Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Les diferentes formes del delicte de lesions a Espanya

Dret Penal
Les diferentes formes del delicte de lesions a Espanya

El delicte de lesions es pot cometre de diverses maneres. Cadascú implica un diferent esforç criminal i una major o menor perillositat o lesivitat. I, precisament per això, cadascuna de les formes del delicte de lesions comporta una pena diferent. 

En aquest article volem abordar les diferents maneres de cometre un delicte de lesions a Espanya. Parlarem breument de les seues modalitats delictives i de les condemnes que porten associades. 

La nostra intenció és donar a conèixer la varietat i la gravetat d'aquestes conductes, a fi de conscienciar el lector de la importància de comptar amb l’assessorament jurídic d’advocats penalistes especialistes en el delicte de lesions.

Els delictes de lesions al Codi Penal 

El nostre Codi Penal dedica els seus articles 147 i següents a la tipificació dels delictes de lesions. En el tipus bàsic, aquest crim queda definit com:

“El que, per qualsevol mitjà o procediment, causés a un altre una lesió que menyscabi la seva integritat corporal o la seva salut física [...] sempre que la lesió requereixi objectivament per a la seva sanitat, a més d'una primera assistència facultativa, tractament mèdic o quirúrgic ”. 

Aquest tipus bàsic està sancionat amb una pena de presó de tres mesos a tres anys o una multa de sis a dotze mesos. En cas de no ser necessari el tractament mèdic o quirúrgic, la pena serà de multa d'un a tres mesos. 

A més, quan hi hagi una agressió (cops o maltractaments) sense causar lesió, el Codi Penal encara reservarà una pena de multa d'un a dos mesos.

La peculiaritat d'aquesta forma bàsica del delicte de lesions rau en el fet que només es pot perseguir mitjançant denúncia de l'agraviat o del seu representant legal. Això denota la importància de denunciar aquestes conductes si es pretén evitar la impunitat de l'agressor.

És necessària l’assistència d'un advocat penalista als delictes de lesions? 

El més recomanable és deixar l'assumpte en mans d'un advocat penalista especialitzat en delictes de lesions, que us ajudarà en tot el procediment penal, i estarà assistit d'un professional especialista en el dret penal.

Des de Forcam Advocats recomanem que la representació davant aquesta classe de crims es deixi només en mans d'advocats penalistes especialitzats en delictes de lesions. Contacti amb nosaltres i comptarà amb l'assessorament jurídic d'un advocat penalista expert en tota mena de delictes de lesions.

El delicte de mutilació

Una altra de les formes del delicte de lesions és la que origina la pèrdua o la inutilitat d'un òrgan o membre, d'un sentit, o bé la impotència, esterilitat, greu deformitat o greu malaltia somàtica o psíquica. 

Aquests delictes es castiguen amb penes de presó de sis a dotze anys. També la mutilació genital, a qualsevol de les seves manifestacions.

La pena en aquests casos serà de presó de tres a sis anys si l’òrgan o membre perdut o inutilitzat no es considera principal. 

Les lesions imprudents 

El delicte de lesions també es pot cometre per imprudència. És a dir, no cal que hi concorri el dol o la voluntat de fer malbé. N'hi ha prou que qui tenia el deure i la capacitat d'evitar la lesió no ho hagi fet. 

Els casos freqüents d'aquesta forma de lesions són els accidents de circulació o les negligències mèdiques.

Les lesions imprudents se sancionen amb penes de presó o multes, l'extensió de les quals són de l'abast del dany. A més, poden comportar la prohibició de conduir vehicles de motor i ciclomotors, a tenir i portar armes i fins i tot la inhabilitació especial per a càrrec, professió o ofici.

Els delictes de violència domèstica i de gènere

També es castiga qui causa un menyscapte psíquic o una lesió de menor gravetat, o qui colpeja o maltracta d'obra sense causar lesions, cònjuges i anàlegs o persones vulnerables que convisquin amb l'autor. En aquest cas, la condemna serà de presó de sis mesos a un any o treballs en beneficis de la comunitat de trenta-un a vuitanta dies. A més, quan concorri l'agreujant de violència de gènere, s'imposarà una pena superior.

El delicte de baralla tumultuària

L'última manera de cometre un delicte de lesions a Espanya és l'anomenada baralla tumultuària. Implica l'agressió caòtica i multitudinària fent servir mitjans o instruments que posin en perill la vida o la integritat de les persones. En aquest cas s'apliquen penes de presó de tres mesos a un any o multes de sis a vint-i-quatre mesos. 

La participació en aquesta classe de delictes

Finalment, cal recordar que el Codi Penal sanciona amb la pena inferior en un o dos graus tant la provocació com la conspiració i la proposició per cometre qualsevol d'aquests delictes.

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats penalistes estudiaran el seu cas concret. Oferim assistència i assessorament penal a nivell nacional i internacional. A més a més, comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus