Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Consells legals per al traspàs de negocis a les empreses

Mercantil
Consells legals per al traspàs de negocis a les empreses

El traspàs de negocis és una bona opció per als emprenedors. Permet començar una aventura econòmica sense partir de zero, comptant amb una operativa ja constituïda, una cartera de clients i actius en funcionament. 

Però adquirir el traspàs del negoci també té contrapartides. Principalment es relacionen amb la situació actual del negoci, sobre els seus deutes i càrregues, i amb el desconeixement de la seva operativa o cultura empresarial. 

De manera que el traspàs de negocis, encara que sigui una bona oportunitat, no està exempt de riscs. I aquest és el motiu pel qual convé estudiar l’operació amb l’ajuda d’un advocat especialista en dret societari, i amb experiència en el traspàs de negocis.

Per oferir una panoràmica sobre les cauteles a adoptar abans de llançar-se a traspassar un negoci, hem reunit alguns dels consells imprescindibles a tenir en compte.

Avantatges i desavantatges del traspàs de negocis 

Els avantatges del traspàs de negocis tenen relació amb el fet que es tracta d'una empresa ja en funcionament. Això implica que ja disposa de proveïdors i empleats preparats. També disposa d'un saber fer, que ha estat contrastat amb el mercat i n'ha demostrat l'eficàcia.

Els negocis traspassats ja tenen una trajectòria, cosa que implica valuosos actius intangibles i una cartera de clients. Per tant, rendibilitzar la inversió sol costar menys temps que si calgués començar de zero. 

Però el traspàs del negoci també suposa l'adquisició del passiu. És a dir, els deutes i càrregues de l'empresa passaran al seu nou propietari, per la qual cosa convé calcular amb precisió si el negoci mateix els podrà fer front o resultarà deficitari. 

D'altra banda, els negocis en funcionament ja tenen la seva pròpia operativa i cultura corporativa. Tot i que això presenta elements favorables, també pot ser un impediment si el nou propietari no és capaç d'entendre'ls i donar-los una certa continuïtat.

No és que l'adquirent hagi de seguir estrictament les normes de la casa del propietari anterior. Però sí que convé que sàpiga com treballava i com ho percebia el seu públic, perquè els canvis bruscos poden passar factura a la cartera de clients, la productivitat de la plantilla i fins i tot la rendibilitat del model provat per l'anterior empresari.

Informació sobre el negoci abans del traspàs

Per pal·liar aquests desavantatges resulta imprescindible que l'adquirent obtingui tota la informació possible del negoci abans de comprar-lo. Principalment ens referim als llibres de comptes, inventaris, memòries… però també a manuals corporatius i operatius, condicions d´arrendament del local, dels contractes laborals en vigor, d´instruments financers… En definitiva, tota la documentació que ens permeti obtenir una perspectiva realista sobre l´estat del negoci.

En aquest sentit, hem de tenir en compte que no tots els empresaris estaran disposats a oferir-nos la seva documentació empresarial sense més ni més. De manera que el més convenient és signar un contracte de due diligence o confidencialitat, o bé encarregar l'avaluació inicial a un auditor independent.

Els advocats amb experiència en traspassos de negocis es poden encarregar d'aquestes tasques. Seran els garants de la transparència de l'operació, malgrat les cauteles que calgui adoptar per qüestions de confidencialitat i de secrets empresarials.

Estudi de mercat i de l'operativa prèvia

Per descomptat, abans de procedir al traspàs convé estudiar el mercat i l'operativa del propietari anterior. No ens aturarem gaire temps en aquest punt perquè no és una cosa estrictament jurídica, encara que sigui una tasca que es pot delegar a l'advocat.

Però sí que volem destacar que és important accedir al know how de l'empresa i conèixer els actius informatius de què disposa. El més probable és que quedin a l'empara de la Llei de Secrets Empresarials, per la qual cosa és probable que calgui establir garanties de confidencialitat.

També serà interessant assegurar-se de retenir algunes de les persones clau de l'organització, que ens ajudin a fer la transició. Per fer-ho, es pot recórrer a compromisos de permanència, encara que les vies més efectives sempre seran els programes d'incentius. I és que el màxim que podem fer mitjançant un compromís de permanència és obtenir una indemnització si la personalitat clau abandona el seu lloc, però en cap cas no podrem obligar-lo a romandre-hi.

De fet, el que és convenient sol ser que es pacti que el propietari sortint romangui a l'empresa durant un temps prudencial, juntament amb l'entrant. Això permetrà al nou propietari conèixer detalladament com es desenvolupava l'activitat prèviament, evitant possibles impactes negatius del traspàs de poders.

Cauteles en matèria d'arrendament

Si l’activitat es desenvolupa en un local comercial arrendat, convindrà que negociem no només amb el titular del negoci sinó també amb el propietari del local. Tot i que la cessió d'aquest tipus d'arrendaments és lliure d'acord amb la Llei d'arrendaments urbans (LAU), no hem d'oblidar que l'arrendador tindrà dret a elevar la renda fins a un 20 %.

També és convenient revisar el contracte d'arrendament, que en aquest tipus de lloguer s'aplica amb preferència a la LAU. De manera que podria contenir clàusules restrictives que ens lliguessin les mans a l'hora d'adaptar el local a les nostres necessitats.

Altres consideracions davant del traspàs de negocis

Finalment, cal recordar que depenent del sector en què es produeixi el traspàs haurem de prendre altres cauteles addicionals. Així, en sectors fortament regulats com l'alimentació o l'educació, hem de comprovar que el negoci compleixi fidelment la normativa sectorial.

També convindrà revisar tots els instruments preventius que tingui o hagi de tenir el negoci. Entre ells, protocols de protecció de dades, sistemes de compliance, plans d’igualtat, registres de jornada i salari…

Encara que aquestes comprovacions puguin sonar aclaparadores, la veritat és que un advocat amb experiència en el traspàs de negocis les pot fer íntegrament. No oblidem que el traspàs d’un negoci és una inversió no exempta de riscos. Per tant, comptar amb assessorament especialitzat és clau per evitar contratemps.


Contacti amb nosaltres, 
i els nostres advocats especialistes en dret d'empresa estudiaran el seu cas concret. Comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus