Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Tot el que has de saber del divorci de mutu acord

Família
Tot el que has de saber del divorci de mutu acord

Grans són els avantatges que té el divorci de mutu acord amb relació al divorci contenciós, ja que permet disminuir els costos del procés, i concloure el procediment de divorci de forma més ràpida i eficaç. El procediment de divorci de mutu acord consisteix en la presentació de la demanda i un acord de divorci de mutu acord davant els Jutjats de família.

En aquest sentit, i d'acord amb el que estableix l'article 86 del Codi Civil espanyol, perquè procedeixi el divorci de mutu acord han d'haver transcorregut un lapse no menor a tres mesos des de la celebració de el matrimoni i presentar el conveni de mutu acord.

D'altra banda, tots dos cònjuges poden optar a contractar els serveis d'un mateix advocat que els assisteixi a tots dos i estar representats per un únic procurador, o bé optar a que cada part pugui estar representada pel seu propi advocat, i d'aquesta manera negociar el acord de divorci de mutu acord.

Contingut del conveni de divorci de mutu acord

L'acord de divorci de mutu acord, és un conveni entre les parts regit d'acord amb els articles 81 a  87 del Codi Civil espanyol, el qual ha de contenir el següent:

 • Determinar les formes de l'exercici de la pàtria potestat, cura dels fills, formes de comunicació i règim de visites o estada amb els progenitors.
 • Important determinar de quina manera es farà ús del domicili familiar amb relació a les atribucions que es tinguin sobre el mateix i els seus estris.
 • Indicar la suma per pensió d'aliments i altres càrregues econòmiques dels cònjuges.
 • Establir, en els casos que correspongui, la pensió compensatòria prevista a l'article 97.
 • Si és procedent, assenyalar el corresponent a la liquidació dels béns de la comunitat de guanys.

Un cop s'hagi plasmat les anteriors premisses al conveni de mutu acord, es procedirà annexar la documentació corresponent juntament amb la demanda davant el jutge de família, que analitzarà el que consideri pertinent per dictar la resolució en la qual s'estableixin les mesures, i declarar la dissolució de l'enllaç matrimonial per divorci de mutu acord.

Què passa si el conveni és rebutjat?

Quan hi ha fills menors, prèvia a la decisió del jutge, el Ministeri Públic com a part de bona fe, haurà d'emetre un informe en el qual reflecteixi que l'acord de divorci de mutu acord presentat pels cònjuges no perjudica l'interès superior dels fills.

És per això, que si hi ha regulat alguna condició perjudicial, pugui ser rebutjat l'acord independentment que els cònjuges ho hagin convingut lliurement. En aquest cas, el jutge ha de rebutjar la demanda de divorci per no estar subscrit l'acord de conformitat amb la Llei i respectar els interessos de totes les parts implicades, especialment dels fills menors.

Per tot això, és imprescindible contractar els serveis d'un  advocat especialista en divorcis de mutu acord perquè pugui guiar durant el procés i així evitar que el conveni sigui rebutjat, havent d'acudir diverses vegades davant el jutjat per a esmenar el que en principi es va acordar de mutu acord.

Quin temps de demora hi ha en un divorci de mutu acord?

El divorci de mutu acord sol ser tan ràpid que fins i tot també se’l coneix com a divorci exprés. Tot depèn de si es sol·licita la representació d'un advocat d'ofici, que pot trigar fins a 6 mesos a què es designin, o contractar els serveis d'un advocat especialista en família, la qual cosa es resol en poc temps. 

Un cop hagi estat designat l'advocat, es procedirà amb els següents passos:

 • Tots dos cònjuges poden acordar contractar un únic advocat, o cada un dels cònjuges contractar al seu propi advocat, al qui se li manifestarà les formes en què convenen regular l’establert per llei perquè procedeixi el divorci de mutu acord.
 • Redactat el conveni i analitzat el mateix, els cònjuges procediran a signar-lo i s'ha d'interposar la demanda de divorci de mutu acord al jutjat de família corresponent.
 • Un cop rebuda la demanda pel jutge, els cònjuges hauran d'acudir a ratificar el conveni de mutu acord amb l'acord subscrit, i es procedirà a dictar la sentència corresponent.

Quins documents has de tenir per iniciar el divorci de mutu acord?

A més del conveni de divorci de mutu acord, s'ha de presentar:

 1. El certificat literal de matrimoni.
 2. En el cas que hi hagi fills, el certificat de naixement dels mateixos.
 3. Poder general per a la representació atorgats a l'advocat i procurador, segons correspongui.
 4. En els casos on es sol·licitin mesures per compensació econòmica, els documents que sustentin la situació econòmica del cònjuge que la requereix.
 5. Certificat d'empadronament o residència dels cònjuges.

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret de família estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a BarcelonaMadrid i ReusPodem atendre'l presencialment a les nostres oficines o a distància, de forma telemàtica (videoconferència, telèfon, etc), sense que tingui la necessitat d'acudir a la nostra oficina de forma presencial, ja que treballem amb clients nacionals i internacionals.