Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Quan prescriuen els deutes elevats a Espanya?

Deutes
Quan prescriuen els deutes elevats a Espanya?

Es possible interrompre la prescripció els deutes elevats a Espanya?

A Espanya, els deutes prescriuen en funció del tipus i del termini establert per la llei. A continuació, es detallen els terminis de prescripció més comuns per a diferents tipus de deutes: 

  • Deutes de caràcter general: El termini de prescripció dels deutes civils i mercantils generals és de 5 anys. Això significa que si un creditor no ha reclamat el pagament d'un deute en els 5 anys següents a la data en què el deute es va fer exigible, el deute prescriurà i el creditor perdrà el dret a reclamar-lo.
  • Deutes hipotecaris: En el cas dels deutes hipotecaris, el termini de prescripció és de 20 anys. Això és perquè el préstec hipotecari està recolzat per un bé immoble i, per tant, el termini de prescripció és més gran que en altres deutes.
  • Deutes laborals: En el cas dels deutes laborals, el termini de prescripció és de 1 any. Això inclou els deutes per salaris, indemnitzacions i qualsevol altra quantitat que es degui al treballador.
  • Deutes per targetes de crèdit: Els deutes per targetes de crèdit prescriuen als 5 anys. Aquest termini comença a comptar des de la darrera vegada que es va fer un pagament o des que es va reconèixer el deute per part del deutor.

La prescripció d'un deute es pot interrompre?

És important tenir en compte que, en alguns casos, la prescripció d'un deute, sigui elevada o no, es pot interrompre. Això vol dir que el termini de prescripció torna a començar a comptar des de zero. Per exemple, si el creditor presenta una demanda judicial per reclamar el pagament d'un deute, el termini de prescripció s'interromp i comença a tornar a comptar des del moment de la presentació de la demanda. 

En resum, el termini de prescripció d'un deute elevat varia segons el tipus de deute i està establert per la llei. És important conèixer aquests terminis per evitar que un deute prescrigui i perdre el dret a reclamar-ne el pagament.

Quan prescriuen els deutes elevats a Catalunya?

A Catalunya, per la seva banda, el termini de prescripció dels deutes elevats segueix les mateixes regles que a la resta d'Espanya, és a dir, està regulat pel Codi Civil i altres lleis aplicables segons el tipus de deute.

Com passa a la resta d'Espanya, la prescripció d'un deute es pot interrompre a Catalunya, igual que a la resta d'Espanya. Això queda traduït que, si el creditor presenta una demanda judicial per reclamar el pagament d'un deute, el termini de prescripció s'interromp.

Com es pot interrompre el termini de prescripció d'un deute elevat?

La prescripció d'un deute elevat es pot interrompre, cosa que significa que el termini de prescripció comença a comptar novament des de zero. A continuació, presentem algunes formes comunes d'interrupció de la prescripció d'un deute:

  • Reconeixement del deute: Si el deutor reconeix lexistència del deute, el termini de prescripció sinterromp. Aquest reconeixement pot ser exprés, mitjançant una declaració escrita o verbal, o tàcit, mitjançant el pagament duna part del deute o la realització dun acte que impliqui la voluntat de pagar el deute.
  • Reclamació judicial: Si el creditor inicia una acció judicial per reclamar el pagament del deute, el termini de prescripció s'interromp automàticament. La presentació de la demanda o la notificació d'aquesta al deutor són suficients per interrompre el termini de prescripció.
  • Reconeixement extrajudicial: Si el creditor envia al deutor una comunicació escrita en què es reconeix l'existència del deute i se'n sol·licita el pagament, el termini de prescripció s'interromp. Aquesta comunicació ha de ser clara i inequívoca i s'ha d'enviar per escrit, per exemple, per carta certificada.
  • Renúncia a la prescripció: Si el creditor renuncia a la prescripció del deute, el termini de prescripció s'interromp. Aquesta renúncia ha de ser expressa i es pot fer de manera verbal o escrita.

És important destacar que la interrupció de la prescripció no implica necessàriament que el deute hagi de ser pagat immediatament. Simplement vol dir que el termini de prescripció es reinicia i comença a comptar novament des de zero.

Tal com comenten els advocats experts en deutes, és important tenir en compte que el termini de prescripció només es pot interrompre una vegada. Si el deute no es paga després de la interrupció del termini de prescripció, el termini de prescripció tornarà a començar a comptar des d'on es va interrompre la primera vegada.

Quines són les mesures legals per trencar la prescripció d'un deute elevat a Espanya?

A Espanya, la prescripció d'un deute elevat implica que, després d'un cert període de temps, el dret del creditor per reclamar el pagament del deute prescriu i, per tant, el deutor ja no està obligat a pagar-lo. Les mesures legals per trencar la prescripció d'un deute a Espanya depenen de la naturalesa del deute i d'altres factors, com ara el termini de prescripció i les circumstàncies del cas.

Recorda, que tal i com vam parlar en altres posts, si li deuen molts diners i vol reclamar un deute, té un ampli ventall de mesures i estratègies legals a seguir per recuperar el deute l'abans possible. Per si és d'interès la seva lectura, li deixem el post aquí.

En general, hi ha dues maneres principals d'interrompre la prescripció d'un deute a Espanya:

  • Reconeixement del deute: En aquest cas, si la persona deutora admet per part seva l'existència del deute en qüestió i s'acull a la seva obligació de pagar-lo, la prescripció queda automàticament interromput. Per norma general, el reconeixement d'un deute és realitzat de manera escrita; encara que també es pot formalitzar de forma verbal. En qualsevol de les dues formalitats, el reconeixement del deute per part de la persona implicada ha de ser clar i no donar lloc a una interpretació errònia.
  • Interposició d'una demanda judicial: si el creditor interposa una demanda judicial contra el deutor abans que es completi la prescripció, la prescripció s'interromp automàticament.

És important tenir en compte que, en molts casos, la prescripció d'un deute pot ser objecte de debat legal i que pot ser necessari consultar un despatx d'advocats experimentat en deutes elevats, com és el cas de Forcam Advocats, per obtenir assessorament jurídic específic, i a més poder reclamar el deute de forma íntegra. A més, el termini de prescripció d'un deute varia segons la naturalesa del deute, per la qual cosa és important conèixer els terminis aplicables a cada cas concret.