Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Heu estat víctima d'una agressió? Denuncia delicte de lesions

Dret Penal
Heu estat víctima d'una agressió? Denuncia delicte de lesions

Si heu estat víctima d'una agressió és important que denuncieu l'agressor. La majoria dels delictes de lesions no es poden perseguir si no hi ha una denúncia prèvia de la víctima o el seu representant legal.

A l'hora de canalitzar una querella o denúncia contra aquesta mena de delictes hauries de comptar amb l'assistència jurídica d'advocats penalistes especialitzats. A Forcam Advocats estem especialitzats en delictes contra les persones, de manera que podrem defensar-te amb les expectatives més grans d'èxit.

En aquest article explicarem les conseqüències dels delictes de lesions, per demostrar que aquest tipus de conductes no queden impunes al nostre Ordenament Jurídic.

Les agressions al delicte de lesions

La condemna del delicte de lesions dependrà de les circumstàncies que concorrin en cada cas. En general, podem diferenciar les següents maneres de cometre el delicte:

1.- Lesions lleus. Impliquen un menyscapte en la integritat corporal o la salut física o mental.

2.- Lesions. A més d'una primera assistència facultativa, requereixen tractament mèdic o quirúrgic. 

3.- Maltractament. No implica una lesió, però sí cops o maltractaments d’obra.

4.- Lesions agreujades. Impliquen la concurrència de circumstàncies agreujants, com ara la utilització de mitjans especialment perillosos o la vulnerabilitat de la víctima.

5.- Mutilació. Implica la privació de membres, òrgans o sentits, diferenciant-se entre els principals i els no principals.

6.- Lesions imprudents. Suposa la comissió de qualsevol d’aquestes conductes sense que concorri voluntat de danyar.

Disposem d'un altre article a la nostra web on detallem les característiques de cadascuna d'aquestes formes del delicte. Remetem el lector per a més informació. 

D'altra banda, reservem per a dos apartats posteriors les lesions a l'àmbit domèstic o de la violència de gènere.

Responsabilitat penal

La responsabilitat penal derivada d'un delicte de lesions o d'una agressió inclou penes de presó i multes. A tall de resum, aquestes són les penes aplicables:

1.- Lesions lleus. Multa d´un a tres mesos.

2.- Lesions. Presó de tres mesos a tres anys o multa de sis a dotze mesos.

3.- Maltractament. Multa d´un a dos mesos.

4.- Lesions agreujades. Presó de dos a cinc anys.

5.- Mutilació. Presó de sis a dotze anys quan afecti membres o òrgans principals i de tres a sis anys en altre cas.

6.- Lesions imprudents. En aquest cas només es castiguen les lesions més greus, depenent de la pena de la gravetat de les mateixes. A més, es pot incloure la prohibició de conduir vehicles de motor, de tenir o portar armes o la inhabilitació especial per a càrrec, professió o ofici. 

Responsabilitat civil

Al marge de la responsabilitat penal, la víctima d’un delicte de lesions pot reclamar una indemnització. Aquesta es pot vehicular mitjançant una demanda (via civil) o bé a la mateixa querella (via penal).

No cal transitar la via penal per exigir una indemnització. De fet, en molts casos de negligència mèdica trobem que la víctima no vol travessar les complexitats del procés penal, limitant-se a reclamar la seva indemnització pel civil.

Les agressions a l'àmbit de la violència de gènere

Són especialment greus les agressions en l'àmbit de la violència de gènere. Aquestes són les que afecten l'esposa o la dona que estigui o hagi estat lligada a l'autor per una relació d'afectivitat anàloga, fins i tot sense convivència.

En aquests casos es poden sol·licitar mesures cautelars, com ara la coneguda ordre d'allunyament. A més, la Sentència haurà de pronunciar-se sobre les mesures definitives, que també poden afectar qüestions relatives a la pàtria potestat i la guarda i custòdia dels fills en comú.

Les agressions a l'àmbit de la violència domèstica

Més ampli que l’àmbit de la violència de gènere és el propi de la violència domèstica. En aquest cas parlem de delictes que afecten la víctima abans ressenyada, però també persones especialment vulnerables que convisquin amb l'autor, descendents, ascendents o germans propis o del cònjuge, persones sotmeses a potestat, tutela, curatela, acolliment o guarda de fet …

De nou ens trobem davant de circumstàncies agreujants que, a més, fan aconsellable la sol·licitud de mesures de protecció.

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats penalistes estudiaran el seu cas concret. Oferim assistència i assessorament penal a nivell nacional i internacional. A més a més, comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus