Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Com reclamar deutes elevats de forma ràpida i efectiva?

Deutes
Com reclamar deutes elevats de forma ràpida i efectiva?

Hi ha diferents vies per reclamar deutes elevats de forma ràpida i efectiva. I depenent del tipus de deute a què ens referim serà recomanable acudir a una o altra. Per això, si el que volem es reclamar els nostres diners, convindrà analitzar el cas concret amb l'assistència d'un advocat especialitzat en reclamació de deutes elevats.

La reclamació extrajudicial de deutes elevats 

Generalment, les vies més ràpides i econòmiques de reclamació són les extrajudicials. El problema d'acudir als tribunals és la seva càrrega de treball, que probablement introduirà demores en les nostres expectatives de cobrament. A més, rebre una demanda és una situació desagradable, de manera que si ens interessa mantenir relacions amb el nostre deutor una vegada cobrem, podria ser convenient evitar la judicialització de la reclamació. 

Però la reclamació extrajudicial de deutes té els seus límits. El primer que trobarem és que, en general, dependrem de la bona fe del deutor per aconseguir un compromís. Però sens dubte, el límit més important és que mancaran d'instruments executius. 

Entrem, per tant, a analitzar quines vies extrajudicials tenim a la nostra disposició per reclamar deutes elevats.

La negociació i l'acord extrajudicial de pagaments

Tal com comenten els advocats experts en reclamar deutes, quan es tracta de reclamar el compliment de qualsevol obligació, el primer pas és negociar amb el deutor. Generalment n'hi ha prou que el nostre advocat es posi en contacte amb ell per advertir de l'exigibilitat de les seves obligacions.

Si el deutor té capacitat de pagament, la simple recepció d'un burofax formal o una carta amb la capçalera de l'advocat pot ser suficient per forçar-lo al pagament. 

Davant d'aquests casos convé negociar les condicions de pagament, el que sol fer-se mitjançant un acord extrajudicial de pagaments. En aquest instrument podrien flexibilitzar les condicions del pagament, encara que el més convenient serà obtenir un reconeixement de deute.

El reconeixement de deute 

Nomenem reconeixement de deute al document mitjançant el qual el deutor declara l'existència d'un deute amb el seu creditor. La seva particularitat és que podem elevar-lo a escriptura pública davant Notari. 

En aquest cas, si el deutor no pagués ens estalviarem la fase declarativa d'una reclamació judicial, podent acudir directament al procés executiu. Detallarem la diferència entre totes dues etapes judicials en el proper apartat.

Altres solucions intervingudes: conciliació, mediació i arbitratge 

Abans d'entrar en matèria judicial, convé recordar que hi ha altres vies de resolució de conflictes, a les quals podem recórrer quan necessitem reclamar deutes elevats. Una d'elles és la conciliació, que ens ajudarà a deixar constància de les negociacions. No obstant això, atès que el conciliador no ha de contribuir a l'acord, es tracta d'una via que només serà efectiva en un nombre limitat de casos.

Més efectiva pot ser la mediació, particularment si el nostre deutor té voluntat de pagament i volem cuidar la nostra relació amb ell. En aquest cas l’advocat ens ajudarà a apropar posicions, facilitant l'arribada a un acord extrajudicial de pagaments. 

Les dues opcions ens donaran accés a acords amb força executiva, com passa amb el reconeixement de deutes. Encara que en el cas de deutes milionaris sempre és millor acudir a l'arbitratge. En aquest cas, l'àrbitre emetrà un laude, que té la mateixa força que una sentència judicial. Per tant, comptarem amb l'avantatge d'anar a un procés més ràpid i flexible, encara que correm els riscos que sigui més costós que el judici i que l'àrbitre opti per una solució salomònica que ens impedeixi recuperar tots els nostres diners.

Com reclamar un deute elevat judicialment

No tothom és conscient que, quan parlem de presentar una demanda civil, en realitat podem estar fent referència a tres tipus de processos diferents.

En primer lloc hi ha els processos cautelars. El seu objectiu és sol·licitar l'adopció de mesures de garantia o previsió, que impedeixin que es produeixi o s'agreugi una lesió. Per exemple, si volem recuperar un deute elevat i sabem que el nostre deutor té patrimoni, podríem sol·licitar cert grau d'intervenció per evitar que el dilapidi en el nostre perjudici. 

Més generalitzats són els processos declaratius, que són aquells encaminats a què es reconegui una situació jurídica. En el nostre cas, l'objectiu seria que un jutge declarés que existeix un deute elevat de la qual som creditors, ordenant el pagament al deutor. Però si el deutor no compleix amb aquesta obligació encara haurem d'acudir a un procés executiu, on els poders públics podran actuar contra el patrimoni del deutor. 

Doncs bé, si el que ens interessa és reclamar judicialment un deute elevat hem de saber que el camí idoni passaria per:

1.- En primer lloc, analitzar si hi ha algun procés privilegiat aplicable al nostre cas, com podria ser el monitori.

2.- En segon lloc, estudiar si podem sol·licitar mesures cautelars (no és el més freqüent). 

3.- A continuació, aconseguir el reconeixement judicial del deute mitjançant un procés declaratiu.

4.- I només si el nostre deutor no paga, acudir al procés executiu.

Quines són les vies judicials a la nostra disposició? 

En general serà recomanable que acudim al procés monitori sempre que el deute sigui líquid, vençut, exigible i estigui documentat. Sobre aquesta qüestió parlem en anteriors articles, dedicant també una menció al monitori notarial

En el cas que el deute no estigui documentat, abans d'acudir al procediment executiu haurem de passar per un declaratiu, que depenent de la seva quantia tindrà la forma verbal o ordinari. Atès que parlem de deutes elevats, el més freqüent serà que ens correspongui un judici ordinari, que requereix més temps i sobretot més perícia per part del nostre advocat.

En definitiva, hi ha diferents vies, tant judicials com amistoses, per reclamar deutes elevats. Cadascuna d'elles té els seus avantatges i desavantatges i és aplicable a uns casos o uns altres. De manera que la millor opció del creditor sempre és consultar amb un advocat especialitzat en recuperació de deutes.

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en reclamació de deutes estudiaran el seu cas concret. 
Comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus