Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Tot el que has de saber de la Societat Unipersonal

Mercantil
Tot el que has de saber de la Societat Unipersonal

Què és la Societat Unipersonal? Quin règim jurídic té la Societat Unipersonal? La Societat Unipersonal ha d'estar inscrita en el Registre Mercantil? És aconsellable fer una Societat Unipersonal? Totes aquestes i altres preguntes seran resoltes en aquest post.

Què és la Societat Unipersonal?

Es denomina Societat Unipersonal perquè l'empresa està formada per un sol soci. Tal com ens expliquen els nostres advocats mercantilistes, la Societat Unipersonal pot tenir la titularitat de tot el capital social en un només soci des de la formació de l'empresa (des dels seus inicis), o tenir diversos socis des de la formalització de l'empresa i un dels socis adquireix les participacions de la resta de socis, quedant només un soci al capdavant de l'empresa.

Per tant, i segons l'article 12 de la Llei de Societats de Capital, hi ha dos tipus de societats unipersonals:

  • La Societat formada per un únic soci, ja sigui persona física o jurídica (unipersonalidad originària).
  • La Societat que constituïda amb anterioritat per dos o més socis, totes les participacions o accions hagin passat a ser propietat d'un únic soci (unipersonalidad sobrevinguda).
Segons la nostra legislació, la societat Unipersonal pot ser una Societat de Responsabilitat Limitada (SLU) o Societat Anònima (SAU), així com qualsevol altre tipus societari regulat en la legislació. I és que la situació d’unipersonalitat és una mera situació de fet en la qual poden trobar-se les Societats de Capital.

La Societat Unipersonal té un règim diferent al de les Societats de Capital (SL, SA, etc.)?

La situació d’unipersonalitat d'una Societat no determina en cap cas l'existència d'un nou tipus societari, sinó que comporta certes particularitats del règim jurídic per a la Societat en la qual concorri aquesta situació. La Societat Unipersonal no té un règim legal propi i diferenciat del que tenen els tipus de societats de capital, com és el cas de la Societat Limitada o la Societat Anònima.

Per tant, el règim jurídic no serà diferent al dels tipus societaris habituals, i solament es diferenciarà en les particularitats que s'exposaran a continuació en les següents qüestions.

La Societat Unipersonal ha d'estar inscrita al Registre Mercantil?

Tal com expliquen els nostres advocats mercantilistes, la Societat Unipersonal està sotmesa a un peculiar sistema de publicitat, molt més ampli i puntual que el disposat generalment en les Societats de Capital. Estem davant una de les particularitats diferents que tenen la Societat Unipersonal respecte als altres tipus societaris. I és que tal com s'estableix a l'article 13 de la Llei de Societats de Capital, és requisit obligatori que la Societat es constitueixi en escriptura pública i en el Registre Mercantil.

A més, en el cas que la Societat Unipersonal s'hagi constituït per unipersonalidad sobrevinguda, s'exigeix formalment una declaració que una sola persona ha esdevingut propietària de totes les participacions socials o accions. En cas de no fer-ho, el soci únic tindrà la sanció prevista a l'article 14 de la Llei de Societats de Capital. Amb la inscripció de la Societat Unipersonal s'expressarà necessàriament la identitat del soci únic.

En el cas que en algun moment es perdi la unipersonalitat, és a dir, en el cas que la Societat passi de tenir un soci a tenir diversos socis, o bé es canviï l'únic soci, s'haurà d'inscriure obligatòriament davant el Registre Mercantil.

És important saber que en tant subsisteixi la situació d’unipersonalitat, la societat farà constar expressament la seva condició d'unipersonal en tota la seva documentació, correspondència, notes de comanda i factures, així com en tots els anuncis que hagi de publicar per disposició legal o estatutària.

Com es celebren les Juntes Generals a les Societats Unipersonals?

La Societat Unipersonal no afecta a la subsistència de l'estructura orgànica d'una Societat. No obstant això, comporta algunes particularitats en el funcionament dels òrgans socials. En el cas de la Junta General, l'únic soci de la Societat, serà l'encarregat d'exercir la competències de la Junta General, i prendrà les oportunes decisions que hauran d'estar redactades i consignades en una acta.

La situació d'unipersonalitat d'una Societat afecta als seus Estatuts Socials?

La unipersonalidad no afecta a les exigències legals relatives a la Constitució d'una Societat, i per tant no afecta als Estatuts Socials que es van crear a la Constitució de l'empresa sobre el nomenament dels primers administradors i l'estructura de l'òrgan d'administració.

És aconsellable fer una Societat Unipersonal?

Serà aconsellable fer una Societat Unipersonal si el que vols és treballar per compte propi, i no vols ser autònom. Així doncs, si decideixes no treballar per compte d'altre, i vols tenir el teu propi negoci, una de les millors figures jurídiques per a fer-ho és la Societat Unipersonal. També serà aconsellable la Societat Unipersonal si no vols que la teva empresa estigui formada per altres socis.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret mercantil estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.