víctima que ha patit maltractament.

Com més proves hi hagin del maltractament de parella, serà més fàcil que tant el jutjat com el jutge competent aprovi la sol·licitud d'una ordre d'allunyament, i el procediment penal segueixi el curs respecte al possible maltractament cap a la víctima.

Quines són les conseqüències de no complir una ordre d'allunyament? 

L'ordre d'allunyament és de compliment obligat, ja sigui una pena o una mesura cautelar. Per això, l'incompliment de la mesura esmentada suposa per a l'agressor un delicte per trencament de condemna, tal com es tipifica a l'article 468 del Codi Penal.

Per tant, incomplir aquesta mesura suposarà una pena de multa que oscil·larà entre els 12 i els 24 mesos.

Ara bé, si s'apliqués aquesta mesura en situacions excepcionals recollides a l'article 173.2, la pena serà de presó de 6 mesos a 1 any.

La sol·licitud d'una ordre d'allunyament és una mesura de protecció que ofereix la màxima protecció legal a la víctima, amb l'objectiu principal que l'agressor no s'acosti a la víctima fins a la distància establerta pel jutge. 

Per sol·licitar aquesta mesura de protecció i seguretat, es podrà acudir per diferents vies. Es pot sol·licitar davant d'un jutge, davant del fiscal, davant els Jutjats de Violència sobre la Dona, davant els Jutjats de Guàrdia, davant els Mossos d’Esquadra, etc. 

Aquesta mesura proporciona més tranquil·litat a la víctima per evitar veure's amb l'agressor.

Contacta amb Forcam Advocats, i els nostres millors advocats en casos de violència de gènere, experts en maltractament de parelles, estudiaran el seu cas concret. Oferim assistència i assessorament penal en violència de gènere a nivell nacional i internacional. A més, comptem amb:

Gabinet d’advocats a Barcelona
Gabinet d’advocats a Madrid
Gabinet d’advocats a Reus