Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

El procés de liquidació d'empreses

Mercantil
El procés de liquidació d'empreses
Durant el procés de liquidació d'una societat, cal efectuar nombrosos tràmits i accions entre els quals el liquidador de la societat ha de formar inventari i balanç de la societat, amb referència amb el dia en què s'ha dissolt, en el termini de tres mesos a comptar de l'obertura de la liquidació.

Si en l'elaboració d'aquest balanç s'apreciés que hi ha insuficiència patrimonial de la societat, els liquidadors han de sol·licitar la declaració de concurs de creditors.

Entre els tràmits obligatoris, trobem els següents:

Els comptes anuals durant la liquidació: durant el període de liquidació, la societat no està obligada a formular comptes anuals, sent conseqüència directa de el nou fi social que no és altre que l'extinció de la seva personalitat jurídica.

Operacions socials: cal advertir que la societat no pot extingir-mentre hi hagi contractes pendents d'execució, per tal de protegir la seguretat del tràfic econòmic. A diferència del que passa en el procés concursal, el procés liquidador mercantil no produeix cap efecte sobre els contractes en curs.

Pagament dels deutes socials: el pagament als creditors constitueix l'operació típica de la liquidació social, si no es pot atendre el pressupost l'empres es pot adreçar al concurs de creditors. 

Cobrament dels crèdits socials: els liquidadors han de procedir al cobrament dels crèdits dels que la societat sigui titular, per tots els mitjans que el Dret ofereix, respectant, això sí, el termini de pagament establert.

Portar la comptabilitat i de conservació de llibres: Els liquidadors han de portar els llibres, documentació i correspondència de la societat, i conservar-los, degudament ordenats, durant els sis anys següents a aquell en què hagi realitzat l'últim seient.

Alienació de béns socials: la finalitat de la liquidació no és convertir en metàl·lic l'actiu de la societat un cop satisfets els creditors, sinó fer un actiu net repartible entre els socis a prorrata de la seva participació al capital social.

Informació dels socis: aquest deure abasta des de l'obligació genèrica de comunicar periòdicament als socis i creditors l'estat de la liquidació.

Balanç Final de liquidació: els liquidadors han de redactar el balanç final de liquidació, així com un informe complet de les operacions de liquidació. El balanç final és un compte de tancament, que reflectirà amb exactitud l'estat patrimonial de la societat un cop realitzades les operacions liquidatòries.

¿Quins efectes té la liquidació d'una societat?

La liquidació d'una societat s'ha d'elevar a públic davant el Notari mitjançant l'escriptura d'extinció de Societat. La liquidació de la Societat es pot efectuar en un mateix acte.

Un cop inscrita la liquidació davant el notari, hem de inscriure al Registre Mercantil, tot seguit es procedirà a la cancel·lació dels assentaments registrals i serà efectiu l'extinció de l'empresa. Així mateix, el liquidador haurà de dipositar davant el Registre Mercantil els llibres i documents de la societat extingida.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret d'empresa estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem de:

Despatx a Barcelona
Despatx a Madrid
Despatx a Reus