Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Indemnització per vulnerar els drets a la feina

Laboral
Indemnització per vulnerar els drets a la feina

L'Estatut dels Treballadors empara el dret a reclamar una indemnització si es vulneren els drets a la feina. Aquesta vulneració pot ser, almenys, de dos tipus.

El nostre Ordenament Jurídic empara el dret a reclamar una indemnització si es vulneren els drets a la feina. Contacteu amb nosaltres, els nostres advocats laboralistes reclamaran la indemnització que li correspongui.

El nostre Ordenament Jurídic empara el dret a reclamar una indemnització si es vulneren els drets a la feina. Aquesta vulneració pot ser, almenys, de dos tipus.

D'una banda, hi ha els drets laborals. Sobre aquesta qüestió hem parlat succintament en alguns dels nostres articles, com el destinat a la mobilitat geogràfica o l'acomiadament improcedent. Repassarem la qüestió perquè és la situació més habitual en què la persona treballadora pot reclamar una indemnització.

Tanmateix, avui volem posar èmfasi en la vulneració dels drets fonamentals en l'àmbit laboral. I és que aquest és un altre camp on resulta possible reclamar una indemnització, malgrat que tradicionalment ha estat més difícil obtenir-la. 

Què passa quan l'empresa vulnera els meus drets laborals? 

El nostre punt de partida han de ser les fonts de l'ordenament laboral. Segons l'art. 3 de l'Estatut dels Treballadors, aquestes són:

1.- Disposicions legals i reglamentàries de l’Estat.

2.- Convenis col·lectius.

3.- Voluntat de les parts (contracte de treball).

4.- Usos i costums locals i professionals. 

Aquesta multiplicitat de fonts origina que les persones treballadores tinguin un catàleg de drets complex, la protecció del qual es dispersa entre diferents fonts.

Tot i la regulació sectorial de cadascun dels drets laborals, l'Ordenament Jurídic ofereix dues custòdies bàsiques:

1.- D'una banda, ofereix la possibilitat d'anul·lar les decisions empresarials que hagin suposat una vulneració de drets. Això suposaria deixar-les sense efectes i revertir la situació jurídica a l’escenari anterior. Vam veure un exemple en tractar l'acomiadament nul.

2.- D’altra banda, ofereix la possibilitat de reclamar una indemnització. Generalment, aquesta opció s'activa quan és impossible revertir la situació anterior, cosa que fa necessari cercar altres formes de reparació.

Les indemnitzacions en l’àmbit laboral poden pactar-se en negociació o determinar-se en Sentència. No obstant això, hi ha situacions en què la quantia indemnitzatòria ve predeterminat, com passa en el cas dels acomiadaments objectius o improcedents.

Puc exigir una indemnització si es vulneren els meus drets laborals? 

Sí. Com hem indicat, de vegades no caldrà més que reclamar el pagament, ja que serà la pròpia llei o el contracte qui determini el dret de cobrament i fins i tot la seva quantia. Un altre exemple d'aquesta situació el trobem a l'extinció del contracte de directius, del qual també parlem al seu moment. 

L´ordenament civil també ens permetrà reclamar indemnitzacions quan l´empresa ens hagi provocat un dany que tingui l´obligació de reparar. Situació que es produeix quan concorre la responsabilitat contractual o extracontractual i que sol entrar en joc, per exemple, en cas d'accidents. 

Però hi ha una vulneració de drets el contingut i la quantia indemnitzatòria dels quals és més subtil. Ens referim a la vulneració de drets fonamentals, que és l’objecte central d’aquest article.

La vulneració de drets fonamentals a la feina

Com expliquem a les nostres entrades al voltant de la qualificació de l'acomiadament, quan el mòbil d'un acomiadament és discriminatori o afecta altres drets fonamentals i llibertats públiques aquest haurà de quedar sense efectes. 

Però el que no coneix tothom és que en aquests casos caldria abonar una indemnització addicional. La causa del desconeixement és que aquesta indemnització no es regula a l'Estatut dels Treballadors. Hem d'acudir a l'art. 183 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social per trobar aquest dret:

"Quan la sentència declari l'existència de vulneració, el jutge haurà de pronunciar-se sobre la quantia de la indemnització que, si escau, correspongui a la part demandant per haver patit discriminació i una altra lesió dels seus drets fonamentals i llibertats públiques, en funció tant del dany moral unit a la vulneració del dret fonamental, com dels danys i perjudicis addicionals derivats”.

La Sentència del Tribunal Constitucional 61/2021

Com en tants altres casos, al resolt per la STC 61/2021 s'havia entès que concorria una lesió dels drets fonamentals de la persona afectada. Però, com que aquesta no era estrictament la causa de l'acomiadament, el TSJ de Madrid no es va pronunciar sobre la indemnització addicional de l'art. 183 LRJS.

En resposta, el Tribunal Constitucional va exposar que, acreditada la lesió als drets fonamentals, qualsevol sentència s'ha de pronunciar sobre aquesta indemnització. Situació que ens porta a un canvi de paradigma en què la indemnització per vulneració de drets fonamentals podria ser reclamada no només en cas d'acomiadament (com s'entenia fins ara), sinó en qualsevol cas que concorri aquesta mena de lesió.

Pel que fa a la forma de càlcul de la indemnització, continuarà sent casuística. Com a bases de càlcul s'utilitzarien fonts com la LLIS, ja que aquest tipus d'indemnitzacions no deixen de tenir un valor preventiu afegit.

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats laboralistes estudiaran el seu cas concret. Comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus