Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

El delicte de lesions i les agressions a les persones

Dret Penal
El delicte de lesions i les agressions a les persones

Els delictes de lesions cobreixen un ampli ventall d'agressions, de més o menys abast. Es tracta, així d'un dels delictes més freqüents, i determinar la gravetat de la condemna requereix un anàlisis jurídic detallat. 

Precisament per això, a l'hora de denunciar un d'aquests delictes o defensar-se d'una acusació, és fonamental comptar amb l'assessorament d'advocats penalistes especialitzats en delictes contra les persones.

Què són els delictes de lesions? 

Els delictes de lesions són aquells que atempten contra la integritat corporal o la salut física o mental duna altra persona. Parlem, doncs, d'agressions de major o menor gravetat, que no necessàriament han de ser corporals, i que es poden cometre tant per acció com per omissió. La gravetat de les mateixes i les circumstàncies concurrents han de determinar l'abast de la condemna. 

Quins tipus d'agressions constitueixen un delicte de lesions? 

La primera circumstància que cal tenir en compte a l'hora de valorar una lesió és si aquesta només ha requerit una primera assistència facultativa o també requereix tractament mèdic o quirúrgic. Aquestes circumstàncies denotaran la gravetat de la lesió. 

Tot i això, el Codi Penal també condemna els cops o el maltractament d'obra que no causa lesions, si bé només amb la pena de multa d'un a dos mesos. Aquesta forma del delicte, com les lesions lleus, només es poden perseguir mitjançant denúncia de la víctima o el seu representant legal.

Però aquesta norma també sanciona amb penes especials formes concretes de provocar la lesió. Sobre aquestes modalitats disposem d'un article al nostre bloc, al qual remetem per no resultar reiteratius. Parlem de les diverses modalitats de comissió del delicte, incloent la mutilació, la comissió imprudent i la baralla tumultuària.

Quan estem davant de violència de gènere?

Estem davant d'un delicte de violència de gènere quan la víctima del delicte de lesions és la dona cònjuge o amb una relació d'afectivitat anàloga, actual o passada, amb convivència o sense. En aquests casos l'Ordenament Jurídic activa un règim de protecció especial que es manifesta en:

1.- Majors sancions per a l'agressor. 

2.- Més mesures de prevenció i protecció.

3.- I un sistema de protecció integral a la víctima.

Quan estem davant de violència domèstica?

El concepte de violència domèstica és més ample que el de violència de gènere. Si aquell abastava la víctima dona cònjuge o amb una relació d'afectivitat anàloga, en el cas de violència domèstica també s'inclouen:

1.- Descendents, ascendents o germans propis o del cònjuge.

2.- Menors o persones amb discapacitat necessitades de protecció especial que convisquin o es trobin subjectes a pàtria potestat, tutela, curatela o guarda de fet del cònjuge o convivent.

3.- Altres persones integrades al nucli de convivència familiar.

Com actuar davant un delicte de lesions?

Sobre la forma d'actuar davant un delicte de lesions, ja sigui com a víctima o testimoni, disposem d'un article al nostre bloc. Remetem a ell per a més informació.

En qualsevol cas, és clau entendre que algunes formes de lesions no es poden perseguir si no és prèvia denúncia. I abans de presentar la denúncia convindria conèixer quins són els nostres drets i el procediment a què haurem de fer front.

Per això és recomanable demanar l'assistència d'advocats especialitzats en delictes de lesions immediatament.  Aquest és el cas de Forcam Advocats. Contacteu amb nosaltres si necessiteu assistència o assessorament penal especialitzat davant un delicte de lesions.

Quines conseqüències tenen un delicte de lesions?

Les conseqüències del delicte de lesions depenen de la gravetat de les circumstàncies concurrents. Inclouen responsabilitat penal (privació de llibertat, multes i/o inhabilitacions) i civil (indemnitzacions). Com que la determinació de la pena i indemnització és extremadament circumstancial, caldria consultar cada cas amb un advocat penalista.

Necessito un advocat per denunciar un delicte de lesions?

L'assistència d'un advocat penalistes és molt recomanable. En primer lloc, perquè abans de presentar la denúncia ens podrà assessorar i informar sobre els nostres drets i la millor manera d'exigir la responsabilitat de l'actor. I, en segon lloc, perquè si volem ser part activa en el procés penal haurem de comptar amb un advocat penalista que representi els seus drets i compleixi els seus interessos. L'advocat penalista s'encarregarà de presentar la denúncia o querella, segons el cas.

I si m'han denunciat?

És imprescindible comptar amb un advocat. A més, el més recomanable seria que l’advocat penalista escollit sigui especialista en delictes contra les persones. Aquest és el cas de Forcam Advocats, on comptem amb advocats experimentats en delictes de lesions.

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats penalistes estudiaran el seu cas concret. Oferim assistència i assessorament penal a nivell nacional i internacional. A més a més, comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus