Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

El concurs de creditors davant d'una situació d'insolvència

Mercantil
El concurs de creditors davant d'una situació d'insolvència

Davant d'una situació perllongada que porti a no poder fer front als deutes, és possible estudiar la viabilitat de presentar un concurs de creditors.

Què és el concurs de creditors?

El concurs de creditors és un procediment judicial destinat per solucionar els problemes d'insolvència i falta de liquiditat d'un negoci, procediment que persegueix d'una banda que els creditors puguin cobrar i per una altra la recerca de solucions per aconseguir la continuïtat del negoci i evitar la fallida.

A qui va dirigit?

Va dirigit tant a una persona física, com a un autònom, així com a una persona jurídica (pimes, grans empreses, etc.). La majoria dels concursos de creditors sol·licitats a Espanya són d'empreses. Però cada vegada més són els professionals autònoms els que necessiten el concurs de creditors. 

El concurs de creditors ajuda a les empreses o societats i professionals autònoms en cas d'insolvència a articular un mecanisme per fer front de la millor manera possible als deutes.

Mitjançant la sol·licitud del concurs de creditors, es posa l'assumpte en mans d'un jutge i es pot arribar a paralitzar execucions de deute o a rebaixar i ajornar el pagament del deute amb el Jutjat Mercantil.

En què consisteix el procediment davant d'una situació d'insolvència d'una persona física?

La base de l'establert Llei 22/2003, de 9 de juliol, Llei Concursal (Article 5), com a deutor s'ha de sol·licitar la declaració de concurs dintre dels dos mesos següents a la data en què s'hagués conegut el seu estat d'insolvència.

A la sol·licitud s'ha d'acompanyar diversa documentació, entre la qual cal destacar; la referència a l'estat civil de deutor, és a dir, si el deutor és persona casada; ha d'indicar en la memòria la identitat del cònjuge, amb expressió del règim econòmic del matrimoni: règim de guanys, separació de béns, comunitat o qualsevol altre.

Això porta com a conseqüència que en el cas de la societat de guanys o qualsevol altre de comunitat de béns s'integraran a la massa dels béns corresponents a aquesta societat.

En aquest supòsit el cònjuge del concursat pot demanar la dissolució de la societat o comunitat conjugal i el jutge pot acordar la liquidació o divisió del patrimoni que s'ha d'efectuar de forma coordinada amb el conveni que s'hagi aprovat o la liquidació que es produeixi.

Quins efectes produeix la declaració de concurs de creditors en les persones físiques?

Pel que fa a les persones físiques, els crèdits o deutes hipotecaris són els més habituals, es produeix la paralització de les execucions de garanties reals.

Els creditors amb garantia real no podran iniciar l'execució o realització forçosa de la garantia fins que s'aprovi un conveni, que el seu contingut no afecti a l'exercici d'aquest dret o transcorri un any des de la declaració de concurs sense que s'hagués produït l'obertura de la liquidació .

Si les actuacions esmentades ja s'han iniciat es suspendran des que la declaració del concurs consti en el corresponent procediment i es podran reprendre en els termes previstos anteriorment.

Pel que fa als interessos, queda suspès la meritació dels mateixos respecte als deutes ordinàries, però aquesta suspensió no opera respecte als crèdits amb garantia real que seran exigibles fins on arribi la respectiva garantia.


Contacti amb Forcam Advocatsi els nostres advocats mercantils estudiaran el seu cas concret. Al nostre despatx d'advocats oferim assessorament legal de qualitat a empreses nacionals i internacionals, i atenem els nostres clients tant de forma presencial a les nostres oficines, com des de la distància de forma online (videoconferència, etc).

A Forcam Advocats comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus