Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Reclamació de deutes a Alemanya: El que necessites saber

Deutes
Reclamació de deutes a Alemanya: El que necessites saber

A Alemanya, les empreses es caracteritzen per estar sempre al corrent de pagament. En aquest sentit, la mitjana de pagament de les empreses alemanyes és de 45 dies. Això és així perquè els empresaris alemanys procuren conservar el seu bon historial de pagaments, per la qual cosa solen pagar els deutes a temps.

No obstant, i malgrat que aquesta és la tònica habitual, pot passar que hi hagi empreses que es retardin en el compliment de les seves obligacions i no paguin factures o deutes pendents. En aquest escenari, sempre es pot reclamar el deute, tot i que és convenient tenir en compte les particularitats de la normativa alemanya per reclamar deutes a Alemanya, i poder aconseguir recuperar els diners dels impagaments.

Quan prescriuen els deutes a Alemanya? 

A Alemanya, els deutes tenen un termini de prescripció de 3 anys. Tenint en compte que el termini de prescripció no és gaire llarg, no és recomanable posposar gaire la reclamació del deute. S'ha de tenir en compte, a més, que quan es produeix la interrupció del termini de prescripció, torna a córrer de nou després de cada interrupció.

En altres paraules: no s'ha de confiar gaire que l'empresa deutora alemanya faci el pagament, sobretot per una possible recessió alemanya, i s'ha de començar el procediment previst per recuperar l'impagament com més aviat millor.

La reclamació de deutes a Alemanya 

La legislació alemanya és més estricta que la normativa europea pel que fa a deutes. Així, mentre que la Unió Europea estableix un termini de 60 dies per fer front al pagament dels deutes, la normativa alemanya estipula un termini de 30 dies. Un cop complerts els 30 dies, el creditor podrà reclamar interessos de demora. 

A més, el Codi civil alemany permet imposar una taxa de compensació en concepte de les despeses de recobrament i els perjudicis que el retard en el pagament del deute hagués causat al creditor.

El procediment amistós per aconseguir cobrar un deute a Alemanya 

Abans de considerar anar a la via judicial per solucionar aquest tipus de qüestions, el millor és esgotar la via amistosa. De fet, recórrer a la negociació amistosa és requisit indispensable per poder anar més tard a la via judicial.

En qualsevol cas, el punt de partida ha de ser sempre solucionar els impagaments alemanys de forma amistosa, evitant la interposició de mesures judicials. Per fer-ho, cal que el creditor, mitjançant l'assessorament d'un despatx d'advocats expert a reclamar deutes a Alemanya, es posi en contacte amb el deutor i requereixi el pagament.

És habitual, a Alemanya, reclamar el deute mitjançant una reunió per videoconferència, telèfon, correu electrònic i per escrit mitjançant la interposició d'un requeriment previ amistós. A més, com passa a Espanya, el creditor dona al deutor un termini perquè pugui saldar el deute.

Tot i això, i estant encara en la fase amistosa, el creditor pot anunciar la presa de mesures judicials per exercir pressió sobre el deutor. A Alemanya, sovint, aquest anunci és suficient perquè el deutor pagui el que ha de fer, evitant que el procés es dilati en el temps.

En resum, durant aquesta fase creditor i deutor intenten arribar a un acord, establint sovint un pla de pagaments en què s'inclouen els pagaments que hauré de fer el deutor fins a saldar la totalitat del deute. En aquesta fase, com és evident, és fonamental comptar amb l'assessorament d'advocats especialitzats en el cobrament de deutes a Alemanya per recuperar l'impagament o reclamar factura, esgotant la via amistosa i aconseguint-ne els millors resultats.

La via judicial per aconseguir cobrar un deute a Alemanya

Quan la via amistosa no és exitosa i creditor i deutor no arriben a cap acord, és moment d'anar a la via judicial. Hi ha diversos procediments per reclamar un deute a Alemanya:

  • Procediment Mahnverfahren: es tracta d'un procés monitori per a deutes no impugnats i de poca quantia. És per això que es tracta d'un procés senzill, barat i ràpid. De fet, en un termini de 2 mesos es pot obtenir el “Vollstreckungsbescheid”, sempre que hagi provat l'existència del deute, una ordre de pagament judicial que obliga el deutor a pagar el deute i les costes processals.
  • Procediment declaratiu ordinari “Klageverfahren”: quan el deute ha estat impugnat pel deutor, es pot iniciar aquest procediment sense necessitat de passar pel procediment anterior. En aquest cas, les parts han d'aportar proves i, després de diverses vistes judicials, el jutge ha de dictar sentència. Aquest procés triga més, però és recomanable si es tracta de reclamacions per impagaments molt elevats, assegurant la recuperació íntegra del deute a reclamar a Alemanya.
  • Procediment monitori europeu: quan el deute hagi nascut entre creditors i deutors de diferents estats membres de la Unió Europea, es pot iniciar aquest procediment. Tot i que sempre és preferible poder litigar dins de la jurisdicció alemanya, per donar celeritat a la recuperació del deute, abans que fer-ho mitjançant el procés monitori europeu. 
Recuperar deute a Alemanya, és a dir, el cobrament de deutes a Alemanya, es pot fer a través de diferents procediments que poden resultar una mica complexos per als llecs en dret.

És per això que, a l'hora de reclamar deutes a Alemanya, des de Forcam Advocats recomanem comptar amb l'assessorament d'advocats especialitzats en deutes a Alemanya, des de la primera fase del procés en via amistosa, per actuar amb garanties i poder cobrar el deute alemany de forma més ràpida.