Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Com desallotjar un llogater mitjançant un desnonament?

Real Estate
Com desallotjar un llogater mitjançant un desnonament?

Actualment són molts els propietaris que dubten sobre si han de posar de lloguer alguna de les seves propietats, sobretot pels problemes que hi ha si l'inquilí no paga el lloguer. Per això és important saber com funciona el procés de desnonament, per a què el propietari sàpiga com desallotjar de casa seva els llogaters que no paguen l'arrendament.

En molts casos, quan es lloga un habitatge els propietaris no fan contracte de lloguer, sinó que es limiten a arribar a un acord verbal amb l'inquilí, i es pacta una renda de manera verbal, sense contracte. Igualment, en aquests casos es pot instar un procediment de desnonament, tal com explicarem al present article. 

Així doncs, independentment que hi hagi contracte de lloguer o no, si els llogaters no abonen les rendes mensuals i els subministraments, el propietari de l'habitatge podrà acudir a la via amistosa o a la via judicial per poder desallotjar els llogaters, ja sigui mitjançant el procediment de desnonament per manca de pagament o instant el procediment de desnonament per precari.

Què és el desnonament per manca de pagament? 

El desnonament per falta de pagament és un procediment judicial que té com a objectiu que el propietari d'un habitatge recuperi l'immoble en cas d'impagament del lloguer per part de l'arrendatari.

Segons s'estableix a l'article 27 de la Llei d'arrendaments urbans, el propietari d'un immoble té dret a rescindir el contracte de lloguer en cas que l'inquilí no aboni el pagament de la mensualitat de lloguer, de les factures de subministraments o de despeses derivades de l'arrendament.

No obstant això, la realitat és que els llogaters morosos no solen anar-se'n de forma amistosa, sinó que intenten allargar l'arrendament, tot i no pagar, tot el temps possible. Per això el propietari ha d'actuar de forma ràpida i, una vegada esgotada la via amistosa, interposar demanda de desnonament per impagament de lloguer.

Com desallotjar un llogater que no paga l'arrendament amb contracte? 

En primer lloc, quan es dóna aquest tipus de situacions, el millor és instar un procediment amistós per la via extrajudicial amb l'inquilí morós. Per això, l'arrendador haurà de posar-se en contacte amb un advocat expert en desnonaments, perquè pugui iniciar el procediment amistós, enviant primer un requeriment previ amistós de pagament a l'inquilí. I posteriorment instar la via de la negociació, per poder recuperar les quantitats degudes i iniciar el desallotjament com més aviat millor. 

En segon lloc, i tan sols en el cas que l'inquilí no conteste al requeriment previ amistós de pagament enviat i segueix sense abonar les mensualitats degudes, caldrà que el propietari, mitjançant un advocat especialista en desnonaments, acudeixi a la via judicial i interposi la corresponent demanda de desnonament. 

Mitjançant un procediment de desnonament, el propietari sol·licitarà el pagament de les rendes impagades i la recuperació de la possessió de l'habitatge

Passos per desallotjar un llogater que no paga l'arrendament

Per aconseguir que l'inquilí morós pagui el que deu i, a més, desallotgi l'habitatge arrendat, ha d'instar els passos següents: 

  • Interposició de la demanda de desnonament per impagament de lloguer. És important, a l'hora de posar la demanda, tenir el contracte d'arrendament, una nota simple del Registre de la Propietat que acrediti que el propietari és el titular de l'habitatge, justificant amb el requeriment de pagament amistós enviat a l'inquilí i documents que siguin necessaris per poder provar les rendes impagades, així com els subministraments no abonats per l'inquilí.
  • Un cop admesa a tràmit la demanda, es notificarà la demanda formalment a l'inquilí perquè comenci el procediment de desnonament.
  • Un cop recaigui sentència o decret judicial (aquest s'emet en aquells casos en què l'inquilí no s'oposa a la demanda) es condemnarà l'inquilí a abandonar l'habitatge i lliurar les claus.
  • L'inquilí morós també estarà obligat al pagament del deute al propietari. Si l'inquilí no paga el lloguer de forma voluntària, l'arrendador a través del seu advocat especialista en desnonaments, instarà procediment d'execució per embargar els comptes corrents bancaris, les nòmines i el patrimoni de l'inquilí, amb l'objectiu de recuperar les rendes i els subministraments deguts.

Què passa quan no hi ha contracte que reguli l'arrendament?

En cas que no hi hagi contracte d'arrendament entre propietari i llogater, també es pot iniciar el procediment de desnonament. Tot i això, en no tenir contracte formal de lloguer, el propietari tindrà més dificultats per recuperar l'habitatge.

El propietari haurà de provar que va llogar el seu immoble als llogaters, que es va pactar una determinada renda, i que no li han pagat el lloguer durant el temps establert a l'acord verbal. 

Què és el desnonament per precari? 

La majoria d'ocasions s'insta un procediment de desnonament per precari quan el propietari cedeix casa seva a un familiar o amic perquè visqui de forma gratuïta i en el moment de voler recuperar la casa, els familiars o amics no abandonen l'immoble de forma voluntària.

També s'inicia aquest procediment en els casos en què els okupes ocupen l'habitatge en propietat, i no abonen cap tipus de lloguer, ni tampoc abonen les despeses de subministraments.

El procediment de desnonament per precari comença amb la interposició de demanda amb l'assistència obligatòria d'advocat expert en desallotjar okupes, i acaba amb l'emissió de la sentència corresponent, en què s'ordenarà a l'okupa o precarista el desallotjament de l'immoble ocupat.


Contacta amb nosaltres, i els advocats experts en desnonaments de Forcam Advocats, estudiaran el seu cas concret i li oferiran assessorament legal de qualitat.

A Forcam Advocats realitzem procediments de desnonament a tot Espanya. A més, disposem de:

Gabinet d’advocats a Barcelona
Gabinet d’advocats a Madrid
Gabinet d'advocats a Reus