Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Conveni Regulador de divorci. Quins tipus d'acords existeixen?

Família
Conveni Regulador de divorci. Quins tipus d'acords existeixen?
Depenent de si hi ha fills o no, fruit de la relació sentimental entre ambdós membres de la parella, sempre és preferible un procediment de mutu acord a un de contenciós.

Bàsicament perquè davant d'un divorci de mutu acord les dues parts negocien, pacten i estipulen les condicions a establir després de la ruptura del matrimoni o la parella de fet. Aquestes estipulacions o pactes poden ser més o menys favorables per als membres de la parella, però abans de res, se'n respectarà la voluntat i la decisió, sempre que aquesta no estableixi condicions o regulacions contràries a la llei.

Per tant, sempre és preferible interposar les voluntats de tots dos, a la decisió que adopti un tercer, en aquest cas un jutge. Ja que per molt que conegui la casuística i la problemàtica familiar, aquest no serà més coneixedor sobre les característiques i detalls concrets dels membres de la parella.

Quan serà aconsellable un procediment de divorci de mutu acord?

Quan s'efectua un divorci de mutu acord, sempre s'haurà de procurar que al conveni regulador, que no és més que el document on es recullen els pactes a què arriben les parts, es continguin els acords que si en un futur no es compleixen de forma voluntària per l'altre membre siguin executables judicialment i no quedin en paper mullat. És a dir, que puguem acudir al jutjat i que allà el jutge, amb un procediment relativament simple, pugui obligar a l'altre membre al compliment del pactat. Sinó de res ens servirà allò acordat.

Els convenis reguladors de divorci han de ser pactes que recullin obligacions concretes, clares i específiques. Un exemple ens servirà. Resulta totalment inefectiva la molt utilitzada fórmula del tipus:

"els objectes i mobles de l'habitatge familiar es repartiran al 50% entre tots dos consorts."

Aquí no s'està determinant una obligació concreta de lliurament de res. Per tant, si l'altre no compleix a donar-me el que jo vull, encara que tots dos sapiguem què és, no podré demanar-li al Jutge que l'obligui a complir allò que s'ajusta als meus interessos. Per això serà necessari aclarir amb exactitud el contingut del conveni, per regular aquest tipus de pacte de la millor manera possible.

És necessari contractar un bufet d'advocats en un procediment de mutu acord?

Per tot això, cal contactar amb un despatx d'advocats experts en tot tipus de divorcis a Catalunya, ja que seran els seus advocats especialistes, els que redactaran i assessoraran sobre les diferents clàusules que podem incloure i regular en un conveni regulador de mutu acord.

Com hem explicat anteriorment, no només es tracta que el professional redacti i inclogui totes les clàusules necessàries adaptades a la casuística de cada família, sinó que caldrà que aquestes clàusules redactades al conveni siguin fàcilment executables i no originin problemes d'interpretació futurs, en conclusió que aquestes siguin clares i fàcils dinterpretar.

Què és un divorci contenciós?

D'altra banda, també hi ha la figura del divorci contenciós. En aquest tipus de procediment, bàsicament les dues parts litiguen entre si, amb la idea de fer valer les seves pretensions individuals davant d'un tribunal, en el qual, conjuntament amb la figura de fiscalia sempre que hi hagi menors d'edat, el jutge decidirà el millor conveni regulador que s'hagi de fixar segons les característiques familiars dels litigants, la seva economia, jornada laboral, etc.

Davant d'un procediment contenciós de divorci, cal preparar una bona estratègia de defensa, per poder exposar davant del jutge perquè les pretensions del client s'han de fer complir en comparació amb les pretensions de l'altra part. Per tot això, caldrà en molts casos analitzar les jornades laborals dels representats, els seus ingressos mensuals, la seva disponibilitat horària i tota una sèrie de documentació per poder garantir una defensa idònia, tant en l'aspecte social com patrimonial del client.

És obligatori realitzar un judici en un procediment de divorci contenciós?

Cal afegir, que en aquest procediment contenciós serà obligatori la realització d'un judici, per defensar i exposar davant la seva senyoria les pretensions concretes, en canvi en un procediment amistós de mutu acord, no serà necessària la celebració d'una vista judicial. Per això, un procediment contenciós tendeix a ser més llarg en el temps i a demorar-se durant molt més temps, ja que les fases judicials a desenvolupar seran més grans que les d'un procediment de mutu acord.

En canvi, un procediment de mut acord, per norma general, sempre és molt més ràpid, ja que les parts amb l'ajuda d'un professional del dret presenten directament al jutjat competent la versió del conveni regulador adaptat i pactat per la parella que es vol divorciar, així com la respectiva demanda judicial de divorci de mutu acord.

Es recomana contactar amb professionals amb experiència en convenis reguladors

Contacta amb Forcam Advocats, i els millors advocats de Catalunya, especialistes en realitzar convenis estudiaran el seu cas concret i donaran una solució adequada a les seves circumstàncies.

Cal comptar amb l'assessorament d'advocats especialistes per redactar un conveni regulador de divorci, amb l'objectiu de negociar les clàusules del conveni i protegir els seus interessos segons les seves necessitats familiars.