Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

El dret successori en les parelles de fet

Real Estate
El dret successori en les parelles de fet
Quin és el dret successori de les parelles de fet en el règim comú?

A l'actualitat no existeix cap legislació en matèria de parelles de fet a nivell estatal, el Codi Civil s'encarrega de regular únicament els aspectes relatius al matrimoni als articles 657-1087.

Què passa en cas de defunció amb testament en un matrimoni?

En cas de matrimoni, en el supòsit de la mort d'un dels membres, el nostre codi civil (en els seus arts. 834 i següents) atorga al cònjuge supervivent un dret conegut com usdefruit vidual que consisteix en:

  • L'usdefruit d'un terç de millora si concorre amb els fills.
  • L'usdefruit de la meitat de l'herència si concorre amb els ascendents del mort i sense que hi hagi descendents.
  • L'usdefruit de les dues terceres parts de l'herència en cas que no concorri ni amb descendents ni amb ascendents, però si amb altres persones.

Què passa en cas de defunció amb testament en una parella de fet?

En cas de parelles de fet, l'anterior usdefruit, previst únicament per a les unions matrimonials, deixa d'existir, i el causant, en cas que desitgi protegir l'altre membre, realitza alguna de les següents accions:

  • Atorgar-li el terç de lliure disposició en cas de concórrer amb descendents.
  • Atorgar-li fins a la meitat de l'herència en cas de concórrer amb ascendents, però sense descendents,
  • Atorgar-li la totalitat (o en la proporció que desitgi) en cas de no concórrer descendents ni ascendents.
Què suceeix en cas de defunció sense testament en un matrimoni?

En cas de matrimoni, si un dels membres mor abintestat, a més del dret d'usdefruit vidual contemplat en el punt anterior, el codi civil (article 807.3) considera el vidu o vídua com a hereu forçós en cas que no hi hagi ni ascendents ni descendents de manera que serà cridat a l'herència amb preferència a la resta d'hereus.

Què suceeix en cas de defunció sense testament en una parella de fet?

Això no passa en les parelles de fet de manera que, si no s'ha realitzat testament, el membre de la parella que hagi sobreviscut no rebrà cap quantitat en concepte d'herència.

Què estipula el dret successori de Catalunya en les parelles de fet?

Com hem vist, a nivell estatal no hi ha cap regulació en matèria de drets successoris en les parelles de fet, però, no passa el mateix en el denominat dret foral. Sent necessari per a l'equiparació amb el matrimoni, que aquesta parella es trobi inscrita en el Registre de Parelles de fet de cada comunitat autònoma.

A Catalunya, la Llei 25/2010, de 29 de juliol, de el llibre segon de el Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona ia la família equipara els drets i les obligacions de les parelles de fet amb els dels matrimonis convencionals en relació amb les successions atorgant per tant els següents drets:
  • La roba, mobiliari i estris que formen el parament de l'domicili conjugal, excloent-se els béns d'extraordinari valor.
  • Residir a l'habitatge habitual durant 1 any llevat que torni a conviure amb algú durant aquest temps "any de plor" (any de dol).
  • En cas de no tenir béns suficients per al manteniment, podrà reclamar fins a la ¼ de l'herència (s'anomena quarta vidual).
  • L'usdefruit universal de l'herència si concorre amb fills del causant.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret de successions estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, MadridReus.