Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Reclamació d'Impagaments: Consells i Passos

Deutes
Reclamació d'Impagaments: Consells i Passos

Una reclamació d'impagaments és una acció legal que es fa quan una persona o empresa no compleix el pagament d'un deute contret. L'objectiu d'aquesta reclamació és recuperar els diners deguts mitjançant un procés de negociació o, en última instància, mitjançant un procés judicial. 

Què és una reclamació d'impagaments?

La reclamació d'impagaments es pot iniciar quan s'ha vençut el termini de pagament establert en un contracte o una factura, i el deutor no ha fet el pagament corresponent. El creditor pot començar la reclamació mitjançant una comunicació escrita al deutor, en què se li informa del deute i se li sol·licita que el pagui. Si aquesta comunicació no té èxit, es pot recórrer a la via judicial per reclamar el pagament del deute. 

Per iniciar una reclamació d'impagaments, cal comptar amb la documentació que doni suport al deute, com factures, contractes o acords de pagament. És important tenir en compte que hi ha terminis de prescripció per als deutes, per la qual cosa cal actuar amb promptitud per evitar la pèrdua de drets.

A la reclamació d'impagaments, el creditor té dret a reclamar l'import degut, així com els interessos de demora i les despeses generades per la reclamació, com són les costes judicials.

En resum, la reclamació d'impagaments és una acció legal que es duu a terme per recuperar els diners deguts per una persona o una empresa. Per això, es poden utilitzar mitjans de negociació o, en última instància, recórrer a la via judicial. És important comptar amb la documentació que recolzi el deute i actuar amb promptitud per evitar la prescripció del deute.

Quins passos cal seguir per a la reclamació d'un impagament? 

És important seguir certs passos i consells per assegurar l'èxit de la reclamació i protegir els interessos de l'empresa o la persona que ha prestat el servei o lliurat el producte.

A continuació, es detallen els passos i consells per a la reclamació d'impagaments:

 • Verificació del deute: El primer que cal fer és verificar que efectivament hi ha un deute. Cal revisar els documents i factures corresponents per assegurar-se que no hi ha errors a la facturació i que s'ha prestat el servei o lliurat el producte en qüestió.
 • Comunicació amb el deutor: Cal establir contacte amb el deutor per informar-lo del deute i sol·licitar el pagament. Aquesta comunicació pot ser per correu electrònic, trucada telefònica o carta certificada. És important mantenir un to cordial i respectuós, però ferm a l'exigència del pagament.
 • Enviament d'una reclamació formal a través de professionals especialitzats a recuperar impagaments: Si la comunicació amb el deutor no és efectiva, cal enviar una reclamació formal en què es detallin els motius del deute, l'import degut i els terminis per al pagament . Aquesta reclamació s'ha d'enviar amb una determinada estratègia legal per aconseguir recuperar l'impagament.
 • Acord de pagament: Si el deutor reconeix el deute, però té problemes per pagar-lo, es pot arribar a un acord de pagament. Aquest acord ha de ser per escrit i detallar els terminis i la manera com es realitzaran els pagaments. Recomanable que un despatx d'advocat especialitzat en impagaments porti l'assumpte, per assegurar l'èxit de l'acord de pagament.
 • Reclamació judicial: Si el deutor es nega a pagar o no arriba a un acord de pagament, es pot iniciar una reclamació judicial. En aquest cas, és recomanable comptar amb l’assessorament d’un advocat especialitzat en reclamació d’impagaments.
 • Mesures per cobrar el deute: Si s'obté una sentència a favor del reclamant, es poden prendre mesures per cobrar el deute, com ara l'execució de béns del deutor o la sol·licitud d'embargaments.

A més d'aquests passos, és important tenir en compte certs consells per a la reclamació d'impagaments, entre els quals:

 • Establir terminis clars i realistes per al pagament del deute.
 • Conservar tota la documentació relativa al deute i la reclamació, com ara factures, correus electrònics, cartes i acuses de rebut.
 • No acceptar pagaments parcials sense haver acordat prèviament un pla de pagament amb el deutor.
 • Realitzar un seguiment constant de la reclamació per assegurar-se que s'està avançant en la resolució del deute.
 • No perllongar massa el temps per reclamar el deute, ja que hi ha un termini de prescripció per als deutes.
En resum, la reclamació d'impagaments és un procés que requereix paciència, fermesa i seguiment constant per aconseguir recuperar el deute. És recomanable comptar amb l’assessorament d’un equip d’advocats especialitzats en reclamació d’impagaments per assegurar l’èxit de la reclamació.

Quines són les millors vies per fer front a una reclamació d'impagament?

Hi ha diferents vies per afrontar una reclamació d'impagaments, entre les quals es poden destacar les següents: 

 • Negociació: La negociació directa amb el deutor és una de les vies més comunes i efectives per resoldre una reclamació d'impagament. Aquesta via pot permetre arribar a un acord de pagament, on s'estableixin noves condicions de pagament o un calendari de pagaments que permeti al deutor complir les seves obligacions.
 • Mediació: La mediació és un procés en què un mediador imparcial ajuda les parts a arribar a un acord. Aquesta via pot ser útil en casos en què les parts tenen dificultats per arribar a un acord pel vostre compte.
 • Arbitratge: L'arbitratge és un procés en què un àrbitre imparcial decideix sobre la disputa. A diferència del procés judicial, l'arbitratge és més ràpid i econòmic i el laude emès per l'àrbitre té la mateixa força que una sentència judicial.
 • Recurs judicial: Si la negociació, la mediació o l'arbitratge no donen resultats satisfactoris, es pot recórrer a la via judicial, mitjançant el procediment monitori o mitjançant el procediment ordinari. En aquest cas, es presentarà una demanda davant del jutjat corresponent, en què se sol·licitarà el pagament del deute, els interessos i els costos de la reclamació.
En qualsevol cas, és recomanable comptar amb l'assistència d'un despatx d'advocats especialitzat en reclamacions d'impagaments, com és el cas de Forcam Advocats, que us assessoraran sobre les millors opcions i vies que cal seguir en funció de les circumstàncies de cada cas.