Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Puc demanar la incapacitació judicial d'un familiar?

Real Estate
Puc demanar la incapacitació judicial d'un familiar?

La incapacitatació civil és aquella situació jurídica en què una persona no pot regir la seva persona o béns d'acord amb la seva situació física, psíquica o sensorial i que determina la necessitat que una altra persona, tutor, curador o defensor judicial vetlli per la seva situació civilLa pròpia família del presumpte incapaç pot entaular un procediment judicial perquè es declari oficialment la incapacitació?

En quins casos es pot declarar a una persona incapaç?

Tal com estableix el nostre Codi Civil en els articles 199 i següents, uns dels principals requisits perquè una persona sigui declarada incapaç és que aquesta pateixi una malaltia o deficiència (física o psíquica) important, persistent i que li impedeixi governar-se per si mateixa . Tal i com ens explica la nostra especialista en la matèria, només un jutge mitjançant sentència judicial pot declarar a una persona incapaç, i si escau establir l'abast concret de la incapacitació, ja sigui total o parcial. Hem de tenir en compte que la capacitat es presumeix mentre no hi hagi una sentència que digui el contrari, així que la incapacitació s'haurà de provar davant un procediment judicial i sempre amb Sentència d'un jutge.

Depenent de l'abast de la incapacitació, aquesta afectarà a la capacitat o no de la persona incapaç de valer-se per si mateixa, i necessitar en major o menor mesura de la protecció d'una altra persona. Des del despatx, entenem que mitjançant aquest tipus de procediment, els familiars de l'incapaç poden protegir-lo i prevenir actes que poden tornar-se en contra seu.


Quin familiars poden demanar la incapacitació judicial de l'incapaç?

En primer lloc, la pròpia persona afectada pot instar un procediment d'incapacitació judicial, en el cas que prevegi la seva situació fent ús de les seves facultats mentals en bon estat. En aquest cas, també pot triar de forma personal qui serà el seu tutor o el seu curador i el jutge tindrà en consideració la seva decisió. En segon lloc, els parents de l'incapaç; els descendents, ascendents i germans. I finalment, el cònjuge o similar de l'incapaç.


Quins tipus de persones es poden fer càrrec de l'incapaç després d'haver estat incapacitat judicialment?

  • El tutor. És la persona que representa a efectes legals a la persona incapacitada. El seu nomenament resideix en l'interès que tingui l'individu per l'incapaç.
  • El curador. És qui complementa la capacitat de la persona incapacitada quan així ho estimi la sentència. En aquests casos la incapacitació no és total, si no parcial.
  • El defensor Judicial. Intervé quan hi ha conflictes d'interessos entre el sotmès a la tutela o a la curatela i el que l'exerceix.


Quines proves són necessàries per a instar un procediment d'incapacitació judicial amb èxit?

Serà imprescindible escoltar al presumpte incapaç, als testimonis directes que pugui haver-hi, a les declaracions dels parents més pròxims. I sobretot als informes pericials mèdics que es puguin adjuntar, així com a l'examen mèdic forense.


En què consisteix el procediment judicial?


El procés d'incapacitat s'iniciarà mitjançant la presentació d'una demanda signada per advocat i procurador, detallant les raons per les quals el sol·licitant entén que el seu familiar ha de ser incapacitat, aportant les proves pertinents per a poder establir l'abast i grau d'incapacitació.

Després de rebre la demanda, el jutjat citarà a les parts interessades perquè contestin a la demanda judicial i instin dia i hora per a la celebració del judici oral.


Què estableix la més recent jurisprudència?

La mes recent jurisprudència adverteix que la sentència d'incapacitació ha de fer un “vestit a mida”, determinant els àmbits i el grau de la discapacitat en interès i per a la protecció de l'afectat, determinant quin sigui el règim de guarda o tutela que hagi de designar-se en funció, no sols de la seva malaltia o deficiència física/psíquica, sinó també de les seves circumstàncies familiars, econòmiques, socials, etc. De la mateixa manera, la necessitat de major protecció i, en general, el respecte pels drets de les persones amb capacitat judicial modificada té també el seu reflex en els recents canvis introduïts pel legislador penal.

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret civil estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.