Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Es possible fer un testament sense anar al Notari?

Real Estate
Es possible fer un testament sense anar al Notari?

És possible fer un testament sense anar al notari? Serà vàlid aquest testament? Quines persones ho poden realitzar? Associem la realització d'un testament amb un Notari, però la realitat és que totes les persones poden fer un testament sense necessitat d'acudir al Notari, sempre que ho facin de la forma que explicarem en aquest article.

Es pot fer un testament sense anar al notari?

Tal com ens indiquen els nostres advocats especialistes en successions, efectivament es pot fer, i té el nom de testament hològraf. A diferència del testament notarial, el testament hològraf és un testament que el testat (el que mor) el formalitza per si mateix, escrivint i signant el contingut del testament amb la pròpia mà sense intervenció de cap testimoni. 

El testament hològraf es troba regulat als arts. 688 á 694 del Codi Civil. Per a fer aquest testament de manera correcta, s'han de guardar escrupolosament les formes descrites en els articles del Codi Civil, perquè en cas contrari, no tindrà validesa. 

És un tipus de testament en el qual no intervé el Notari, encara que té com a inconvenients les possibilitats de la seva falsificació, desconeixement, extraviament o destrucció. Aquest tipus de testament, al fer-se sense notari, requereix que una vegada hagi mort el testador, i en un termini màxim de 5 anys, s'hagi de protocolitzar el testament. Des del nostre despatx d'advocats, recomanem a les persones que vulguin fer aquest tipus de testament que abans de fer-lo demanin assessorament jurídic, perquè és de vital importància fer el testament hològraf seguint totes les pautes i requisits que la llei exigeix.

Quines persones ho poden realitzar?

Ho podran realitzar totes les persones que siguin majors d'edat. Per tant, els menors d'edat no podran fer un testament hològraf.

Quins requisits s'exigeix perquè el testament hològraf sigui vàlid?

  • Ho haurà de fer una persona major d'edat.
  • El testament haurà d'estar escrit íntegrament i signat pel testador amb expressió de l'any, mes i dia en què s'atorgui. Per tant, no valdria el testament redactat i fet per una altra persona en nom del testador.
  • En cas que el testament tingui paraules ratllades o esmenades el testador les haurà de rectificar sota la seva signatura.
  • Els estrangers podran atorgar testament hològraf en el seu propi idioma.
  • El testament ha d'estar escrit a mà. Serà nul el que aquest redactat amb ordinador, Tauleta, mòbil, o similar.
  • El testament ha d'estar signat pel propi testador, i no val l'empremta dactilar com a substitució a la signatura.
  • Bastarà una signatura al final del document per a quin el testament sigui vàlid.
  • La data ha d'aparèixer en el testament de manera autògrafa, ja sigui en números o lletres. Si no es compleix amb aquest requisit el testament serà nul. 


Què és la protocol·lització del testament?
 

És la fórmula utilitzada perquè el document privat fet pel testador tingui validesa pública, i pugui generar tots els efectes que la llei atribueix al testament fet davant Notari.

La protocol·lització consta de 3 fases: 

1) Presentació: El testament hològraf es presentarà davant el Notari perquè es pugui protocolitzar. S'haurà d'acudir al Notari de l'últim domicili del testador o del lloc en què aquest hagués mort, en un termini màxim de 5 anys a comptar des del dia de la defunció del testador.

2) Adveració: Una vegada feta la primera fase en presentar el testament davant el Notari, l'adveració constitueix la segona fase, en la qual el Notari obrirà el testament i requerirà a totes les persones que tinguin un interès en l'herència perquè compareguin davant ell. En cas de no trobar a les persones interessades, s'acudirà davant l'ajuntament i es publicarà en el seu tauler d'anuncis. També caldrà comunicar-ho davant el Ministeri Fiscal en el cas que l’interessat sigui una persona menor d'edat o amb la capacitat modificada judicialment.

La compareixença s'haurà de celebrar en un termini màxim de 30 dies des de la sol·licitud de protocol·lització de testament. En la compareixença el Notari exhibirà el testament i formularà les preguntes pertinents.

 3) Protocol·lització: Si el notari estima justificada la identitat del testament, acordarà que es protocol·litzi, aixecant una acta de notorietat. En cas que no s'identifiqui la identitat del testament pot denegar la protocol·lització.

La declaració de notorietat i pràctica de protocol·lització haurà de formular-se en el terme de cinc dies hàbils computats des de la pràctica de l'última diligència.

  

El testament hològraf caduca? 

Caduca en un termini de cinc anys comptats des del dia de la defunció per a realitzar les operacions de protocol·lització i adveració.
 

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret civil estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.