Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

L'empresa em pot canviar de centre de treball?

Laboral
L'empresa em pot canviar de centre de treball?
Estem en una societat de continus canvis, i ara més que mai, les empreses estan en continu moviment i en diferents llocs. Aquests canvis i trasllats afecten els treballadors; per això a Forcam Advocats volem aclarir als treballadors quins són els seus drets a l'hora d'afrontar un canvi de localització de centre de treball.
Anem a explicar al treballador en que consisteix la mobilitat geogràfica, ja sigui considerat trasllat o desplaçament.

És recomanable comptar amb un bon advocat laboralista si em canvien de centre de treball?

Si, a més, es recomana fer-ho com més aviat millor, ja que hi ha un termini de 20 dies per impugnar, en què el treballador mitjançant l’assistència d'advocats laboralistes experts en canvis de centre de treball, podrà impugnar la decisió empresarial, i optar per alguna de les següents solucions: 

-Acceptar el trasllat
-Impugnar als tribunals o de manera amistosa el trasllat laboral
-Extingir el contracte

Des de Forcam Advocats recomanem solucionar el conflicte com més aviat millor, ja sigui per la via amistosa amb l'assistència d'un advocat laboralista, o per la via judicial.

Que es considera mobilitat geogràfica per a un treballador?

Per considerar mobilitat geogràfica, el canvi de centre de treball ha d'implicar al treballador la necessitat de canviar la seva residència habitual. Qüestió diferent és que el treballador decideixi canviar la seva residència habitual, ja que això no perjudicarà els seus drets.

Els tribunals consideren mobilitat geogràfica quan implica un canvi de residència, però a més s'han d'analitzar els següents factors:
  • Distància entre el nou centre de treball i l'antic si supera uns determinats quilòmetres.
  • Temps de desplaçament a centre de treball: analitzant si és superior o inferior a un determinat percentatge de la jornada laboral.
  • Costos del desplaçament, per comprovar si són superiors a un determinat percentatge del salari. 
En definitiva, per parlar de mobilitat geogràfica, ja sigui trasllat o desplaçament, ha d'implicar el canvi de residència, temporal o definitiu. En cas contrari, es pot considerar que el canvi de centre de treball entra dins el poder d'organització empresarial i, en conseqüència, el treballador no podrà sol·licitar l'extinció de la relació laboral. A més, si no implica canvi de residència, tampoc es considera com a modificació substancial de les condicions de treball, a excepció que hi hagi una modificació de la jornada de treball, horaris o salari.

Es considera canvi de centre de treball si és a la mateixa ciutat?

En aquest cas no es tracta d'una mobilitat geogràfica, i com a tal, no la podrem impugnar pel tràmit especial d'impugnació de mobilitat.

Així ho estableix la Sentència del Tribunal Suprem de 12 de juny de 2016 que estableix que: "El TS assenyala que en casos de trasllat de centre de treball sense canvi de domicili i respectant la categoria i funcions, es consideren una modificació accidental de les condicions de treball enquadrable dins de la potestat organitzativa de l'empresari."

Si no estic d'acord amb el canvi de centre de treball puc impugnar la decisió de l'empresa?

Si que podrem acudir als tribunals per mostrar la nostra disconformitat amb la decisió empresarial. A més, en aquest cas el termini és d'un any. Els nostres advocats especialistes en dret laboral li recomanen solucionar aquesta situació com més aviat millor, ja que, encara que decideixi no anar per la via judicial, si que té l'opció de negociar amb l'empresa per evitar el canvi, o en cas de fer-se efectiu, que el salari augmenti considerablement.

El treballador, mitjançant un advocat laboralista, pot impugnar el trasllat en via jurisdiccional. En qualsevol cas, haurà de traslladar-se el nou centre de treball, i esperar que la sentència declari o no, justificat el trasllat. En cas de declarar-se injustificat, el treballador tindrà dret a la reincorporació del centre d'origen, i si l'empresari es negués a això, aquest podrà sol·licitar l'extinció del contracte amb dret a la indemnització establerta per als acomiadaments improcedents.

A més, en el cas que impliqui un canvi de jornada o salari, sí que podrem sol·licitar l'extinció, no per mobilitat geogràfica, sinó per modificació substancial de les condicions de treball.

El treballador que accepti traslladar-se a un altre centre de treball té dret a percebre alguna compensació?

El treballador que accepti la mesura de trasllat té dret a percebre una compensació per despeses, tant propis com dels familiars al seu càrrec, en els termes que s'acordi. L'import d'aquesta compensació podrà ser pactada entre les parts, encara que no podrà ser inferior al mínim recollit al conveni d'aplicació.

Recomanem als treballadors que es trobin en una possible situació de trasllat de la seva empresa, que s'assessorin per un despatx d'advocats amb experiència amb els canvis de centre de treball, perquè els expliquin de forma clara els seus drets abans d'acceptar els canvis.


Contacti amb nosaltres, i el nostres advocats laboralistes estudiaràn el seu cas concret. 

El podem atendre presencialment a qualsevol de les nostres oficines de Barcelona, ​​MadridReus. A més, també us podem atendre a distància (videoconferencia, telèfon, etc), ja que oferim els nostres serveis jurídics en materia de movilitat geogràfica i canvis de centres de treball a nivell nacional i internacional.