Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

El treballador pot abandonar el seu lloc de treball?

Laboral
El treballador pot abandonar el seu lloc de treball?

El treballador pot abandonar el seu lloc de treball? Ho puc fer sense comunicar-ho a l'empresa? Quines conseqüències té? 

El treballador pot abandonar el lloc de treball?

La resposta és afirmativa, tal hi com comenten els nostres advocats laboralistes el treballador pot abandonar el lloc de treball i amb això extingir voluntàriament el contracte de treball. Per a fer-ho té dues opcions:

  • Mitjançant dimissió del seu lloc de treball: per a fer-ho correctament haurà de comunicar-ho amb el termini de preavís que assenyali el seu conveni col·lectiu o el costum del lloc.
  • Mitjançant l'abandó del lloc de treball: és una dimissió tàcita, és a dir, el treballador no comunica formalment que vol anar-se’n de l'empresa, sinó que se sobreentén pel seu comportament.

Sigui com sigui, d'una forma o d’un altra, el treballador té l'obligació de comunicar a l'empresa amb el preavís que indiqui el conveni col·lectiu, o en defecte d'això el que sigui el costum del lloc, entenent com a tal normalment 15 dies. Així ho estableix l'article 49 apartat d) de l'Estatut dels treballadors:

“Per dimissió del treballador, havent de mediar el preavís que assenyalin els convenis col·lectius o el costum del lloc”.

Com saber si ens trobem davant una situació d'abandó de lloc de treball o dimissió del lloc de treball?

El Tribunal Suprem s'ha encarregat d'establir uns criteris:

  • En quan a la dimissió del treballador, la jurisprudència estableix que no cal que s'ajusti a una declaració de voluntat formal, és suficient que “la conducta seguida pel mateix manifesti de manera indiscutida la seva opció per la ruptura o extinció de la relació laboral”.

Així doncs, pot haver-hi voluntat tàcita d'abandonar l'empresa si per exemple el treballador recull totes les seves pertinences de l'empresa i se’n va sense pronunciar paraula després d'haver-se produït una discussió forta amb el seu cap. 

Per tant, per a què es produeixi la dimissió del lloc de treball, es requereix que la voluntat del treballador sigui clara, concreta, conscient, ferma, terminant, etc. La manifestació d'aquestes conductes serà interpretativa i en tot cas es faran per fets concloents, de manera que no hi hagi dubte sobre la voluntat del treballador d'anar-se’n del treball.

  • En quan a l’abandó del lloc de treball, poden donar-se diferents escenaris, així doncs, pot ser una simple falta d'assistència al treball, com també pot ser una voluntat real d'abandonar el lloc de treball de manera permanent. Per això no podem parlar de quants dies d'absència es considera abandó del lloc de treball de manera genèrica.

Algunes empreses utilitzen aquestes estratègies per a acomiadar al treballador i que aquest no s'emporti cap indemnització.

Quines conseqüències té l'abandó del lloc de treball?

En primer lloc, el treballador no tindrà dret a una prestació per desocupació, per tant, no podrà tenir dret al comunament anomenat atur.

En segon lloc, el treballador no tindrà dret a una indemnització per extinció de la relació laboral, és a dir no tindrà dret a percebre la indemnització que s'acostuma a abonar en els casos d'acomiadament objectiu. No obstant això, si que tindrà dret a “finiquito”. Així doncs, tindrà dret a percebre les quantitats ja generades pel treballador, però que no han estat abonades per la mateixa empresa, algunes pagues extres, vacances que no hagi gaudit (fins i tot d'altres anys), dies del mes treballats que no han estat abonats, etc.

Si és el cas com a treballador que has decidit abandonar el lloc de treball per a traslladar-te a una altra empresa, anar-te a l'estranger, a estudiar, o simplement acabar la relació laboral, la nostra recomanació és que ho comuniquis per carta a l’empresa fent constar el preavís de 15 dies, tret que el conveni col·lectiu d'aplicació digui el contrari.

El recomanable és avisar a l'empresa mitjançant requeriment previ amb justificant de recepció de la intenció d'abandonar l'empresa, ja que, si no es comunica, l'empresa procedirà a donar de baixa de la Seguretat Social al treballador.

En el cas que l'empresa notifiqui mitjançant carta o bé mitjançant qualsevol altre sistema de comunicació (WhatsApp, correu, etc.) l'acomiadament dirigit al treballador, es recomana que el treballador acudeixi a un advocat especialista en dret laboral, per a poder impugnar aquest acomiadament i donar-li garanties legals. A més, el temps és molt important, ja que, des de la comunicació oficial d'acomiadament per part de l'empresa, el treballador tan sols té 20 dies per a impugnar l'acomiadament mitjançant conciliació o demanda.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret laboral estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.