Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Com portar una empresa estrangera a Espanya amb èxit

Mercantil
Com portar una empresa estrangera a Espanya amb èxit

Hi ha diferents formes per implantar una empresa estrangera a Espanya amb èxit. Cadascuna d'elles s'aplicarà a una situació determinada, de manera que el primer pas sempre serà analitzar el projecte.

A l'expandir-se, l'empresa matriu pot recórrer a diferents institucions jurídiques, per la qual cosa és recomanable consultar la situació amb un despatx d'advocats especialitzats en matèries com el Dret Societari, Fiscal, Laboral o Mercantil.

Només des de l'experiència pot donar-se una resposta específica a les necessitats de l'empresa. En el nostre article d'avui explorarem alguna de les figures més recurrents a l'hora d'importar un negoci a Espanya.

D'altra banda, l'assistència del nostre despatx d'advocats a Barcelona, ​​format per advocats especialistes en empreses pot ajudar a la companyia a agilitzar determinats tràmits, com la constitució i / o registre dels seus establiments o de la forma jurídica, l'obtenció de l'NIF, el pagament d'impostos, etc.

L'establiment de noves empreses

Una de les opcions per importar un negoci a Espanya és constituir una nova societat. Hi ha diferents figures jurídiques per a desenvolupar activitats mercantils, similars a les de qualsevol integrant de l'OCDE. També hi figures jurídiques alternatives a les societats, com les cooperatives o les fundacions.

No obstant això, en aquest article volem centrar-nos en la importació de negocis, ja que:

 • Disposem d'altres articles en la nostra pàgina en els que vam estudiar en detall cadascuna de les formes jurídiques existents.
 • A més, quan l'empresa estrangera ja està establerta més enllà de les nostres fronteres, el més habitual és que vulgui conservar actius intangibles com la seva marca.

Cal dir que l'establiment de nous projectes a Espanya, quan l'emprenedor és estranger, pot estar sotmès a determinats requisits addicionals. Sobre aquests parlarem en futures ocasions.

Les figures clau per portar una empresa a Espanya 

Tal com recomanen els advocats en dret d'empresa, importar una empresa en funcionament a Espanya té nombrosos avantatges. Destaca la conservació de la marca i altres elements de Propietat Intel·lectual i Industrial (si bé és cert que en alguns casos caldrà cursar el corresponent registre).

Per descomptat, la legislació nacional no té per què coincidir amb la del lloc d'origen, de manera que és important assessorar-se prèviament per conèixer en detall l'impacte que tindran les normatives nacionals sobre l'operativa de l'empresa. En aquest sentit, l'harmonització normativa pròpia del Dret Comunitari ajudarà al fet que la legislació en molts dels Estats membres de la Unió Europea sigui idèntica o molt similar.

Sucursals

Les sucursals són establiments secundaris sense personalitat jurídica pròpia, però que poden exercir l'activitat econòmica de l'empresa matriu. La senzillesa en la seva obertura les converteix en la forma jurídica més comuna a l'hora d'importar negocis a Espanya. 

L'art. 295 de el Reglament de Registre Mercantil defineix les sucursals com:

<< [...] tot establiment secundari dotat de representació permanent i de certa autonomia de gestió, a través del qual es desenvolupin, totalment o parcialment, les activitats de la societat >>.

El problema és que fora d'aquesta parca definició, el dret nacional no conté una regulació intensiva de les sucursals. Pel que resulta fonamental atendre la doctrina, jurisprudència i als pronunciaments de la DGRN per tramitar adequadament l'establiment de sucursals. També resulten d'utilitat les normatives comunitàries i la jurisprudència de l'TJUE.

Les característiques de la sucursal són:

 1. Es tracta d'un establiment secundari.
 2. Té representació permanent i autonomia de gestió.
 3. No té personalitat jurídica diferent de la de l'empresa matriu. El que implica que és aquesta qui ostenta les facultats de control i direcció.
El fet que la sucursal no tingui personalitat jurídica implica que:
 • La seva creació no suposa la d'una nova societat.
 • No té capital o objecte social propis (encara que pugui disposar de recursos propis, però aquests corresponen a la matriu).
 • S'extingeix per lliure decisió de la matriu o quan aquesta s'extingeixi.

A l'hora d'establir una sucursal caldrà inscriure l'entitat en el Registre Mercantil. Aquest tràmit dependrà de si es tracta de la primera o successives inscripcions i de l'origen de la matriu.

Filials

La filial representa un pas més en la integració de l'empresa a Espanya, ja que a l'contrari del que passa amb les sucursals, les filials sí que tenen personalitat jurídica pròpia. Això suposa un procediment de constitució molt similar a el de la creació d'empreses espanyoles. 

El fet de tenir personalitat jurídica pròpia també implica la separació de responsabilitats. De fet implica una constitució separades, amb un capital social propi i, en alguns casos, fins i tot un objecte social diferent del de la matriu.

No obstant això, el control d'aquestes societats segueix recaient en l'empresa matriu i els seus resultats s'integren en els d'aquesta.

Oficines de representació o agències

Les oficines de representació, realment, desenvolupen activitats auxiliars a les de l'empresa matriu. Es tracta, per tant, de la figura que menor integració suposa entre les analitzades. Solen ser l'avantsala a la constitució d'una filial o sucursal.

Com passa amb les sucursals, les oficines de representació no tenen personalitat jurídica pròpia. Això facilita els tràmits d'obertura, però també limita l'àmbit d'actuació de l'oficina. De fet, habitualment es gestiona a nivell local, mitjançant l'apoderament d’advocats especialistes espanyols.

Una figura molt similar a la de les oficines de representació (esteses en el sector bancari) és la de l'agència. De nou ens trobem davant d'un establiment que presta serveis auxiliars de la principal, sense autonomia ni personalitat jurídica diferenciada.

Establiments permanents

Els establiments permanents solen associar-se amb nocions tributàries, ja que no tenen entitat pròpia en el camp de el Dret Mercantil. Com les oficines de representació o les sucursals, no tenen personalitat jurídica pròpia.

La seva particularitat és que desenvolupen l'activitat de la matriu a Espanya, podent tancar el cicle empresarial o bé treballar exclusivament per a aquesta o el seu grup. Se sotmeten a l'impost sobre la renda dels no residents i al de Societats. 

Requereixen de la designació d'un representant, el nomenament es comunicarà a l'AEAT perquè realitzi les oportunes gestions tributàries. 

Cal mencionar que aquesta figura es troba entre les oficines de representació o agències i les sucursals:

 • Com les oficines de representació i les agències, implica la presència física a Espanya, sent a més completament depenent de la matriu. No obstant això, la seva activitat si pot ser la que desenvolupa la principal.
 • Com les sucursals, desenvolupen l'activitat de la matriu mitjançant la seva presència física (establiment) en el territori. No obstant això, les sucursals tenen autonomia (encara que no personalitat jurídica), cosa que no passa amb els establiments permanents (que no tenen autonomia ni personalitat jurídica).
   

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret d'empresa estudiaran el seu cas concret. Comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus