Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

L'empresa pot controlar el correu d'un treballador?

Laboral
L'empresa pot controlar el correu d'un treballador?

En els últims temps, l'empresa ha exercit un control major sobre els treballadors. Existeixen limits a aquest control? L'empresa pot controlar-te el teu correu electrònic? Què diu la jurisprudència més recent sobre el control de l'empresa del teu correu electrònic? Totes aquestes qüestions i més seran resoltes en aquest article.

Per a poder analitzar aquesta qüestió, hem d'acudir a l'Estatut dels Treballadors, concretament en el seu article 20.3, on estableix que “l'empresari podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per a verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat humana i tenint en compte la capacitat real dels treballadors disminuïts”

Què succeeix si l'empresari utilitza el seu poder de vigilància sobre els correus electrònics?

L'article 18 de la Constitució Espanyola reconeix i protegeix el dret a la intimitat i el secret de les comunicacions, que pot veure's vulnerat pel control empresarial, en el cas que es donin intromissions en els correus electrònics per part de l'empresa.

El Tribunal Constitucional en Sentència 12/2012, de 30 de gener, ressalta que la intimitat que protegeix la constitució no solament es refereix a una intimitat del tipus domèstica, sinó que també es refereix a altres àmbits, especialment el relacionat amb el treball de les persones, en el qual es generen relacions interpersonals que poden constituir manifestacions de la vida privada. És a dir, l'article 18 de la CE protegeix la intimitat personal, familiar i laboral de les persones.

L'ús del correu electrònic queda emparat dins del dret a la intimitat?

D'altra banda, l'ús del correu electrònic pels treballadors en l'àmbit laboral queda dins de l'àmbit de protecció del dret a la intimitat.

Cal analitzar si al treballador solament se li pot permetre usar el correu electrònic empresarial de manera professional, de manera que el seu ús per a finalitats alienes a la prestació laboral sigui objecte d'infracció laboral sancionable per l'empresari. De manera que el control de l'empresa sobre les eines informàtiques posades a la disposició dels treballadors, pot exercir-se tant a l'efecte de vigilar el compliment de la prestació laboral realitzada a aquests instruments, per a fiscalitzar que el seu ús no es destini a finalitats personals o alienes al contingut de la relació laboral.

I si el correu electrònic solament té finalitats laborals?

La previsió de l'ús exclusiu de manera professional, comporta que el treballador estava advertit de la possibilitat de què les seves comunicacions poguessin ser objecte de seguiment per l'empresa, portant a admetre que el treballador podia conèixer que l'empresari podia controlar el correu electrònic i la navegació per internet (STC 170/2013, de 7 d'octubre).

És a dir, l'expressa prohibició de l'ús extra-laboral del correu electrònic i la seva limitació a finalitats expressament professionals, comporta el fet que l'empresa tingui la possibilitat de controlar el seu ús per a verificar el compliment de les obligacions laborals dels seus treballadors.

Què diu la més recent jurisprudència sobre el control de l'empresa del teu correu electrònic?

La Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, de 5 de setembre de 2017, aborda els limitis del control per l'empresa de l'ús d'internet i de les comunicacions electròniques del treballador.

La Sentència d'Estrasburg declara vulnerat el dret a la vida privada d'un treballador Romanès, que havia estat acomiadat després de comprovar-se que utilitzava al treball un sistema de missatgeria (Yahoo Messenger) per a finalitats privades.

A través de la Sentència s'analitza el conflicte entre; el dret de lempresari a vigilar i controlar als empleats per a garantir el bon funcionament de l'empresa, i el dret a la privacitat de l'empleat respecte als seus correus i altres mitjans electrònics.

El Tribunal estableix que sempre és necessari un “avís previ” (abans que s'iniciïn les activitats de monitoratge del seu correu o altres sistemes), per part de l'empresa, en el qual s'adverteixi i informi degudament al treballador sobre la possibilitat que s'adoptin mesures de control i l'abast i naturalesa de tals mesures.

D'altra banda, haurà d'estar justificada la mesura de control en qüestió (accés al contingut íntegre de les comunicacions electròniques) i comprovar-se si no va existir la possibilitat d'implementar, en el cas concret, altres mesures alternatives menys lesives per a la privacitat del treballador.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret laboral estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.