Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Una empresa espanyola em deu diners. Com reclamo el deute?

Deutes
Una empresa espanyola em deu diners. Com reclamo el deute?

Per reclamar amb èxit una empresa espanyola des de l'estranger, cal anar a un despatx d'advocats expert en reclamació de deutes a Espanya. 

Per reclamar a una empresa espanyola amb èxit des de l'estranger, cal analitzar dues qüestions principals. La primera és la reserva de jurisdicció. És a dir, si estem limitats al‟hora d‟exercitar accions judicials contra l‟empresa. La segona és lorigen del deute. És a dir, si hi ha sistemes de protecció o normes processals especials. 

Atenent aquests dos criteris sabrem si podem reclamar un deute o no des de l'estranger i quina mena de procediment aplicar. Tot i que cada cas requereix un estudi en detall, al nostre article d'avui analitzem els requisits generals per reclamar un deute des de l'estranger a una empresa espanyola. 

Reserva de jurisdicció: puc reclamar un deute a una empresa espanyola des de l'estranger? 

La reserva de jurisdicció suposa que certs litigis només es puguin dirimir davant de Jutjats i Tribunals predeterminats. Aquesta pot provenir de la llei o un acord. 

Per exemple, quan la matèria objecte de litigi és un bé immoble, les lleis de competència judicial internacional tendeixen a atribuir la competència als òrgans de l'Estat on hi ha l'immoble. En aquest cas, si parléssim d'una reclamació per drets reals sobre un immoble radicat a Espanya hauríem de presentar l'eventual demanda als tribunals espanyols. 

Però a la pràctica mercantil (i cada vegada en més contractes privats) és freqüent tancar el contracte amb una clàusula de submissió jurisdiccional. Aquestes permeten que les parts acordin quin serà el Jutjat o Tribunal competent per conèixer dels conflictes que sorgeixin de la interpretació o execució del contracte.

Per exemple, les empreses de Barcelona tendeixen a establir una reserva de jurisdicció a favor dels tribunals de la ciutat de Barcelona. D'aquesta manera, si aparegués qualsevol litigi, podrien defensar els seus interessos sense necessitat de desplaçar-se.

En resum, la primera cosa que hem de saber a l'hora de reclamar un deute a una empresa espanyola des de l'estranger és quin és l'òrgan jurisdiccional competent, per això és important contactar amb els millors advocats en reclamació de deutes a Espanya. Si és un òrgan estranger, és a la seva seu on s'han de presentar les demandes corresponents. Si és un òrgan nacional, podrem reclamar des d'Espanya. Tot això sense perjudici de les reclamacions amistoses o extrajudicials, que en principi es poden celebrar a qualsevol lloc.

Àmbit material: les normes de protecció i les particularitats processals 

Determinat lòrgan competent haurem de conèixer les normes aplicables al procediment. Aquestes poden ser les regles generals, de les quals hem parlat en altres articles sobre reclamacions de deute, als quals remetem per a més informació.

Però en determinades matèries són aplicables normes especials. És el cas de les reclamacions de quantitats laborals o en matèria de consum. En aquestes àrees tendeix a haver-hi un desequilibri entre les parts en conflicte, que les normes de cada Estat tracten de corregir més o menys mitjançant instituts de protecció. 

Com puc reclamar des de l'estranger un deute a una empresa espanyola? 

Un cop fet aquest estudi preliminar podrem traçar la millor estratègia a seguir per reclamar a una empresa espanyola des de l'estranger. En primer lloc, hem de conèixer els instruments extrajudicials al nostre abast.

Les solucions extrajudicials tendeixen a ser més ràpides i econòmiques que no pas el recurs a la jurisdicció ordinària. A més, sovint són més satisfactòries per a una o ambdues parts, i de vegades fins i tot són requisit sine qua non per presentar una demanda o, almenys, per gaudir de privilegis com la presumpció de bona fe.

Depenent de l'àrea material on s'emmarqui el conflicte podem trobar-nos amb institucions específiques davant de les quals promoure la solució extrajudicial del conflicte. Per exemple, talls arbitrals, serveis d'atenció al client o institucions d'índole diversa.

Si la via extrajudicial resulta insuficient per resoldre el conflicte no quedarà més opció que acudir als tribunals. En aquest cas ens podem trobar amb dos escenaris:

1.- Que els tribunals competents siguin els de l'Estat estranger.

2.- O que siguin els òrgans jurisdiccionals espanyols. 

En el primer cas s'haurà d'estar al que disposa la legislació nacional, almenys a nivell processal. Tot i que és cert que la llei aplicable pot ser l'espanyola, i en aquest cas convindrà comptar amb l'assistència d'advocats espanyols especialitzats en la reclamació de deutes.

En el segon cas, caldrà atendre les lleis espanyoles. Aquestes permeten que el ciutadà estranger presenti la seva demanda apoderant el seu advocat i procurador, per la qual cosa en la generalitat dels casos no caldrà el desplaçament al territori espanyol.

Solucions extrajudicials

Al marge de les solucions extrajudicials de què pugui disposar l'Estat estranger (que no variaran substancialment de les disponibles a Espanya), les figures més freqüents passen per la negociació, en presència o no de tercers imparcials. 

En l'àmbit mercantil és freqüent que les disputes se saldin en una mera negociació, encara que hi ha la possibilitat de recórrer a mediadors o conciliadors si cal suport per arribar a un acord. 

Una altra de les vies més populars de resolució extrajudicial de conflictes és larbitratge. En aquest cas serà l‟àrbitre qui decideixi com resoldre la disputa, per mitjà del seu laude arbitral. Noteu que, de la mateixa manera que hi ha clàusules de reserva de jurisdicció, també n'hi ha de submissió a arbitratge. En aquest cas la via judicial queda tancada, llevat que s'hagi d'impugnar el laude en qüestió.

Solucions judicials

El principal problema de les solucions extrajudicials és que no tenen força executiva. Per tant, si l'empresa espanyola persisteix en el seu impagament acabaran conduint el procés judicial per forçar l'execució de les obligacions.

Quan el litigi té element internacional cal sol·licitar l'auxili judicial, cosa que es fa per mitjà de comissions rogatòries (amb fins d'instrucció) i l'exequatur de resolucions (amb fins de reconeixement i execució). El mateix és aplicable quan la Sentència es dicti al país estranger però s'hagi d'executar a Espanya. 

Aquesta cooperació internacional serà més senzilla quan els Estats implicats pertanyin a la Unió Europea o, almenys, tinguin convenis en comú, com els membres de l'EFTA o signants del Conveni núm. 16 de la Haia.

Necessiteu reclamar un deute a una empresa espanyola des de l'estranger? 

Som advocats especialistes en reclamació judicial i extrajudicial de deutes. Estem familiaritzats amb les reclamacions internacionals i som referent en matèria de reclamacions de quantia elevada. De manera que podem ajudar-lo si necessita reclamar un deute a una empresa espanyola sense desplaçar-se al nostre territori.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats experts en reclamar deutes estudiaran el seu cas concret.

Podem atendre'l presencialment a les nostres oficines de Barcelona, ​​MadridReus. A més, també us podem atendre a distància, ja que oferim un servei d'assessorament jurídic telemàtic (videoconferència, telèfon, correu, etc.), perquè els nostres clients puguin rebre l'assessorament dels nostres advocats experts en reclamació de deutes, des de qualsevol lloc. Treballem en clients Nacionals i Internacionals.