Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

La responsabilitat de l'administrador per deutes Societat

Mercantil
La responsabilitat de l'administrador per deutes Societat
En aquest article parlarem de la responsabilitat dels administradors per deutes de la societat, és a dir, si els administradors respondran solidàriament amb el seu patrimoni personal dels deutes contrets per l'empresa que administraven, o bé tan sols ha de respondre l'empresa.

La Llei de Societats de Capital (LSC) estableix que les empreses que es regulin mitjançant societats anònimes o de responsabilitat limitada, han de procedir a la seva dissolució obligatòriament en una sèrie de supòsits (art. 363 LSC), entre els quals destaquem, per ser els més habituals:

a) Pel cessament en l'exercici de les activitats que constitueixin l'objecte social. En particular, s'entendrà que s'ha produït el cessament després d'un període d'inactivitat superior a un any.

b) Per pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social.


Com ha d'actuar l'administrador de la Societat en cas que l'empresa es trobi en causa de dissolució?

Tal com ens comenta el nostre expert en Dret Mercantil, l'administrador hauria de convocar la Junta General de la Societat en un termini màxim de 2 mesos des del coneixement de la causa de dissolució, perquè es pugui adoptar definitivament la dissolució de la societat. La Junta General es podrà sol·licitar la dissolució judicial, però en el cas que sigui procedent, també es podrà sol·licitar concurs de creditors. 


Què passa en el cas que els administradors de la Societat decideixin no convocar dissolució o sol·licitud de concurs de creditors?

Els administradors respondran solidàriament dels deutes socials si incompleixen l'obligació de convocar en el termini de dos mesos la junta general perquè adopti, si escau, l'acord de dissolució, així com els administradors que no sol·licitin la dissolució judicial o, si procedís, el concurs de creditors de la societat.

Per evitar aquesta situació, a Forcam Advocats aconsellem actuar amb celeritat i determinació i requerir l'assessorament professional el més aviat possible.


On està regulat?

A l'art. 367 de la Llei de societats de capital, literalment estableix:

Respondran solidàriament de les obligacions socials posteriors a l'esdeveniment de la causa legal de dissolució els administradors que incompleixin l'obligació de convocar en el termini de dos mesos la junta general perquè adopti, si escau, l'acord de dissolució, així com els administradors que no sol·licitin la dissolució judicial o, si procedís, el concurs de la societat, en el termini de dos mesos a comptar de la data prevista per a la celebració de la junta, quan aquesta no s'hagi constituït, o des del dia de la junta, quan l'acord hagués estat contrari a la dissolució.

En aquests casos les obligacions socials reclamades es presumiran de data posterior a l'esdeveniment de la causa legal de dissolució de la societat, tret que els administradors acreditin que són de data anterior.


Què estableix la jurisprudència sobre la responsabilitat dels administradors?

Per emprendre accions judicials es requereix que els administradors hagin incomplert el deure de promoure la dissolució, quan hi ha una causa legal que així ho exigeixi.

La seva importància es manifesta singularment en els supòsits de pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, tret que s'estableixi, a través d'una operació de reducció o d'ampliació de capital social, l'equilibri patrimonial, i sempre que no sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs.Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret mercantil estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.