Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Les empreses tenen informe de vida laboral?

Laboral
Les empreses tenen informe de vida laboral?

Avui en dia, les empreses compten amb un informe de vida laboral. Aquest informe recull les dades i informació més important sobre les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social de les empreses en l'últim any. Aquest tipus d'informe és relativament nou en el temps, atès que fa escàs temps que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) va començar a elaborar aquests tipus de documents.

Objectiu de l'informe

Els nostres advocats destaquen que entre els objectius de l'informe emès per la TGSS hi ha el de facilitar la informació més imprescindible a les empreses, concretament sobre les cotitzacions al règim de la Seguretat Social.

Gràcies a aquest nou sistema, es pot proporcionar a totes les empreses un document relatiu a tots els imports, càlculs i cotitzacions a abonar per part de l'empresa a cada treballador.

Quina informació conté l'informe?

Segons els nostres advocats especialistes en dret laboral, la informació que conté l'informe es pot dividir en els següents apartats:

- Dades identificatives: Aquest apartat aporta informació sobre la raó social o NIF associat al compte de cotització. Entre les dades més destacades, podem apreciar el domicili social de l'empresa i el correu electrònic.

- Dades sobre cotització: En aquest apartat s'inclouen les següents liquidacions:

Liquidacions presentades. Es proporciona la informació relacionada amb el nombre de liquidacions presentades per l'empresa.

Quotes calculades per la TGSS. Es detalla la informació de les quotes calculades per la Tresoreria, diferenciant l'import corresponent a l'aportació de l'empresari i del treballador.

Bases de cotització. Conté l'import de les bases de cotització per contingències comunes, contingències professionals i hores extraordinàries.

Deduccions i compensacions. Informa sobre les deduccions, les compensacions aplicades per situacions d'incapacitat temporal i bonificacions per la formació professional per a l'ocupació dels treballadors.

Conceptes retributius abonats. Ofereix informació sobre aquests conceptes comunicats per l'empresa fins a la data de generació de l'informe.

Quotes ingressades. En aquest apartat es mostren els imports ingressats per l'empresa en relació amb les liquidacions presentades.

Situació sobre l'ingrés de quotes de la Seguretat Social. S'informa sobre la situació de l'empresa en relació amb el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Ajornament de quotes. Si l'empresa manté deute ajornat en l'últim dia de l'exercici, s'informa de l'import pendent d'amortització a la fi de l'exercici.

- Altres dades del CCC Principal: En aquest apartat s'ofereix informació de l'empresa referida al Codi de Compte de Cotització Principal i actualitzada a la data de generació de l'informe.

- Informació gràfica sobre:

Evolució de la seva cotització a la Seguretat Social: ofereix l'evolució temporal en l'any de les quotes calculades per la TGSS a partir de les liquidacions ordinàries i complementàries presentades per l'empresa en el termini reglamentari d'ingrés.

Evolució del nombre de treballadors a la fi de cada mes: mostra l'evolució del nombre de treballadors que es trobaven en situació d'alta en l'empresa a la finalització de cada un dels mesos de l'any.

Nombre de treballadors per cada modalitat del contracte de treball: representa el nombre de treballadors que consten en situació d'alta, distribuïts en funció de la seva modalitat contractual.

Volum de treball segons modalitat del contracte de treball: relaciona la modalitat contractual i el volum de treball que correspon a cada tipus de contracte.

Evolució de jornades reals: mostra l'evolució temporal del nombre de jornades reals, efectivament treballades, declarades per l'empresa durant l'any.

Com s'accedeix a l'informe?

Les empreses poden descarregar aquest informe a la seu electrònica de la Seguretat Social, dins l'apartat "Notificacions Telemàtiques", a través de l'opció "Comunicacions Telemàtiques".


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret laboral estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.