Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Què pasa si l'empresa em destina a Espanya com a treballador?

Laboral
Què pasa si l'empresa em destina a Espanya com a treballador?

Qualsevol companyia internacional pot destinar a Espanya als seus treballadors en el marc de la llibertat d'empresa. Per descomptat, abans de fer-ho haurà d'emplenar tots els tràmits pertinents. Gran part d'ells aniran encaminats a regularitzar l'entrada i estada dels seus empleats desplaçats. 

El problema és que les persones desplaçades no sempre verifiquen que els tràmits s'han realitzat adequadament ni s'informen sobre les noves condicions que regiran a l'Estat de destinació. Aquesta tasca, que pot realitzar fàcilment amb una consulta a un advocat Laboralista al país de destinació, pot evitar desagradables sorpreses a les persones desplaçades.

Normativa de l'Estat d'origen

El primer que s’ha de tenir en compte en els casos de mobilitat geogràfica és la normativa de l'Estat d'origen. I això és així perquè la mobilitat suposa despeses econòmiques i temporals, a més d'una modificació de les condicions laborals (en la majoria dels casos). 

De manera que podem trobar-nos amb dos escenaris: 

1.- Pot ser que la mobilitat sigui voluntària. Per exemple, que l'empresa subscrigui un contracte de serveis amb un client estranger o que estigui en procés d'expansió i ofereixi la possibilitat de desplaçar-se a la seva plantilla. En aquest cas, i per regla general, s'ha de compensar a les persones desplaçades, com desenvoluparem més endavant en l'apartat dedicat als aspectes econòmics de la destinació de treballadors a Espanya. 

2.- Però també pot ser que sigui imposada per l'empresa. En aquest cas, a més de l'obligació de compensar les despeses de trasllat, és probable que la legislació nacional ofereixi certes mesures de garantia. Per exemple, a Espanya es permet que la persona treballadora extingeixi la seva relació laboral si li imposen la mobilitat geogràfica.

Normativa de l'Estat de destinació: legislació aplicable a la feina a Espanya

El desplaçament a Espanya farà que siguin aplicables, en la pràctica totalitat dels casos, les normatives fiscals i laborals nacionals. Per tant és convenient consultar amb un advocat a Espanya sobre les condicions que suposarà l'acompliment del nou lloc de treball aquí.

Encara que aprofundirem en això al parlar dels aspectes econòmics a considerar durant el trasllat, és important entendre que les rendes de la feina quedaran sotmeses a l'IRPF o l'IRNR, depenent del cas. Així mateix, si la persona desplaçada s'acollís a la protecció del nostre Sistema de la Seguretat Social haurà d'abonar la part de les cotitzacions que li correspongui, com es detalla a la web de l'organisme.

A nivell laboral hem de destacar que no només s'aplicarà l'Estatut dels Treballadors, sinó també les estipulacions pactades mitjançant negociació col·lectiva (Convenis) i individual (contracte). Això implica que els Convenis Col·lectius, sectorials i d'Empresa seran aplicables a les persones desplaçades, el que estableix un vincle de representació entre elles i els sindicats locals.

Aspectes econòmics davant el desplaçament a Espanya com a persona treballadora

Partint de la consideració que la principal interessada en el desplaçament dels seus treballadors a Espanya és l'empresa, aquesta hauria de sufragar les despeses de viatge i habitació a l'Estat de destinació. Així ho estipulen tant la normativa nacional com l'europea, tot i que tractant-se d'un element de Dret Internacional convindria atendre a la legislació de l'Estat d'origen. 

Aquestes despeses solen incloure el viatge, allotjament i manutenció d'acord amb les normes i costums de l'Estat d'origen. També és freqüent que s'inclogui una assegurança mèdica, l'habitatge habitual o vehicles. I en el cas que el desplaçament sigui familiar és habitual que l'empresa aboni altres despeses, com una compensació al cònjuge que abandoni la feina o l'escolarització dels fills, si escau. 

Normalment s'hauran d'abonar compensacions tant pel desplaçament com per la distància respecte al país d'origen. I també és comú pagar una compensació per la diferència pel que fa al nivell de vida.

Com ja hem advertit, els rendiments de la feina a Espanya estan subjectes amb caràcter general a l'IRPF o a l'IRNR i a la cotització a la Seguretat Social. Per tant convé que l'empresa informi a la seva plantilla del cost de vida al país de destinació i les prestacions i càrregues que hauran d'afrontar, tant en quantia bruta com neta.

Aquest desglossament de partides no només ajudarà a la persona desplaçada a conèixer les seves expectatives econòmiques reals, sinó que serà útil davant eventuals inspeccions. I és que, al desplaçar a un empleat a un altre Estat, els inspectors de treball podran realitzar les seves actuacions de control i vigilància. Per exemple, és freqüent que a la UE es sancioni si l'empresa ha computat els complements per despeses dins el concepte de remuneració.

Desplaçaments de treballadors des d'Europa

En el cas de desplaçaments intracomunitaris, es garanteix la lliure prestació de serveis a qualsevol empresa legalment establerta en un Estat Membre. Per a aquesta classe de desplaçaments resulta d'aplicació la Directiva 96/71 / CE, que harmonitza i facilita els tràmits a realitzar. 

Per la seva banda, els reglaments 83/2004 i 987/2009 sobre coordinació dels sistemes de Seguretat Social s'estableixen alguns requisits de col·laboració, tot i que serà l'empresa qui hagi de realitzar aquests tràmits. Els nostres advocats laboralistes a Barcelona estaran encantats d'assistir a les empreses i treballadors que necessitin assessorament en el cas de trasllat a Espanya.

I si la meva empresa em destina a Espanya des d'un altre Estat Membre, però no sóc ciutadà europeu?

Les persones que resideixen i treballen legalment en qualsevol Estat Membre poden desplaçar-se a altres Estats Membres, amb independència de la seva nacionalitat. En aquest cas resultarien d'aplicació les anteriors normatives, com si estiguéssim davant d'un ciutadà de la Unió (vegeu STJUE C-43/93, assumpte Van der Elst).

Desplaçaments de treballadors des d'altres Estats (fora d'Europa)

En el cas de desplaçament de treballadors d'altres Estats per treballar a Espanya, s'apliquen normes molt similars a les que regeixen a la Unió Europea. Per tant, totes les cauteles i consells oferts fins al moment resulten plenament aplicables.

En aquests casos el règim jurídic concret a aplicar dependrà de les relacions entre els Estats d'origen i destinació. La qual cosa fa imprescindible un estudi detallat abans de conèixer quines implicacions legals i econòmiques tindrà el desplaçament per al treballador.

Contacti amb nosaltres i els nostres advocats estudiaran el seu cas concret. Comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus