Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Tot el que has de saber del divorci contenciós

Família
 Tot el que has de saber del divorci contenciós
Si t'estàs plantejant divorciar, i no saps com fer-ho et convidem a què descobreixis un dels tipus de divorci més utilitzats a la pràctica diària dels jutjats: El divorci contenciós.

Però, ¿Què és el divorci contenciós? Com s'inicia el procediment de divorci contenciós? Quines pensions es poden reclamar mitjançant el divorci contenciós? Quines mesures s'acordaran després del divorci contenciós? Totes aquestes i altres preguntes seràn resoltes en aquest article. 

Què és el divorci contenciós?

El divorci contenciós és un tipus de divorci, que succeeix quan no hi ha un consens en la ruptura conjugal o de la forma de separació. És important remarcar que per iniciar els tràmits d'un divorci contenciós tan sols és necessari que una de les parts es vulgui divorciar.

Així doncs, no hi ha possibilitat d'oposar-se a el divorci, sinó a donar contestació sobre els punts en què un dels cònjuges no estigui d'acord. I és que el jutge no dirimeix sobre si els cònjuges han o no de divorciar-se, sinó que s'encarregarà de regular les condicions d'aquest divorci.

Per tant, el divorci contenciós seria la contraposició al divorci de mutu acord, que sempre és un tipus de divorci que s'aconsegueix mitjançant l'acord i la voluntat de les parts per pactar les condicions que regiran el divorci.

A vegades passa que un procediment de divorci de mutu acord, per falta d'acord en algun dels punts, es converteix en un procediment de divorci contenciós. De la mateixa manera, pot ocórrer tot el contrari, és a dir, que un divorci contenciós es transformi en un divorci de mutu acord perquè les parts han pogut posar-se d'acord en tots els punts.

Com s'inicia el procediment de divorci contenciós?

El procediment de divorci contenciós s'inicia mitjançant la presentació d'una demanda per un dels cònjuges dirigida als jutjats de primera instància de l'últim domicili dels cònjuges.

Juntament amb la demanda inicial de divorci contenciós, s'acompanyarà una proposta de conveni regulador, i en cas que el jutge ho aprovi, serà el document que regirà i regularà les relacions entre els cònjuges a partir de la Sentència de divorci. A més del conveni regulador, també s'adjuntaran a la demanda tants documents com vulguin presentar les parts per provar les pretensions que vulguin fer valer en el procediment de divorci.

Amb el degut assessorament i confiança, serà necessari conèixer bé l'assumpte i trobar en cada cas la resposta jurídica més adequada, analitzant quina és la situació de cada un. Els motius que porten a un procediment contenciós són múltiples i variats, per això és imprescindible l'assessorament personalitzat.

Quines pensions poden reclamar els cònjuges mitjançant el procediment de divorci contenciós?

-Pensió d'aliments: És el deure imposat a una o diverses persones d'assegurar la subsistència d'altres persones. Per tant, la pensió d'aliments en un divorci contenciós consistirà en el deure imposat a un dels cònjuges davant de l'altre cònjuge o davant dels fills.

-Pensió compensatòria: És un tipus de pensió que es produeix a favor d'un dels cònjuges per compensar-li la pèrdua patrimonial que li produeix el divorci. El cònjuge que es beneficiï de la pensió compensatòria tindrà dret a una compensació que pot consistir en una pensió temporal o per temps indefinit, o en una prestació única, segons es determini en el conveni regulador o en la sentència. 

-Pensió o compensació per raó de treball: El dret a la compensació econòmica per raó de la feina constitueix una norma del règim econòmic, que permet a un dels cònjuges rescabalar amb càrrec als guanys de l'altre quan concorren certs requisits.

Quines mesures s'acordaran per mitjà del procediment de divorci contenciós?

Les mesures que s'han d'acordar després d'un divorci contenciós seran les següents:

-Guarda i custòdia dels fills: En aquest punt s'ha de regular el tipus de guarda i custòdia, així com la forma detallada en què es durà a terme. La guarda i custòdia dels fills podrà ser mitjançant una custòdia compartida o bé mitjançant una custòdia individual. 

En el cas que els cònjuges tinguin mascotes, també es resoldrà després del divorci sobre quin dels cònjuges tindrà la custòdia de les mascotes.

-Règim de visites: En aquest punt el conveni regulador, s'encarregarà d'establir un règim de comunicació i estades entre els fills i els progenitors.

-Us de l'habitatge i aixovar familiar: El conveni regulador s'encarregarà d'atribuir el domicili familiar a un dels cònjuges. Al conveni també s'han de regular els béns materials que s'hagin acumulat durant el matrimoni. Sobre aquest punt hi ha moltes controvèrsies entre les parts, i és que pot succeir que un dels cònjuges no tingui un habitatge alternatiu per anar a viure en cas de ruptura de parella.

-Contribució a les càrregues del matrimoni: El conveni regulador, s'encarregarà de regular el patrimoni que tinguin en comú els cònjuges, i per descomptat, les càrregues familiars tant dels fills com dels béns materials (hipoteca, deutes, etc.).

-Règim econòmic matrimonial: S'haurà d'especificar si es tracta d'un matrimoni en règim de guanys, de separació de béns, o de qualsevol altre tipus.

-Pensió d'aliments i altres pensions a reclamar: S'haurà d'especificar al conveni el tipus de pensió a reclamar, el motiu, i la quantitat.

Quines són les principals característiques del procediment de divorci contenciós?

La demanda de divorci contenciós conté aspectes que la fan diferent del procediment de divorci de mutu acord.

Les principals característiques són les següents:

-La demanda de divorci contenciós ha d'anar acompanyada del conveni regulador, d'un certificat de matrimoni, dels certificats de naixement dels fills menors, i de la documentació que sigui necessària per provar les pretensions que es vulguin fer valer en el procediment de divorci.

-Cada cònjuge tindrà el seu advocat i el seu procurador.

-Un cop presentada la demanda de divorci contenciós, la part contrària, és a dir l'altre cònjuge, tindrà 20 dies hàbils per donar resposta a la demanda de divorci.

-En un procediment de divorci contenciós és el jutge el que s'encarrega de resoldre les mesures d'aplicació després del divorci: Guarda i custòdia, règim de visites, ús de l'habitatge i aixovar familiar, contribució a les càrregues del matrimoni, règim econòmic matrimonial, pensió d'aliments i altres pensions a reclamar.

-Per divorciar-se és requisit indispensable que hagin transcorregut un mínim de tres mesos des de la celebració del matrimoni.


Contacti amb nosaltres 
al Tel. 936 26 49 49, o envia'ns un correu electrònic a info@forcamabogados.com, i els nostres advocats especialistes en divorcis contenciosos estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats tramitem tot tipus de divorcis a nivell nacional i internacional.