Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

L'equip d'assessorament tècnic de família al Jutjat

Família
L'equip d'assessorament tècnic de família al Jutjat

A mesura que han augmentat les separacions i divorcis, resulta cada cop més comú requerir l'assistència i intervenció de professionals psicòlegs en els procediments familiars.

Aquests professionals destaquen per les seves valoracions pericials en els processos de família, tenint com a finalitat la redacció d'informes psicològics en els àmbits de la psicologia infantil i de les altres submatèries referents a les relacions entre persones. L'objectiu dels informes que elaboren aquests professionals tracta de donar resposta a l'avaluació psicològica que es produeix en cada procediment judicial.

Els informes d'aquests professionals són la prova essencial dels advocats per poder donar un punt de vista tècnic al jutge, perquè tingui suport en la resolució de les problemàtiques d'interès del menor. Aquest tipus d'informes són normalment sol·licitats pels advocats especialistes en procediments de Divorci, Modificació de Mesures, Tuteles i Separacions.

La prova pericial psicològica

En aquest tipus de procediments el menor sol ser objecte d'anàlisi psicològica per part de professionals que dictaminen en base a les seves condicions socials i personals.

La legislació estableix que el jutjador per tal de poder adoptar les mesures necessàries per a la cura dels menors, en els processos matrimonials, podrà demanar informes professionals en el camp psicològic per tal d'analitzar les conductes del menor o menors en el si de la família. La finalitat d'aquesta prova és proporcionar un suport als advocats i jutge, per poder argumentar i materialitzar les seves decisions referents a menors, atès que el jutjador com és obvi, no pot ser expert en totes les matèries que jutja.

L'objecte d'aquest dictamen és proporcionar al jutjador els elements necessaris per ajudar a determinar la realitat i la fonamentació dels seus pronunciaments judicials.

Aquest dictamen d'especialistes és una prova pericial, ja que valora els fets i circumstàncies rellevants a un cas concret, per a això són necessaris coneixements científics o pràctics.

Quines tècniques s'utilitzen per a l'elaboració de l'informe?

S'utilitzen diverses tècniques entre les quals destaquem:

  • Entrevista conjunta: La finalitat que es pretén aconseguir, fa referència a intentar aconseguir un pacte entre tots dos progenitors. Arribar a un acord suposa una dràstica reducció dels terminis processals del procediment i d'altra banda, es redueix el nivell d'enfrontament i estrès tant dels dos progenitors com dels seus fills menors d'edat.
  • Entrevista individual: La finalitat que es pretén aconseguir, és un acostament entre professionals i entrevistat per aclarir i ampliar la informació que consta de l'usuari, per poder donar un servei pericial adaptat a cada avaluació.

En aquesta entrevista individual, es sol preguntar a cada progenitor les raons per les que han realitzat la seva sol·licitud, preguntant els avantatges, com percep les capacitats i competències de l'altra part i com concep la cura dels fills menors, dialogant sobre els projectes i iniciatives que oferiria als seus fills des del punt de vista afectiu i escolar.

També serà preguntat per les qualitats de l'altre progenitor, sobre els aspectes positius i negatius de la relació i de la cura de l'altre progenitor. Dialogant de les expectatives d'una futura resolució judicial contrària als seus interessos així com el règim de visites que preferiria en el cas que no se li donés la raó en el procediment judicial.

  • Entrevistes amb el menor: En aquest punt es tracta d'esbrinar els coneixements i idees prefixades que coneix el menor sobre la separació.

El dictamen psicosocial

El contingut del dictamen psicosocial hauria de contenir les característiques essencials dels fets que els advocats i el jutge poden arribar a dubtar per emetre una resolució. També hauria de contenir els arguments en els quals es puguin basar les opinions, sense arribar a qüestionar el criteri independent del jutjador.

Entenent, que l'atribució de la guarda i custòdia, és un fet que només pot decidir-se pel jutjador. La finalitat i objecte de la prova pericial no és altra que entendre les relacions familiars, analitzant la situació social de l'entorn, les interaccions, les vivències i les condicions psíquiques de tots els seus membres.

Abast dels dictàmens psicosocials

Els dictàmens psicosocials tenen abast de mitjà de prova, atorgant validesa pericial dins el procés judicial, el qual ha de ser analitzat i valorat pel jutge a l'hora de dictar les resolucions en forma de Sentència.

Ha de quedar clar, que el jutge no sol·licita al perit perquè decideixi sobre el cas, ja que aquesta funció només correspon al jutjador. La intervenció dels perits és d'utilitat per ajudar a conèixer la conducta social familiar, com per exemple, les seves motivacions, les seves preocupacions, els seus pensaments sobre el litigi substanciat en matèria familiar. Per tot això, l'última decisió sempre recau sobre els jutges i magistrats, sense treure importància de l'enorme pes que tenen els informes emesos pel EATAF en les sentències judicials.

Els principis d'intervenció de l'EATAF

En aquest últim punt recopilarem els principis bàsics en els quals es basen les intervencions dels serveis de l'EATAF, enumerant els següents:

  • Totes les intervencions es regeixen pels principis d'imparcialitat, objectivitat i equitat.
  • Quan es sol·licita un informe, posteriorment es cita a les famílies, que decideixen si assistir o no al servei, informant al jutjat competent en el cas que no hi compareguin.
  • Els professionals informen a les famílies de les característiques de la intervenció que es durà a terme, explicant que la informació obtinguda no queda subjecta a secret professional, atès que té lloc dins d'un context judicial.
  • Les entrevistes dutes a terme suposen la participació dels membres de la família que formen part del procediment judicial.
  • Els professionals elaboren un informe, amb caràcter facultatiu i no vinculant. Posteriorment a la valoració de l'informe emès, el jutge pren l'última decisió.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret de família estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.