Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Conveni Regulador: Què no hauries de passar per alt.

Conveni Regulador: Què no hauries de passar per alt.
Hi ha tres punts que no haurien de passar-se mai per alt en un Conveni Regulador, i que són els següents:

1. Deixar molt clar tot el que s'inclou dins l'import que es fixi com a pagament en concepte de pensió d'aliments i determinar el que són despeses extraordinàries, i que per tant no es considera inclòs dintre d'aquesta quantitat. També pel que fa a les activitats extraescolars.

Es tracta de determinar què considerem despeses extraordinàries, en quina proporció s'abonaran per cada un dels progenitors, si els llibres i el material escolar seran considerats com a despesa extraordinària o, si no és així, si es pagaran al cinquanta per cent per cada progenitor, o en una altra proporció. Convé recordar que, si res s'especifica al respecte, llibres i material escolar s'entendran inclosos en l'import fixat com a pensió d'aliments.

2. Establir en el conveni que si en el termini de temps que es determini el cònjuge adjudicatari de la plena propietat de l'immoble que va constituir l'habitatge familiar no ha alliberat el préstec hipotecari a la seva ex parella, aquesta tornarà a ser propietària de l'immoble.

No es pot perdre de vista que encara que es determini en el Conveni Regulador que el cònjuge que s'adjudiqui la propietat es farà càrrec del préstec hipotecari i passarà a ser el propietari de l'immoble, el que va ser decisiu pel banc va a ser plasmat en el contracte de préstec hipotecari.

3. Resoldre tot el relatiu al repartiment del mobiliari i l'aixovar domèstic per part de qui hagi d'abandonar l'habitatge familiar amb anterioritat a fer-ho, o al menys abans de signar-se el Conveni Regulador.

Per anar bé, si es pretén abandonar l'habitatge abans de formalitzar el divorci es recomanable fer un inventari, mitjançant acta notarial, dels béns existents i que es consideren propietat del cònjuge que abandona l'immoble. En un altre cas hauria de deixar-se clar en el conveni quins són aquests béns, fent constar amb claredat que quedarà pendent que passin a retirar-los el dia que les parts acordin.

Aquests tres aspectes són requisits bàsics que s'han de tenir en compte en tot conveni regulador. De no fer-ho, pot portar greus conseqüències en el futur.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret de família estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Tarragona, Reus Tàrrega.