Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Què és la pensió compensatòria?

Família
Què és la pensió compensatòria?

Podem distingir diverses regulacions, en aquest article analitzarem les diferències legislatives de la pensió compensatòria regulada en el Codi Civil estatal i la pensió compensatòria regulada en el Codi Civil de Catalunya.

 • En la legislació estatal la pensió compensatòria queda regulada en l'art. 97 del Codi Civil, el qual diu:

«El cònjuge al que la separació o el divorci li produeixi un desequilibri econòmic en relació amb la posició de l'altre, que impliqui un empitjorament en la seva situació anterior en el matrimoni, té dret a una compensació que pot consistir en una pensió temporal o per temps indefinit, o en una prestació única, segons es determini en el conveni regulador o en la sentència. »

En la major part dels casos, les separacions i divorcis tenen un efecte negatiu en l'aspecte econòmic de la relació matrimonial, per això, mitjançant la pensió compensatòria és possible equilibrar aquesta diferència, entenent que la pensió compensatòria té la finalitat de compensar el desequilibri causat després de la dissolució del matrimoni enfront de la part afectada.

Com determinar si es té dret a la pensió compensatòria?

Els advocats especialistes en dret de família afirmen que existirà el dret a percebre la pensió compensatòria quan s'acrediti un desequilibri econòmic entre algun dels dos cònjuges, com a conseqüència de la separació o divorci matrimonial.

Segons jurisprudència de Tribunal Suprem, s'ha establert que: «per determinar l'existència de desequilibri econòmic generador de la pensió compensatòria s'ha de tenir en compte bàsicament i entre altres paràmetres, la dedicació a la família i la col·laboració amb les activitats de l'altre cònjuge, el règim de béns a què ha estat subjecte el patrimoni dels cònjuges per a compensar determinats desequilibris i la seva situació anterior al matrimoni ».

Com es calcula la quantia de la pensió compensatòria?

A diferència del càlcul de la pensió d'aliments, els càlculs per establir la pensió compensatòria s'han de tenir en compte en la incidència dels següents factors:
 • Els acords a què haguessin arribat els cònjuges.
 • L'edat i l'estat de salut.
 • La qualificació professional i les probabilitats d'accés a una ocupació.
 • La dedicació passada i futura a la família.
 • La col·laboració amb el seu treball en les activitats mercantils, industrials o professionals de l'altre cònjuge.
 • La durada del matrimoni i de la convivència conjugal.
 • La pèrdua eventual d'un dret de pensió.
 • El cabal i els mitjans econòmics i les necessitats d'un i altre cònjuge.
 • Qualsevol altra circumstància rellevant

Pensió compensatòria temporal o per temps indefinit?

Pel que fa al límit temporal de l'establiment d'aquesta pensió compensatòria, els advocats especialistes afirmen que no hi ha cap termini regulat legalment, de manera que la durada del seu termini pot canviar adaptant-se a les diferents característiques de cada cas particular.

De tota manera, ha de conèixer-se que la pensió compensatòria haurà d'estar en relació al temps que s'estimi necessari perquè el cònjuge que pateix el desequilibri econòmic pugui superar-lo.

Hi ha la modificació o l'extinció de la pensió compensatòria?

A la pensió compensatòria cap la modificació judicial en els casos que el cònjuge beneficiari vingui a major fortuna, és a dir, quan el beneficiari tingui una millora de la seva situació econòmica. També hi ha la modificació, quan es doni un empitjorament econòmic del cònjuge obligat al pagament.

No obstant això, segons l'art. 100 del Codi Civil, es disposa que: «Fixada la pensió i les bases de la seva actualització en la sentència de separació o de divorci, només podrà ser modificada per alteracions en la fortuna d'un o altre cònjuge que així ho aconsellin.»

A més cal recordar que la pensió compensatòria haurà d'actualitzar-se anualment d'acord amb l'Índex de Preus al Consum (IPC) i que l'impagament de la mateixa durant dos mesos consecutius o quatre mesos no consecutius, pot comportar la comissió d'un delicte d'abandonament de família.

 • En la legislació autonòmica de Catalunya, la pensió compensatòria queda regulada conforme l'art. 233-14 del Codi Civil de Catalunya.

El Codi Civil de Catalunya, regula els mateixos pressupòsits que el Codi Civil estatal, afegint que aquesta pensió no excedirà el nivell de vida del que gaudia el cònjuge que té dret a percebre-la.

Quantia de la pensió compensatòria?

Per a la fixació de la quantia i durada, s'ha de valorar l'art. 233-15 CCC, valorant la situació econòmica dels cònjuges.

Tal com estableix la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant la percepció de la pensió compensatòria es té que perllongar la solidaritat matrimonial després de la cessació de la convivència, amb l'única finalitat d'equilibrar la part econòmica, fent una situació més equitativa respecte al cònjuge que queda més afectat per la separació o divorci.

Durada de la pensió compensatòria?

Diferenciant l'aspecte de la durada, en el Codi Civil de Catalunya, concretament en el seu art. 233-17.4 CCC s'indica que la pensió compensatòria s'atorga per un període limitat, llevat que concorrin motius i circumstàncies que fessin adoptar el caràcter indefinit de la pensió.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret de família estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.