Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Què ha de fer el propietari si l'inquil no paga l'alquiler?

Real Estate
Què ha de fer el propietari si l'inquil no paga l'alquiler?

Què pot fer el propietari si l'inquilí no paga el lloguer? Quins procediments judicials existeixen per a reclamar l'impagament de la renda del lloguer? El coronavirus eximeix del pagament del lloguer?

Què pot fer el propietari si l'inquilí no paga el lloguer?

Si l'inquilí no abona les quotes de l'arrendament, i no paga el lloguer, el propietari ha de parlar amb l'inquilí, i en cas que no se solucioni, ja sigui perquè porta setmanes sense abonar cap pagament, o perquè porta diversos mesos no abonant el pagament del lloguer, el propietari ha de contactar amb un advocat especialista, el més ràpid possible.

Amb la major celeritat possible s'haurà d'interposar un requeriment previ o burofax dirigit al domicili de l'inquilí per a solucionar el conflicte per la via amistosa, de no ser possible arribar a un acord, no quedarà una altra que anar per la via judicial.
 

Quins procediments judicials existeixen per a reclamar l'impagament de la renda del lloguer?

El propi article 27.2 a) de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) estableix que l'arrendador (propietari) podrà resoldre el contracte d'arrendament per la falta de pagament de la renda o, en el seu cas, de qualsevol de les quantitats el pagament de les quals hagi assumit o correspongui a l'arrendatari. Per tant, el propietari podrà resoldre el contracte si l'inquilí no paga el lloguer.

El propietari, amb l'ajuda d'un advocat especialista, haurà d'instar un d'aquests dos procediments judicials:

-Procediment de reclamació de rendes impagades: En aquest cas els advocats del propietari hauran d'instar un procediment judicial amb la finalitat de recuperar les rendes impagades, i el procediment idoni per a fer-lo serà mitjançant el procediment monitori.

El procediment monitori per a reclamar rendes impagades és el més ràpid i eficaç. Mitjançant aquest procediment, el propietari podrà reclamar l'impagament de les rendes des que l'inquilí deixi de pagar i els deutes que s'hagin acumulat pels subministraments com la llum, l'aigua o el gas.

Es recomana acudir a un advocat especialista per a agilitar els tràmits al més aviat possible, al tractar-se de processos judicials complexos.

La demanda de procediment monitori haurà d'estar acompanyada de les proves que pugui valer-se, en aquest cas, les principals proves seran el contracte d'arrendament de l'habitatge, còpia de les escriptures de la propietat, còpia dels rebuts impagats dels subministraments, etc.

-Procediment de desnonament: procediment judicial encaminat a què el propietari recuperi el seu habitatge llogat. Aquesta figura està regulada a l'article 440.3 i 4 de la Llei d'Enjudiciament Civil. Per a instar el procediment de desnonament és indispensable acudir a la via judicial per al desallotjament de l'habitatge, ja que si ho fa l'arrendador per si mateix amb força, pot veure's embolicat en un delicte penal.

Per a iniciar aquest tràmit serà convenient contactar amb un advocat especialista com els de l'equip de Forcam Advocats. Per a incoar aquest procediment és necessari la intervenció d'advocat i procurador. El jutge competent per a aquests casos serà el del lloc on radiqui l'immoble llogat.

Per a instar aquesta demanda caldrà acompanyar-la d'altres documents, alguns d'ells, són el poder notarial per a plets o apud acta, contracte d'arrendament, escriptura de propietat, etc.

El procés s'inicia mitjançant demanda dirigida al Jutjat de Primera Instància del domicili de l’habitatge arrendat, una vegada rebuda demanda al Jutjat, aquest dictarà un Decret en el qual s'assenyala la data del judici (perquè s'oposi l'inquilí si vol) i la data de llançament perquè es practiqui oficialment el desnonament.

Què és el que mai ha de fer el propietari si no li paguen el lloguer?

Pot ser que, davant una situació d'aquest tipus, arribat el cas, resulti temptador per al propietari prendre's la justícia per la seva pròpia mà, però això mai s'ha de fer, en cap circumstància. El propietari ha de solucionar els problemes mitjançant l'assessorament jurídic d'un advocat.

Recomanem en tot moment que el propietari compleixi amb els següents punts:

-No s'ha de tallar els subministraments de l'habitatge llogat. I és que privar a l'inquilí morós de serveis bàsics com la llum, l'aigua o el gas pot ocasionar una demanda per part seva, i fins i tot rebre una denúncia.

-No s'ha d'acudir a la Policia amb intenció de denunciar un delicte: deixar de pagar el lloguer és un incompliment de contracte, no un delicte. És un incompliment del contracte, per tant, s'ha de reclamar per la via civil, no per la penal.

-No s'ha d'amenaçar a l'inquilí: de res servirà amenaçar-lo o insultar-lo, ja que s'està cometent un delicte, i aquest comportament no ajudarà el propietari a reclamar l'impagament de l'arrendament.

-No s'ha de forçar l'habitatge: encara que l'inquilí no estigui a l'habitatge, el propietari no pot forçar el pany, perquè és un delicte de violació de domicili.

-No rebre per part de l'inquilí morós diners, si el procediment judicial ja està iniciat: el recomanable és que en el cas que l'inquilí morós vulgui pagar, es posi en contacte amb l'advocat del propietari.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret civil estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.