Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Com reclamar el deute que tinc contra un altra empresa

Deutes
Com reclamar el deute que tinc contra un altra empresa

En principi, les societats de capital, especialment les limitades i anònimes, solen respondre dels deutes generats per al desenvolupament de la seva activitat comercial, amb el capital social. No obstant això, davant l'estat d'insolvència d'una empresa es pot reclamar el deute directament als administradors.

Així doncs, els socis de l'empresa, respondran amb l'aportació social que cada un hagi subscrit per conformar el capital, motiu pel qual es contrauen responsabilitats en nom de la societat, d'allí que només es pugui reclamar directament a l'empresa.

No obstant això, sol passar que si s'ha deixat de pagar algun deute pendent, i l'empresa es troba en concurs de creditors o simplement té falta de liquiditat, la majoria de les vegades els seus administradors si disposen d'un patrimoni personal amb el qual poguessin pagar-se els deutes.

Per tant, l'administrador serà responsable per al pagament del deute que es reclama quan es configuren algun dels supòsits establerts en l'ordenament jurídic vigent, i no s'hagi realitzat el procediment corresponent per saldar els deutes

D’aquesta manera doncs, l'administrador o administradors, han de respondre de forma solidària quan l'empresa es troba en situació d'insolvència, sempre que es tinguin els següents supòsits:

  1. L'existència d'un crèdit no pagat contra una societat;
  2. Que la societat es trobi dins de les causes de dissolució de l'empresa que preveu la Llei;
  3. Que els administradors responsables no hagin convocat efectivament una junta general per a la resoldre la dissolució de l'empresa per falta de liquiditat;
  4. Que no s'hagi sol·licitat el concurs de creditors

Ara bé, hi ha la possibilitat igualment, de reclamar els deutes a empreses que ja van ser dissoltes, d'acord amb una sentència de Tribunal Suprem en data 24 de maig de 2017, mitjançant la qual permet la possibilitat de reclamar a les empreses que van ser dissoltes per deutes contrets amb anterioritat a la seva dissolució.


¿Davant qui s'ha de reclamar el deute? 

D'acord amb la sentència dictada pel Tribunal Suprem, es va establir que les societats que es troben representades per un liquidador, de manera que el reclam del deute podrà fer-se directament a la societat que es troba degudament representada per aquest; però no descarta la possibilitat que el deute sigui reclamat als socis que la conformen, els quals respondran de forma solidària. 

Per tant, i donada la possibilitat que es necessiti un reconeixement per part de tribunal del deute a reclamar, és important demandar de forma directa a la societat, d'allí a que tot i que procedeixi la dissolució d'una empresa, la seva personalitat jurídica es manté i per tant la seva capacitat per a ser objecte d'un procés judicial.

Quines son les vies per exercir la reclamació del deute? 

Dins d'aquest marc, hi ha dues vies per reclamar els deutes, com loso són l'extrajudicial i la judicial, sent necessàries totes dues, ja que amb la primera pogués evitar incórrer en majors costos. Amb l'objecte d'estructurar els passos per exercir el reclam del deute tenim:

1.- Via extrajudicial: l’ideal en aquests casos és contractar els serveis d'un advocat especialista i contactar al deutor per arribar a un acord que afavoreixi a ambdues parts, amb la participació de l’advocat s'evitarà incórrer en error, ja que els seus coneixements tècnics faciliten la comunicació i subscripció dels acords que es poguessin donar.

Podran establir els terminis per a cancel·lar el deute que es reclama, tot i així, pot passar que l'empresa insolvent no compleixi amb els acords i s'hagi de recórrer a la via judicial, en aquest cas s'ha de ponderar la suma del deute i els costos que es generen durant el procés. 

2.- Via judicial: un cop ponderats els costos del procés i la suma del deute que es vol va a reclamar tindrem els següents passos.

Sol·licitud inicial de procediment monitori:

- Sol·licitar per mitjà d'un escrit i degudament assistit per advocats especialistes, l'ordre de pagament corresponent adjuntant les factures impagades.

- Un cop rebuda la sol·licitud al Tribunal, aquest l'envia a l'empresa que es troba en mora perquè en un termini no menor a 20 dies hàbils, procedeixi a el pagament del deute reclamat, o, si no objecti la mateixa, havent fonamentar la seva oposició a pagament.

- Davant d'una oposició, si el deute no supera els 6.000 euros, o s'estan reclamant rendes degudes, accions de recuperació de possessió d'una finca, entre d'altres, amb independència de la seva quantia, podrà realitzar-se un judici verbal.

- En canvi, es reclamen quantitats superiors a 6.000 €, o bé el procediment versi sobre drets honorífics, impugnació d'acords socials, competència deslleial, entre d'altres, amb independència de la seva quantia, el judici serà ordinari.

- Si davant el reclam del deute, l'empresa no respon en el termini dels 20 dies hàbils, el Tribunal procedirà a atorgar un títol exigible al creditor per la suma demandada.

3.- Execució de la decisió: ferma com hagi quedat la decisió del jutge, s'ha d'interposar una demanda d'execució en què es sol·liciti l'embargament dels béns del deutor per satisfer el deute reclamat.

Finalment, és important considerar els béns de deutor, i constatar que siguin suficients per a satisfer el deute que es vol reclamar.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en reclamació de deutes estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, MadridReus.