Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Les conseqüències penals del delicte de tràfic de drogues

Dret Penal
Les conseqüències penals del delicte de tràfic de drogues

En altres articles del nostre bloc hem parlat dels delictes contra la salut pública, en un sentit més o menys general. I avui ens volem centrar en les conseqüències del delicte de tràfic de drogues. 

Per més que s'hi incideixi, aquest és un dels delictes més durament sancionats del Codi Penal. No només per implicar sancions econòmiques i penes privatives de llibertat, sinó especialment perquè pot afectar molt diversos àmbits.

Així, seran penats els provocadors, conspiradors i proposadors. Però també les persones jurídiques que hi puguin estar involucrades. A més, a la responsabilitat penal de tots els implicats s'hi afegeix la responsabilitat civil, per no oblidar el decomís de substàncies, béns i efectes.

De manera que explicarem les diferents sancions associades a un delicte de tràfic de drogues. El lector comprendrà que, en cas de voler defensar-se d'una acusació per narcotràfic, resultarà imprescindible comptar amb advocats penalistes especialitzats en aquesta classe de delictes.

Les conseqüències del delicte de tràfic de drogues 

El delicte de narcotràfic es condemna a l'article 368 del Codi Penal. Aquest el defineix com executar “actes de cultiu, elaboració o trànsit, o altrament promogui, afavoreixin o facilitin el consum il·legal de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, o les posseeixin amb aquells fins”.

Estem, per tant, davant un delicte de contingut ampli on la desvaloració no rau en el resultat produït, sinó simplement a propiciar unes condicions en què aparegui un risc per a la salut de les persones.

Penes privatives de llibertat

L'article 368 del Codi Penal estableix que qui cometi un delicte de narcotràfic serà castigat amb pena de presó d'un a tres anys, o entre tres i sis quan la substància o producte causi un greu dany a la salut. 

Sancions pecuniàries

A més de les penes privatives de llibertat, els delictes de tràfic de drogues porten associades sancions pecuniàries. En la seva versió més simple estem davant d'una multa del gol al duple del valor de les drogues o substàncies, o del tant al triple si la droga causa greu dany a la salut.

Penes per a les persones jurídiques 

Les persones jurídiques què es declarin responsables d'aquests delictes hauran d'abonar una multa:

- De dos a cinc anys o del triple al quíntuple del valor de la droga, la quantia més elevada, si la pena de presó prevista fos de més de cinc anys. 

- O d'un a tres anys o del doble al quàdruple del valor de la droga, la quantia més elevada, en cas contrari. 

També se'ls podran imposar algunes de les penes reservades a les persones jurídiques, com ara: 

- Suspensió d’activitats.

– Clausura de locals.

- Prohibició de fer activitats.

- Inhabilitació per accedir a prestacions o contractes públics.

– Intervenció judicial.

- Dissolució de la personalitat jurídica. 

En el cas que es consideri organització criminal, les penes aplicables assoliran els nou a dotze anys de presó i multa del tant al quàdruple del valor de la droga. Per als caps de l’organització es reservarà una pena superior en grau.

Per què és tan important comptar amb advocats especialistes en delictes de tràfic de drogues?

Perquè la persona acusada d'un delicte de tràfic de drogues podrà ser condemnat amb elevades penes de presó i elevades multes penals, per la qual cosa en cas de voler defensar-se d'una acusació per narcotràfic, resultarà fonamental comptar amb l'assistència jurídica d'advocats especialistes en delictes de narcotràfic.

Supòsits subjectius especials: administrador, provocador, conspirador, proposador…

Qui hagi participat en un delicte de tràfic de drogues com a provocador, conspirador o proposador, podrà ser condemnat amb una pena inferior en un o dos graus a la de l'actor. Per part seva, els administradors de grups criminals rebran una pena superior en grau, com acabem de comprovar. 

Decomís de béns, substàncies i efectes

D'acord amb l'art. 374 CP, seran objecte de decomís les drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques, equips, materials i substàncies emprats en la seva elaboració i béns, mitjans, instruments i guanys. Els primers seran destruïts mentre que els segons s'adjudicaran a l'Estat. 

Responsabilitat civil del condemnat

El condemnat per un delicte de tràfic de drogues haurà de fer front a la responsabilitat civil. De fet, amb els pagaments que faci es repararà primer el dany causat i s'indemnitzaran els perjudicis. Quan aquests estiguin coberts es procedirà a indemnitzar l'Estat per l'import de les despeses realitzades a la causa. I només cobertes aquestes partides es podran pagar les multes i després els costos processals.

La graduació de les penes

Com passa amb altres delictes, el delicte de tràfic de drogues contempla diferents circumstàncies agreujants i atenuants. Moltes vegades, la tasca de l'advocat rau precisament a fer que es tinguin en consideració aquestes circumstàncies, incrementant-se la pena del seu acusat o reduint-se la del seu defensat.

En el cas de les persones jurídiques, la seva responsabilitat penal es pot reduir o exonerar mitjançant la implantació d'un programa de compliance penal. Això és particularment important per a aquelles empreses susceptibles que es cometi un delicte de tràfic de drogues al seu nom o benefici.

Contacti amb nosaltres, i el nostres advocats experts en tràfic de drogues estudiaràn el seu cas concret. Oferim assistència i assessorament penal a nivell nacional i internacional. A més a més, comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus