Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Eficàcia dels acords parasocials a les empreses

Mercantil
Eficàcia dels acords parasocials a les empreses

Els pactes o acords parasocials són instruments que regulen qüestions societàries o complementen aquestes qüestions, al marge de les vies oficials. Es tracta d'eines útils per recollir tots aquells pactes que no trobin encaixos als Estatuts de l'empresa atesa la legislació aplicable.

Per descomptat, aquest plantejament ens pot portar a plantejar-nos si són legals aquests acords. Els pactes parasocials són d'elevada importància per a qualsevol societat, però no sempre són aplicables. 

En aquest sentit, els acords parasocials es consideren de naturalesa contractual. Per tant, perquè siguin vàlids han de concórrer tots els elements de validesa que el Codi Civil requereix a qualsevol contracte. I, per altra banda, només els signants poden quedar vinculats per un acord d'aquest tipus.

Què és un pacte o acord parasocial?

Els pactes parasocials recullen un acord de voluntats entre diversos socis d'una empresa (o tots) fora de les vies legalment regulades. Solen emprar-se al marge dels Estatuts de l'empresa per negociar condicions la publicitat de les quals no es desitja o per flexibilitzar el règim legal aplicable. 

Entre ells destaquen els pactes de socis, signats en constituir moltes empreses i startups, que regulen qüestions com ara el compromís de permanència dels socis inicials, les condicions de transmissibilitat d'accions i altres de similars. 

També els protocols familiars, utilitzats en empreses d'aquesta mena per garantir el respecte als interessos familiars. Solen incloure clàusules per disciplinar la presa de decisions, l'entrada i la sortida de socis, les condicions que s'han de donar en un familiar per entrar a l'empresa, eventuals òrgans consultius o fons d'assistència a la família.

D'acord amb l'article 119 del Codi de comerç, els pactes reservats estan prohibits. De manera que legalment s'exigeix ​​que aquests acords constin a l'escriptura social. És més, acords com el protocol familiar poden gaudir de publicitat ex RD 171/2007. Però el cert és que això no sempre passa. 

En el cas de les societats cotitzades, fins i tot es requereix la comunicació dels acords parasocials que concerneixin el dret de vot o la transmissió d'accions o participacions a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. A més, s'han d'inscriure al Registre Mercantil.

Són vàlids els pactes parasocials?

La jurisprudència admet els acords parasocials sempre que no superin els límits imposats a l'autonomia de la voluntat. És a dir, els permet regular matèries pròpies del dret dispositiu.

No obstant això, en la mesura que un pacte parasocial no forma part dels Estatuts de la societat no es pot fer valer davant de l'empresa o davant de tercers no signants. En altres paraules, a nivell de validesa no deixen de ser un contracte privat.

El problema és que aquests pactes intenten influir en el funcionament de la societat. De fet, tendeixen a utilitzar-se per protegir un interès comú que probablement difereixi de l'interès social.

Posem com a exemple la societat familiar. En aquest tipus d'empreses és comú que es prenguin certes decisions sota criteris no econòmics, competitius o, en definitiva, empresarials sinó d'afinitat familiar i emocional. Aquesta col·lisió d’interessos pot afectar la validesa del pacte.

Quina és la utilitat d'aquesta mena de contractes?

Els Estatuts socials es regeixen per la legislació aplicable (generalment, la Llei de societats de capital), incloent-hi la normativa registral. Això implica que, moltes vegades, la llei obligaria els socis de l'empresa a seguir unes normes que poden perjudicar els seus interessos particulars.

Aquestes constriccions tenen una raó de ser. Generalment existeixen per protegir el trànsit comercial i aportar seguretat als tercers contractants i transparència davant les autoritats competents. De fet, no és infreqüent que el contingut d'un pacte parasocial sigui públic, precisament amb l'objectiu d'apaivagar possibles inversors i socis entrants.

No podem oblidar, però, que atès que el seu caràcter és contractual no resulten oposables a tercers ni a la societat mateixa. De manera que resulten útils per regular la relació entre els signants, sempre que reuneixin consentiment, causa i objecte i que no siguin contraris a la llei, la moral ni l'ordre públic. 

Tot i aquesta limitació de la seva validesa, de vegades la jurisprudència ha permès que un acord social s'impugni per la seva contrarietat a un pacte parasocial. Tot i això, la tendència més establerta recorda que, encara que s'admet la validesa de l'acord parasocial, no es pot oposar a la societat aquell que tingui caràcter reservat.

A més, el Tribunal Suprem exigeix ​​que perquè un pacte sigui impugnat per la seva contrarietat a un acord d'aquest tipus, el pacte també hagi de ser contrari a la llei, els estatuts o lesionar la societat en pro d'un o diversos accionistes o de tercers. És a dir, que han de concórrer les causes generals d’impugnabilitat.

Com garantir l'eficàcia dels pactes parasocials 

Sent limitada la validesa i oponibilitat de l'acord parasocial, convé que aquest inclogui clàusules que en garanteixin l'eficàcia. Hi podem trobar l'acció de compliment forçós, que es pot complementar amb l'atribució d'un dret de retracte perquè el soci perjudicat pugui abandonar l'empresa.

També és possible recórrer a una indemnització, encara que mancant clàusula penal s'haurà d'acreditar que l'incompliment del pacte ha provocat una lesió i calcular-ne un preu. La clàusula penal és de particular interès, ja que no són pocs els instruments que la inclouen per poder sancionar el soci díscol si els organismes d'autotutela així ho entenen oportú. 

En resum, l'acord parasocial és vàlid i eficaç, però amb certes restriccions. Algunes, com l'oponibilitat a tercers o a la mateixa societat deriven de la llei i seran difícilment evitables. Però altres es podran esquivar mitjançant una redacció cautelosa que inclogui, a més, mesures de salvaguarda.

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret d'empresa estudiaran el seu cas concret. Comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus