Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

El que has de saber del delicte de lesions contra les persones

Dret Penal
El que has de saber del delicte de lesions contra les persones
Es produeix un delicte de lesions quan es menyscabi la seva integritat corporal, la seva salut física o la seva salut mental. Per què es produeixi el delicte de lesions, i el presumpte delinqüent tingui penes de presó o multa, cal que es precisi d'assistència facultativa -medica- seguida de tractament mèdic o quirúrgic.

¿Com es classifica el delicte de lesions contra les persones?

El codi penal estableix que les lesions poden classificar-se com doloses o imprudents. No obstant això, no són punibles les lesions per imprudència lleu i les lesions imprudents greus o menys greus que no requereixen assistència mèdica o quirúrgica per a la seva sanació; pel que no és suficient amb que tan sols es doni una primera assistència facultativa a la persona perjudicada:

"El qui, per qualsevol mitjà o procediment, causi a un altre una lesió que menyscabi la seva integritat corporal o la seva salut física o mental, serà castigat, com a reu de delicte de lesions amb la pena de presó de tres mesos a tres anys o multa de sis a dotze mesos, sempre que la lesió requereixi objectivament per a la seva sanitat, a més d'una primera assistència facultativa, tractament mèdic o quirúrgic. La simple vigilància o seguiment facultatiu de el curs de la lesió no es considera tractament mèdic "

¿Es aconsellable que la persona víctima d'un delicte de lesions interposi denuncia?

Cal que la persona perjudicada realitzi la denúncia sobre els delictes de lesions, per tal que siguin imputats els agreujants.

  • El qui, per qualsevol mitjà o procediment, causi a un altre una lesió no inclosa en l'apartat anterior, serà castigat amb la pena de multa d'un a tres mesos.
  • El qui colpegi o maltracti d'obra un altre sense causar-li lesió, serà castigat amb la pena de multa d'un a dos mesos.
Els delictes previstos en els dos apartats anteriors només són perseguibles mitjançant denúncia de la persona perjudicada o del seu representant legal.

¿Quines són les circumstàncies agreujants del delicte de lesions?

Així mateix, el Codi penal estableix les circumstàncies agreujants, les quals augmenten la pena a l'agreujant:

"Les lesions que preveu l'apartat 1 de l'article anterior poden ser castigades amb la pena de presó de dos a cinc anys, atenent al resultat causat o risc produït:

  • Si en l'agressió s'han utilitzat armes, instruments, objectes, mitjans, mètodes o formes concretament perilloses per a la vida o salut, física o psíquica, del lesionat. 
  • Si hi ha intervingut acarnissament o traïdoria.
  • Si la víctima és menor de dotze anys o persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció.
  • Si la víctima és o ha estat esposa, o dona que està o ha estat lligada a l'autor per una relació d'afectivitat anàloga, fins i tot sense convivència.
  • Si la víctima és una persona especialment vulnerable que convisqui amb l'autor.
¿Quines són les lesions més greus?

Sobre el delicte de lesió que causi perdudes de membres contra la persona el Codi Penal estableix la pena de presó de sis a dotze anys:

"El que causi a un altre, per qualsevol mitjà o procediment, la pèrdua o la inutilitat d'un òrgan o membre principal, o d'un sentit, la impotència, l'esterilitat, una greu deformitat, o una greu malaltia somàtica o psíquica, serà castigat amb la pena de presó de sis a 12 anys." 

Sobre el delicte de mutilació, estableix el Codi penal estableix la privació de l'exercici de la pàtria potestat quan el jutge ho consideri convenient per preservar la integritat de el menor:

"El que causi a un altre una mutilació genital en qualsevol de les seves manifestacions serà castigat amb la pena de presó de sis a 12 anys. Si la víctima és menor o persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció, serà aplicable la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment per temps de quatre a 10 anys, si el jutge ho estima adequat a l'interès del menor o persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció."

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats experts en delictes de lesions estudiaran el seu cas concret. 

A Forcam Advocats atenem presencialment a los nostre oficines de Barcelona, MadridReus. A més, també atenem els nostres clients des de la distància, per mitjans telemàtics (videoconferència, etc.) perquè els nostres clients nacionals i internacionals puguin rebre el millor assessorament penal possible en matèria de delicte de lesions contra les persones.

Operem a tot Espanya i a l'estranger, com a advocats especialistes en delictes de lesions.