Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Tot el que has de saber del concurs de creditors

Mercantil
Tot el que has de saber del concurs de creditors

Des de la perspectiva més general, el concurs de creditors és una eina que permet satisfer els deutes contrets com un mecanisme de protecció social i una segona oportunitat per solucionar la insolvència. A més a més, el concurs de creditors és un mecanisme que sorgeix amb la finalitat de propiciar les condicions per a la negociació entre els creditors i el deutor sotmès a concurs, permetent-li a cada creditor cobrar els seus deutes en igualtat de condicions.

Quant de temps es triga a resoldre un concurs de creditors?

Tal com comenten els advocats especialistes en dret mercantil, inicialment és un procediment senzill i expedit que permet arribar a la resolució en menys d'un any. No obstant això, cada procediment pot prendre una ruta diferent, per tant, la seva durada pot ser significativament variable, de tal manera que, un concurs podria conduir a l'acceptació del conveni anticipat en uns pocs mesos.

Ara bé, la llei concursal ha previst en el seu article 5bis, alguns passos previs abans de donar inici a la primera fase del procediment concursal, per això, haurà de dirigir una comunicació que es va a iniciar amb la negociació.

Una vegada que les parts hagin arribat a un acord davant el Registre o notari, segons sigui el cas, s'enviarà al tribunal competent la comunicació mitjançant la qual se li fa saber que la persona insolvent i els seus creditors estan propers a un acord, per al pagament dels deutes a través d'una proposta anticipada.

Tal com es pot observar, és un acord extrajudicial producte de la mediació o fins i tot pot donar-se amb l'homologació d'un refinançament del deute.

Formes de Concurs

Es poden distingir dos tipus de concurs de creditors, els voluntaris i els necessaris. És important saber en què es diferencien, ja que limita oportunitats i es poden establir responsabilitats penals. Així doncs, tenim:

 1.- El concurs voluntari: sorgeix quan l'empresari no pugui fer-se càrrec dels seus crèdits, per tant, ha de promoure el concurs en un termini de dos mesos presentant per a això, la documentació corresponent, sent indispensable la següent:

  • Memòria econòmica
  • Inventari de béns i altres drets que integren el seu patrimoni
  • Llista dels seus creditors
  • Nòmina de treballadors
  • Comptes anuals, informes de gestió i auditories, per als casos en què hi hagi obligacions comptables, entre d'altres.

Amb aquesta documentació s'ha d’evidenciar la incapacitat de pagament del deutor facilitant d'aquesta forma la convocatòria dels creditors al concurs. 

Aquest tipus de concurs pot ser un gran avantatge per als empresaris que estan davant d'una imminent insolvència, ja que els permet paralitzar els pagaments per crèdit amb els fiadors i iniciar noves negociacions amb entitats financeres, que permetin en un futur,  una viabilitat sòlida del negoci. 


2.- El concurs necessari o obligatori:
la llei autoritza els creditors per sol·licitar el concurs quan el deutor no ho faci. Per a això hauran d'aportar una documentació similar a la que presenta el deutor i demostrar la seva legitimació. Important tenir en compte que poden arribar a estipular les responsabilitats de l'administrador abans de declarar-se el concurs.

Qui pot iniciar el procediment concursal?

Si és un autònom o persona física, el podrà iniciar el mateix deutor o també algun dels seus creditors; si, per contra, és una empresa o persona jurídica, l'òrgan de liquidació o administració, serà el competent per decidir sobre la sol·licitud del concurs de creditors.

De la mateixa manera, podran iniciar el procediment concursal: aquelles persones que estiguin com a mediadors, els socis que personalment són responsables, els creditors de la persona morta, els qui ho hereten i fins i tot els administradors de l'herència.

En aquells casos on la insolvència s'origini per estar sotmès a un procés penal per delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, li correspondrà iniciar el procediment concursal a el Ministeri Fiscal.

Així mateix, podran iniciar el concurs de creditors, encara que no siguin creditors, aquells tercers que tinguin un interès legítim i així ho acreditin o proposin la manera, una situació d'insolvència. Igualment, pot iniciar el procediment un creditor a qui no s'abona el seu crèdit.

Com sé si una empresa està duent a terme un concurs de creditors? 

Tal com s'ha explicat amb les consideracions anteriors, si es té un deute o s'està davant d'alguna negociació, és important precisar si l'empresa té liquiditat o si per contra es troba en concurs, perquè d'aquesta manera no es demorin els pagaments.

Aquesta informació es pot indagar per mitjà de les següents opcions:

-Revisar per mitjà dels cercadors web col·locant el nom de l'empresa sumant la frase "concurs de creditors", allí es desplegaran els diferents resultats que hi hagi sobre la mateixa, com ara informes o articles financers, fins i tot es reflectirà en el BOE.

-Revisar la pàgina web del Registre Públic Processal, en el seu cercador pot col·locar el nom de l'empresa i segur que s’aportarà alguna informació d'interès.

-Sol·licitar-li directament a l'empresa que indiqui si es troba en un concurs de creditors. No obstant això, pot també demanar un certificat reglamentari d'Hisenda i Seguretat Social en què s'evidenciï que l'empresa no té deutes pendents.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret mercantil estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.