Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Retribució econòmica dels socis a l'empresa familiar

Mercantil
Retribució econòmica dels socis a l'empresa familiar

La retribució dels socis a l'empresa familiar és un dels aspectes més importants i delicats a regular, tant a nivell econòmic com jurídic. De fet, aquest és un dels punts clau de qualsevol societat de capital. Però en el cas de les empreses familiars entren en joc alguns factors addicionals.

En primer lloc, el fet que l'empresa familiar sol constituir no només la principal font d'ingressos sinó també el projecte vital del soci. Especialment en el cas de les empreses de primera generació.

En segon lloc, el règim de transmissió de control de la societat. Atès que estem davant societats tancades, les accions o participacions es transmetran fonamentalment com un llegat, podent caure en mans de persones interessades bé en la gestió de la societat o bé en la mera obtenció de rendes de la feina o del capital.

En tercer lloc, la realitat fàctica de col·locar a familiars a l'empresa suposa una forma encoberta de repartiment de dividends, que pot conduir a l'adopció d'estratègies anti econòmiques i fins i tot il·legals.

Per tant, convé parar atenció a aquests factors, que van més enllà de les problemàtiques tradicionals relacionades amb el repartiment o no de beneficis, el règim laboral dels socis i administradors i l'eventual separació o impugnació d'acords per part del soci discordant.

Drets econòmics associats a les participacions o accions

Tal com comenten els advocats especialistes en dret societari, el principal dret retributiu del soci de qualsevol empresa és l'associat a la seva participació en el capital social. Aquest li donarà un dret de cobrament proporcional al seu volum de control, que es farà efectiu tant en el repartiment de dividends com en el cas de liquidació de l'empresa.

Tendencialment, els drets econòmics associats a qualsevol participació o acció són idèntics als de qualsevol altre títol anàleg. Però en la pràctica tendeixen a establir-se títols privilegiats, especialment en el cas d'empreses familiars.

Això sol fer que hi hagi accions o participacions buidades de contingut polític, però amb majors drets econòmics. Tals títols són incentius útils per a inversors, directius i empleats clau, ja que ajuden a alinear els seus objectius amb els de l'organització sense perdre el control d'aquesta. 

Per a més informació, recomanem la lectura del nostre article sobre les phantom shares i les stock options com a mètodes alternatius d'incentiu.

Cal assenyalar, finalment, que el règim dels drets econòmics associats a l'acció o participació també es pot veure afectat per la constitució de drets reals sobre aquests títols. Per exemple, l'establiment de drets pignoratius o usufructuaris dissocia els drets econòmics i polítics entre el titular del dret i el nu propietari. Incidim en això perquè és comú recórrer a aquestes figures en les empreses familiars com a mètode de control de la presa de decisions (per exemple, com a reforç a un pacte de sindicació de vots). 

En resum, la retribució dels socis en l'empresa familiar, en el sentit més bàsic, dependrà del contingut econòmic de les accions o participacions de les quals siguin titulars.

Retribució dels socis a l'empresa familiar quan hi ha prestació de serveis

Com passa amb qualsevol altra empresa, el soci pot tenir drets retributius associats no només a la titularitat d'accions o participacions sinó també a la prestació de serveis. És a dir, pot percebre simultàniament rendes de la feina i del capital. En aquest sentit convindrà que els Estatuts i el protocol familiar detallin en quines condicions l'empresa familiar pot rebre serveis dels socis i dels seus parents.

Això és particularment important, perquè les empreses familiars tendeixen a gestionar-se sota principis d'igualtat, solidaritat i suport abans que sota criteris empresarials. Per tant, no és infreqüent que es creïn llocs de treball ad hoc per donar suport econòmic a membres de la família.

Al marge del perjudici que això suposa per la professionalitat de l'organització i de l'efecte desincentivador sobre la resta de la plantilla, els instruments socials haurien de regular aquestes situacions. En part, perquè poden provocar desconfiança i picabaralles entre els membres de la família. I en part, perquè pot suposar no només la descapitalització de l'empresa sinó també una forma de repartiment de dividends encoberta. 

Especial gravetat té l'assignació de llocs "a dit" quan afecta els administradors de l'empresa. En aquest aspecte hem de recordar: 

1.- Que es tracta d'una pràctica comuna, emprada pels grups de control per retenir el maneig de l'organització.

2.- Que no per això ha de ser legal. Pot suposar un conflicte d'interessos, a més d'infringir els criteris retributius que per als administradors estableix la Llei de societats de capital. Qüestions ambdues que permetrien impugnar el nomenament i fins i tot exigir la responsabilitat de l'administrador. El mateix s'aplica quan és el propi soci qui actua com a administrador (fins i tot sent administrador de fet).

Regulació dels drets econòmics el soci en l'empresa familiar

Per l'exposat, resulta fonamental regular els drets econòmics de soci en el protocol familiar i en els Estatuts socials. Tal regulació podrà complementar l'establerta en la legislació aplicable, que inclou previsions com: 

1.- La possibilitat de separació del soci davant la retenció reiterada de dividends per part de l'empresa.

2.- La possibilitat d'impugnar acords i, si s'escau, requerir la responsabilitat d'administradors quan la creació o atribució de llocs de treball contrariïn la llei o els Estatuts o perjudiquin la societat en benefici de determinats socis o tercers.

3.- La diferenciació de règims jurídics aplicables als qui prestin serveis a l'empresa (mercantil per als treballadors per compte propi i laboral per als treballadors per compte d'altri) i fins i tot de sistemes especials dins d'ells (com en el cas de la relació especial d'alta direcció). 

Atès l'ampli nombre de factors que entra en joc en aquestes situacions, recomanem la consulta amb Advocats d'Empresa a l'hora de prendre decisions al voltant de la retribució dels socis en l'empresa familiar. El consell d'un especialista pot maximitzar la seguretat jurídica a l'hora de determinar aquests règims retributius i les cauteles a adoptar.

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret d'empresa estudiaran el seu cas concret. Comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus