Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Puc reclamar un deute a una empresa insolvent?

Deutes
Puc reclamar un deute a una empresa insolvent?

Per a ningú és un secret que una empresa que no es troba en disposició -ja sigui per raons d'índole econòmica o del tipus que sigui- de satisfer les seves obligacions pecuniàries amb els creditors, acaba causant-li un mal de cap als mateixos, donat que la solvència econòmica i la liquiditat són factors molt importants a l'hora de tirar endavant una empresa. 

Molts són els procediments a què s'acullen les empreses quan es veuen davant d'una situació d'insolvència que no els hi permet complir les seves obligacions laborals i contractuals, podent arribar fins i tot al temut concurs de creditors.

Suposem que ets proveïdor d'una empresa i la mateixa et deu una quantitat de diners pactada, provinent d'alguna empresa de mercaderia que en el moment no va poder ser satisfeta o que per contra les pràctiques comercials entre ambdues empreses es venien desenvolupant d'aquesta manera, és a dir, atorgant la mercaderia a terminis, ara bé arribat el dia estipulat per a l'execució de l'obligació, l'empresa deutora no ha complert amb la seva part de l'acord que és pagar la suma deguda, és a dir ha entrat en mora, intentes fer una formal reclamació a l'empresa però et fan saber que aquesta es troba en insolvència, és a dir, ha declarat una incapacitat manifesta per fer front als compromisos.

Ens preguntem, què ha passat amb aquest deute ?, He perdut els meus diners?

Doncs bé, passarem a descriure les maneres que té un creditor per a què els seus deutes  siguin satisfets per part del seu deutor. 

Existeixen diferents tipus de reclamació de deutes per a incoar contra empreses en insolvència, recordem que la insolvència no és més que la incapacitat manifesta de l'empresa per satisfer els deutes contrets amb tercers.

La primera fase: la reclamació extrajudicial 

La reclamació extrajudicial, es refereix a les negociacions prèvies a l'intent d'una acció via aparell jurisdiccional. Durant aquesta etapa les parts tracten d'arribar a un acord sobre la manera en què es pagarà el deute per part de l'empresa deutora, podent arribar fins i tot a una renegociació del deute, estipulant noves dates i maneres de pagament. 

La reclamació extrajudicial no s'estipula com a obligatòria en la llei, per això se’l coneix com un procediment extrajudicial i optatiu, però el més recomanable és intentar-ho, abans d’instar un procediment monitori, declaratiu o canviari, és a dir la via judicial. 

Per executar aquesta fase i arribar a un resultat satisfactori per a les dues parts, és fonamental estar assessorat amb advocats experts negociadors, que sàpiguen donar curs i celeritat al procés per evitar que l'empresa entri en insolvència total i concurs de creditors, això sí, evitant per sobre de totes les coses caure en una litis.

Què pot ocórrer en la fase de reclamació extrajudicial?

En aquesta fase, és possible que amb el deutor s'arribi a un acord, faci cas omís a la sol·licitud o que al·legui insolvència total, si es dona aquest últim supòsit s’haurà d’iniciar la segona fase o fase judicial.

Segona fase: fase Judicial

Un cop fetes totes les diligències tendents a aconseguir la satisfacció del deute sense cap objectiu, passarem llavors a la fase judicial o litis per via aparell jurisdiccional.

La legislació al respecte, preveu tres tipus de procediments diferents per reclamar als nostres deutors, i sent requisits "Sinequanon" que el deute sigui dinerari, vençut i exigible. És a dir, ha d’endeutar-se quantitats de deute dinerari, que un cop arribat el termini per al pagament del deute aquesta no s'aboni, i que el deute sigui exigible, és a dir que l'empresa que reclama pugui provar que realment és creditora d'un determinat deute dinerari.

És a dir, són TRES els procediments que les empreses poden intentar percebre el seu deute per mitjà de la via judicial:

1-Procediment monitori de reclamació de deute: El procés monitori té com a finalitat acudir al jutge per al cobrament de crèdits pecuniaris, d'import determinat, vençut i exigible en la data en què es presenta la petició de requeriment.

Una especialitat de procediment monitori, és el requeriment europeu de pagament, que és un procediment de reclamació de deute que permet a les empreses creditores, recuperar el deute dinerària de les empreses que es troben a la Unió Europea.

El procediment monitori es fa per mitjà d'una petició i demanda davant del jutge, i es comunicarà al demandat el següent:

  • Què ha de pagar al demandant l'import indicat en el requeriment o oposar-se al requeriment mitjançant la presentació, davant l'òrgan jurisdiccional, d'un escrit d'oposició. 

Què pot passar en el procediment monitori de reclamació de deute?

Tal hi com explica Forcam Advocats, pot ocórrer que el deutor, no s'oposi ni pagui el deute, en aquest cas el procediment finalitzarà mitjançant decret en què es reconeixerà la quantitat deguda. Esdevingut aquest fet per cobrar el deute serà necessari incoar formal demanda executiva, intentant l'execució del deute i el conseqüent embargament de béns del deutor.

Quins altres procediments de reclamació de deute hi ha?

2-Procediment Verbal de reclamació de deute: S'aplica sempre que el deute no superi els 6.000 euros. En defecte d'aquest procediment si es donen els requisits legals es pot presentar un procediment monitori de reclamació de deute. 

3-Procediment Ordinari de reclamació de deute: S'aplica sempre que es reclamin quantitats superiors a 6.000 €. En defecte d'aquest procediment, si es donen els requisits legals es pot presentar un procediment monitori de reclamació de deute.

És important destacar que aquests procediments judicials no són prelatius un de l'altre, el deutor i el seu assessor hauran d'identificar el procés judicial que resulti més ràpid, eficaç i sobretot menys quantiós, per poder satisfer el deute el més aviat possible.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en reclamació de deutes estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, MadridReus.