Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Tot el que has de saber de la guarda i custòdia compartida

Família
Tot el que has de saber de la guarda i custòdia compartida

Què és la custòdia compartida? Quan es pot sol·licitar la custòdia compartida? Què succeeix amb la custòdia compartida si no hi ha acord entre els pares? S'abona pensió d'aliments en la custòdia compartida? Totes aquestes i altres preguntes seran resoltes en aquest article.

Què és la guarda i custòdia?

La guarda i custòdia és la fixació legal sobre qui conviurà de manera habitual amb els fills en cas de separació o divorci dels progenitors. Pot exercir-se per tots dos progenitors o bé per un només, que tindrà, això sí, un dret de visites dels nens. La guarda i custòdia té el seu sentit en què els fills menors han de tenir l'oportunitat de relacionar-se amb tots dos progenitors, sempre que això sigui aconsellable per al seu desenvolupament.

Què és la pàtria potestat?

Diferent a la guarda i custòdia és la pàtria potestat, que és el dret i deure que tenen els progenitors del menor sobre aquest, i es refereix a la representació i cura dels fills: aliment, vestit, habitació, educació, salut, etc. Normalment la pàtria potestat s'atribueix a tots dos pares del menor i pot prorrogar-se més enllà de la majoria d'edat.

L'exercici de la pàtria potestat implica una sèrie de deures concrets que recull la llei, i que s'han d'exercitar en benefici dels fills i imposa als pares l'obligació d'estar amb ells, cuidar-los, protegir-los, alimentar-los, educar-los, procurar-los una formació integral, representar-los legalment i administrar els seus béns.

Què és la guarda i custòdia compartida?

Tal i com comenten els advocats especialistes en Dret de Família, la custòdia compartida és aquella modalitat d'exercici de la responsabilitat parental després de la crisi de la relació de parella o divorci, en la qual tots dos progenitors estableixen una relació entre ells basada en el respecte i en la col·laboració, a fi de facilitar als fills comuns la comunicació amb tots dos progenitors i de distribuir de manera justa i proporcional l'atenció de les necessitats materials dels fills.

La custòdia compartida pot realitzar-se de múltiples maneres, sempre procurant que es desenvolupi en interès dels fills, i pot distribuir-se el temps de convivència per mesos, cursos escolars, en atenció a l'horari i calendari laboral dels progenitors, o setmanalment, etc.

La guarda i custòdia compartida és el sistema idoni de guarda i custòdia dels menors, no obstant això, cada cas s'ha d'analitzar adequadament a les circumstàncies que concorren en cada situació familiar.

Com es pot acordar la guarda i custòdia compartida?

La custòdia compartida acordarà l'exercici compartit de la guarda i custòdia dels fills quan així ho sol·licitin els pares en la proposta de conveni regulador o quan tots dos arribin a aquest acord en el transcurs del procediment.

Per tant, els progenitors poden establir el sistema de guarda i custòdia compartida si així ho desitgen mitjançant un procediment de mutu acord, regulant les relacions paternofilials en un conveni regulador, que es signarà per tots dos progenitors, i més tard es presentarà al Jutjat.

Què succeeix amb la custòdia compartida si no hi ha acord entre els pares?

En el cas que els progenitors no puguin arribar a acord algun sobre la manera d'exercir la guarda i custòdia dels fills, s'haurà d'instar un procediment contenciós davant els Jutjats.

En aquest cas, serà el Jutge, el que s'encarregarà d'acordar la guarda i custòdia que més convingui per les circumstàncies familiars, econòmiques i educatives. La resolució que s'adopti pel Jutjat serà d'obligat compliment pels progenitors.

Què té en compte el jutge per a adoptar la guarda i custòdia compartida?

El primer que tindrà en compte el Jutge per a determinar el sistema de guarda i custòdia dels fills menors, serà tot el que es refereix als fills menors, ja que les mesures a adoptar sempre han de ser les més favorables per als interessos del menor.

En cas que el divorci, separació, o ruptura sentimental sigui de mutu acord, el Jutge difícilment s'oposarà a la guarda i custòdia compartida.

En el cas que no hi hagi acord entre els pares, el Jutge tindrà en compte les següents circumstàncies:
  • Relació dels menors i els seus pares: Per a determinar-ho els Jutjats compten amb el EATAF, format per un equip de professionals psicòlegs que ajuden a determinar com seria la millor guarda i custòdia tenint en compte les circumstàncies familiars. Aquest equip explorarà la relació dels menors amb els seus progenitors, així com els factors de risc que puguin concórrer en cada cas.
  • Relació dels pares entre si: No és tan important com el punt anterior, però una mala relació entre els pares podria desaconsellar l'exercici de la custòdia compartida. 
  • Circumstàncies dels fills menors: És important l'edat que tenen, si tenen germans, si tenen amics, si van al col·legi amb regularitat, els seus desitjos o preferències, etc.
  • Residència dels pares: És important que els pares visquin al mateix municipi, o almenys a municipis pròxims, de no ser així, difícilment se'ls concedirà una guarda i custòdia compartida. Hi ha la possibilitat que un dels pares vagi a viure prop dels fills menors.

S'abona pensió d'aliments en la guarda i custòdia compartida?

En la guarda i custòdia compartida també es pot abonar pensió d'aliments, ja que la custòdia compartida no eximeix del seu pagament quan existeixi una desproporció important entre els ingressos d'un i un altre progenitor. També es donaria una situació semblant, en els casos en els quals un dels pares no percebi cap ingrés. 

En recent jurisprudència s'ha vingut establint que el progenitor que treballa i té més ingressos, haurà d'abonar una pensió alimentària a la seva exparella per a la manutenció dels seus fills menors.

En el cas d'abonar-se pensió d'aliments en règim de custòdia compartida, aquesta no podrà limitar-se temporalment, sinó que la pensió d'aliments s'haurà d'abonar fins a la independència econòmica dels fills.


Contacti amb nosaltres, i estudiarem el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.