Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

És obligat que l'empresa notifiqui l'acomiadament amb una carta?

Laboral
És obligat que l'empresa notifiqui l'acomiadament amb una carta?

A l'actualitat és molt comú què davant una situació d'acomiadament d'un treballador, l'empresa dubti sobre si l'acomiadament l'ha de fer verbalment o mitjançant una altra forma de comunicació, doncs bé, és de vital importància que la forma de l'acomiadament sigui mitjançant una carta d'acomiadament. En aquest nou post explicarem com fer-ho de manera correcta.

Què és la carta d'acomiadament?

La carta d'acomiadament és el document mitjançant el qual l'empresari notifica al treballador l'acomiadament, la data d'efectes d'aquest, així com la causa que justifica la mesura, i, d'altra banda, és la forma que té el treballador de conèixer la decisió empresarial.

L'acomiadament, és la decisió unilateral de l'empresari d'extingir la relació laboral. La legislació laboral exigeix que la carta d'acomiadament contingui un contingut mínim perquè el treballador pugui comprendre d'una manera clara el per què se li ha acomiadat.

Com ha d'estar redactada la carta d'acomiadament?

Tal com aconsellen els nostres advocats laboralistes, és important que la decisió de l'acomiadament es realitzi per escrit. El propi article 53 (acomiadament objectiu) i 55 (acomiadament disciplinari) de l'Estatut dels Treballadors exigeix que l'acomiadament sigui comunicat per escrit.

A més, l'acomiadament ha de contenir un contingut mínim que permeti al treballador comprendre les causes de la decisió, indicant el tipus d'acomiadament i els fets que acrediten la causa indicada.

No és necessari en aquest moment, que l'empresa demostri, acrediti, o indiqui les proves que té dels fets indicats en la carta. Aquesta obligació solament l'haurà de fer davant el jutge en el cas que el treballador impugni l'acomiadament per la via judicial.

És imprescindible que la carta d'acomiadament contingui la data exacta d'acomiadament?

És imprescindible que la carta d'acomiadament contingui la data exacta d'acomiadament, ja que solament d'aquesta forma el treballador podrà conèixer la data exacta del seu acomiadament, i és la data en la qual el treballador començarà a comptar el termini de 20 dies per a reclamar judicialment.

A més de la data, la carta ha de delimitar i determinar els fets que es discutiran i provar en un posterior judici. El que no es digui a la carta, no podrà ser indicat posteriorment com a justificació de l'acomiadament.

Com s'ha de lliurar la carta d'acomiadament al treballador?

La carta d'acomiadament es lliurarà en mà al treballador. En el cas que el treballador es negués a signar, és convenient que existeixin testimonis que puguin demostrar l'intent de lliurament de la carta. Normalment es diu al representant legal dels treballadors la negativa a la signatura.

Des del departament laboral aconsellem l'enviament de la carta d'acomiadament mitjançant burofax amb justificant de recepció i certificació de contingut, fins i tot via notarial.

La negativa del treballador a la recepció de la carta, malgrat haver estat intentat per l'empresa per aquests mitjans, eximeix a l'empresa de l'obligació del lliurament, i no es considerarà, malgrat això, l'acomiadament improcedent.

Per tant, la negativa a la signatura no aporta cap avantatge al treballador. De fet, pot suposar més aviat un desavantatge si el treballador no disposa d'una còpia d'aquesta.


Quants dies tindrà el treballador per a recórrer l'acomiadament?

El treballador tindrà 20 dies des de la data d'acomiadament per a recórrer-ho. És important tenir en compte el còmput de dies per a reclamar, i saber si les formes d'acomiadament han estat les correctes, ja que d'això dependrà que el treballador tingui o no dret a indemnització.

El que es tindrà en compte a l'hora de saber si el treballador té o no dret a indemnització, és a saber si l'acomiadament és procedent o improcedent, que és el que determinarà que el treballador percebi o no una indemnització, segons el tipus de contracte, i segons l'antiguitat a l'empresa.


Quant temps té el treballador a reclamar una indemnització per l'acomiadament?

Tindrà un termini màxim d'1 any.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret laboral estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.