Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

La importància de dissoldre l'empresa per deutes de la Societat

Mercantil
La importància de dissoldre l'empresa per deutes de la Societat

Davant el desastre econòmic que s'ha viscut a nivell mundial com a conseqüència de la COVID 19, molts empresaris s'han plantejat la possibilitat de la dissolució i liquidació d'una empresa, especialment quan la falta de liquiditat s'incrementa, i hi ha deutes. 

Altres en canvi, s'han plantejat la possibilitat de deixar les seves empreses inactives independentment dels deutes, ja que amb això poden recuperar la seva empresa quan els interessi, davant les expectatives d'un canvi en les circumstàncies o perquè sorgeixi la possibilitat de vendre la societat.

No obstant això, és important tenir en compte que, una societat sense activitat comercial manté vigent les obligacions fiscals i mercantils durant tota la seva existència, amb la conseqüent despesa que implica el compliment de les mateixes, sense que hi hagi per part de la societat cap ingrés.

En qualsevol cas, la decisió que prengui l'empresari, s'ha de fer per motius reals i que els membres de la societat empresarial tinguin en compte les possibles conseqüències davant la imminent situació d'insolvència i evitar ser declarats culpables, plantejant oportunament un concurs de creditors o la dissolució de l'empresa.

¿Dissolució o liquidació d'empreses?

És possible iniciar un procés de dissolució de l'empresa i posteriorment procedir a la seva liquidació. No obstant això, cal considerar que encara que l'empresa desaparegui de forma jurídica amb la dissolució, mentre no es dugui a terme la liquidació l'activitat comercial continua.

D'allí que, la dissolució de l'empresa per deutes haurà immediatament de triar una de les tres vies que brinda l'ordenament jurídic espanyol, que són:

 1. Venda de la societat.
 2. Liquidació de la societat, cessant la seva activitat comercial i procedint al pagament dels creditors per al seu posterior tancament sense obligacions.
 3. Si hi ha falta de liquiditat, es realitzarà per mitjà d'un concurs de creditors.

Llavors, un cop dissolta la societat, es procedirà d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, afegir a la seva denominació social l'expressió "en liquidació", als fins consegüents.

Així mateix, cessaran en els seus càrrecs els administradors i amb això el seu poder de representar l'empresa, procedint a assumir aquesta responsabilitat la junta liquidadora, els quals tindran principalment la tasca de vetllar que el patrimoni es trobi íntegre fins que es reparteixi entre els socis una vegada siguin satisfets els deutes.  

Conseqüències de no dissoldre l'empresa per deutes

Tal i com comenten Forcam Advocats, una de les conseqüències per als socis que no procedeixin a dissoldre l'empresa d'acord amb els processos establerts en l'ordenament jurídic vigent espanyol és la responsabilitat del soci o els socis, per la declaració de culpabilitat, segons correspongui, la qual té els següents efectes:

 • Inhabilitació per administra béns de tercers, representació i administració de qualsevol persona per un període de 15 anys.
 • Pèrdua de drets sobre la massa de creditors, si n'hi ha i l'obligació de reintegrar els béns o drets obtinguts amb la corresponent indemnització per danys i perjudicis.

És per això, que la millor alternativa per a una empresa que genera deutes és el tancament de l'empresa per mitjà de la dissolució i liquidació de la societat, així com les despeses i obligacions que corresponguin.

Avantatges del procediment concursal exprés

A conseqüència de la COVID-19, el Govern Espanyol ha inclòs dins del seu paquet de mesures el procediment concursal exprés, que permet a l'empresari declarar la seva insolvència, de forma ràpida, posant fi a la seva activitat comercial sense haver de nomenar un administrador concursal, únicament amb el vistiplau del jutge.

Altres avantatges d'aquest procediment en aquells casos on s'apliqui són:

 • L'empresari queda exempt de responsabilitat per la falta de solvència econòmica de la societat.
 • Possibilitats d'arribar a un conveni de pagament amb els creditors de l'empresa en aquells casos en què hi hagi la possibilitat de recuperar la liquiditat.
 • No és necessària la presentació dels béns per accedir al procés de liquidació concursal.
 • Disminució de despeses i temps per a la liquidació de la societat, ja que s'evita la designació d'un administrador concursal, podent així mateix acollir-se al procediment judicial ordinari per a la declaratòria del concurs de creditors.
 • Paralització dels interessos que es causin d'aquells crèdits adquirits, al declarar-se el concurs, amb excepció d'aquells que són produïts per garanties reals.
 • Es pot abonar el saldo deutor fiscal, el saldo positiu que quedi un cop liquidada l'empresa i haver satisfet els crèdits concursals.
 • Es paralitza l'execució de béns i altres actius de l'empresa i els de la massa patrimonial dels deutors.

Per dur a terme aquest procediment, serà necessària la participació d'un procurador i l'assistència d'un advocat especialista per fer el concurs de creditors.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret mercantil estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.