Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Es considera delicte no pagar la pensió d'aliments?

Dret Penal
Es considera delicte no pagar la pensió d'aliments?
D'acord al Codi penal, Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

"El qui deixi de complir els deures legals d'assistència inherents a la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment familiar o de prestar l'assistència necessària legalment establerta per al manteniment dels seus descendents, ascendents o cònjuge, que es trobin necessitats, serà castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o multa de sis a 12 mesos "

D'acord al que estableix el Codi civil els pares tenen el deure fonamental de vetllar per les necessitats dels seus fills menors d'edat no emancipats i en tals efectes un d'aquests deures inherents a la pàtria potestat és l'obligació d'alimentar.

"Els fills no emancipats estan sota la pàtria potestat dels progenitors. La pàtria potestat, com a responsabilitat parental, s'ha d'exercir sempre en interès dels fills, d'acord amb la seva personalitat, i amb respecte als seus drets, la seva integritat física i mental. 

En aquest article, des de el despatx Forcam Advocats anem a analitzar i desglossar les penes que estableix el codi penal i la manera de rescabalar la incursió en delictes d'omissió o falta de pagament de pensió d'aliments, quan la mateixa pensió d'aliments és deguda per un cònjuge a favor d'un fill menor.

Quins deures comprèn la pàtria potestat?

Vetllar per ells, tenir-los en la seva companyia, alimentar-los, educar-los i procurar-los una formació integral. 

En el cas que el pare sigui declarat culpable de delicte d'omissió dels deures de la pàtria potestat, el jutge o el tribunal pot imposar, motivadament, al reu la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de el dret de pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment familiar per temps de quatre a deu anys.

També estableix la llei que "El qui deixi de pagar durant dos mesos consecutius o quatre mesos no consecutius qualsevol tipus de prestació econòmica en favor del seu cònjuge o els seus fills, establerta en conveni judicialment aprovat o resolució judicial en els supòsits de separació legal, divorci , declaració de nul·litat de matrimoni, procés de filiació, o procés d'aliments a favor dels seus fills, serà castigat amb la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a 24 mesos. 

Amb la mateixa pena de tres mesos a un any o multa de 24 mesos serà castigat el que deixa de pagar qualsevol altra prestació econòmica establerta a favor el pagament de pensió alimentària, declarada per conveni judicial i casos de declaració de nul·litat de matrimoni o procés de aliments.

¿Com es recupera el dany econòmic causat pels impagaments en l'obligació de pensió d’aliments?

La reparació del dany procedent del delicte per impagament de la pensió d’aliments comportarà sempre el pagament de les pensions degudes, per la quantitat i la suma degut pel progenitor o ex cònjuge incorregut en falta greu, fins al moment del judici per impagament de pensió d’aliments.

¿Com es fa la sol·licitud i la denúncia de falta de pagaments?

Tal i com recomanen els nostres advocats penalistes, cal que la persona que està patint la falta de pagaments faci la denúncia mitjançant advocat, segons el que estableix el Codi Penal: "Només es perseguiran prèvia denúncia de la persona perjudicada o del seu representant legal". Sempre i quan hagin transcorregut dos mesos des que ha començat la manca de pagaments.

Queda excepte el cas de la denúncia que ha de realitzar el menor d'edat, quan es veu impossibilitat per realitzar-la, i és per això que el nostre codi penal estableix que "Quan aquesta persona sigui menor d'edat, persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció o una persona desvalguda, també pot denunciar el Ministeri Fiscal "

Per realitzar una denúncia davant un jutge per una falta de pagaments de la pensió alimentària, és idoni comptar amb l'assessoria d'advocats penalistes experts en la matèria, ja que la mateixa pertany a l’àmbit del dret penal. 

La pena per no pagar la pensió d'aliments, tant si es condemna a presó com a multa, s'ha d'inscriure en el Registre de Penats i Rebels i genera antecedents penals.

L'obligació de pagament de pensió alimentària és una obligació d'un deure imprescindible, que va lligada amb el dret humà a l'alimentació i un tracte digne, consagrat en la declaració dels drets universals de l'infant, nena i adolescent. 

L'al·legat de què no es compta amb els mitjans per cobrir la pensió alimentària, no és valgut una vegada que es fa la denúncia, quan l'obligat verifiqui que no pot fer els pagaments necessaris per executar un procediment de regulació de pensió d’aliments, perquè el jutge segons la petició i extrems de llei ordeni un ajust de pensió.

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret penal estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, MadridReus.