Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Em poden despedir per no asistir al treball?

Laboral
Em poden despedir per no asistir al treball?
La legislació espanyola va promulgar l'anomenada "Llei del teletreball" o legalment conegut com a Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, el qual és una regulació que s'encarrega de regular la feina a distància, en un acord tripartit entre sindicats, patrons i executiu, busca arribar a un cos legal que normalitzi la relació laboral remota, tenint en compte els horaris, l'acompliment, tasques a realitzar i períodes de vacances i temps de desconnexió, entre les activitats laborals i la vida personal o íntima. 

"El teletreball, entès com a modalitat preferent de treball a distància que es realitza fora dels establiments i centres habituals de l'Administració, per a la prestació de serveis mitjançant l'ús de noves tecnologies, ha estat objecte de regulació tant en el context europeu com a nivell nacional, autonòmic i local ". 

S'ha de concebre el teletreball com un mecanisme idoni per modernitzar l'organització de les formes de treball per a les empreses i organitzacions prestadores de serveis, així com també tenint en compte l'autonomia i el lliure desenvolupament de la personalitat.

La crisi sanitària ocasionada per Covid-19 ha vingut a reforçar la tendència a la normalització del teletreball, i inclusivament la seva pràctica s'ha arribat a configurar com a preferent en les organitzacions de treball. Son moltes les preguntes que els treballadors i empreses es fan sobre si es pot acomiadar per no assistir de forma presencial a la feina, en el cas del teletreball. 

Quins són els drets laborals del teletreball?
Tal com indica Forcam Advocats, les persones que desenvolupen treball a distància tindran els mateixos drets què gaudirien si prestessin serveis al centre de treball de l'empresa, excepte aquells que siguin inherents a la realització de la prestació laboral en el mateix de manera presencial, i no podran sofrir perjudici en cap de les seves condicions laborals, incloent al que fa referencia al pagament de salari, continuïtat i estabilitat en l'ocupació, jornada laboral, cursos i programes de formació, promoció i ascens professional. 

Quines són les característiques del teletreball?
  • El treball a distància serà voluntari per a la persona treballadora i per l'empleadora i requerirà la signatura d'acord de treball a distància.
  • La decisió de treballar a distància des d'una modalitat de treball presencial serà reversible per a l'empresa i la persona treballador.
  • La modificació de les condicions establertes en l'acord de treball a distància, inclòs el percentatge de presencialitat, haurà de ser objecte d'acord entre l'empresa i la persona treballadora, formalitzant per escrit amb caràcter previ a la seva aplicació.
El legislador exposa la importància del teletreball, manifestant la seva interacció amb la tecnologia de la informació:

"En suma, les tecnologies de la comunicació han constituït una eina clau per reduir l'impacte de les mesures de contenció i restriccions a l'activitat productiva, la qual cosa afavoreix a persones treballadores i empreses, fa possibles empreses eficients i amb una alta especialització, permet l'acceleració econòmica de les zones rurals i incrementa les possibilitats d'ocupació ".

Per la seva banda, l'executiu a través de la ministra de Treball, indica la prohibició de fer acomiadaments objectius, de manera que se'ls donarà una indemnització menor de 20 dies per any, al·legant falta d'adaptació al teletreball.

Què passa si un treballador es nega a assistir de forma presencial? 

Tal com expliquen els advocats laboralistes, la negativa de la persona treballadora a treballar a distància, l'exercici de la reversibilitat a la feina presencial i les dificultats per al desenvolupament adequat de l'activitat laboral a distància que estiguin exclusivament relacionades amb el canvi d'una prestació presencial a una altra que inclogui treball a distància, no seran causes justificatives de l'extinció de la relació laboral ni de la modificació substancial de les condicions de treball.

¿Els treballadors a distància poden revertir la seva condició?
En aquests casos, la llei estipula de manera molt clara, que les persones que realitzen treball a distància des de l'inici de la relació laboral durant la totalitat de la seva jornada, tindran prioritat per ocupar llocs de treball que es realitzen totalment o parcialment de manera presencial .

L'empresa informarà a aquestes persones que treballen a distància i a la representació legal de les persones treballadores dels llocs de treball vacants de caràcter presencial que es produeixin. 

Quines són les causes perquè un treballador pugui faltar al seu lloc de treball de manera presencial sense ser acomiadat?

La llei considera una situació excepcional que és equivalent a una situació assimilada a accident de treball, dels períodes d'aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili o el seu centre de treball les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID- 19. 

A l'objecte de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocats pel virus COVID-19, llevat que es provi que el contagi de la malaltia s'ha contret amb causa exclusiva en la realització de la feina.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret laboral estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, MadridReus.