Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

En quins casos les empreses poden fer un ERE Temporal?

Laboral
En quins casos les empreses poden fer un ERE Temporal?
L'Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTE) és una de les millors solucions que es poden donar a les empreses davant una eventual crisi econòmica, com el cas d'Espanya per la ràpida expansió del coronavirus Covid 19. En aquest post t'ho expliquem tot.

Què és un ERE temporal (ERTE)?

L'expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTE) és una autorització temporal per a una empresa mitjançant la qual pot suspendre un o diversos contractes de treball durant un temps determinat. Per tant, mitjançant un ERTE les empreses estaran exemptes de pagar el salari als treballadors.

Tal com ens comenten els nostres advocats especialistes en dret laboral, davant un ERTE, els treballadors seguiran vinculats a l'empresa, però aquests no percebran cap salari per part de l'empresa, tampoc generaran dret a vacances ni a pagues extraordinàries, durant el temps que el treballador romangui fora del seu lloc de treball


Quan l'empresa pot fer un ERE temporal (ERTE)?

La legislació laboral, regula una sèrie de mesures de caràcter temporal, que les empreses poden adoptar en cas d'existir causes degudament justificades.

Una de les causes que regula l'article 47.1 de l'Estatut dels Treballadors (d'ara en endavant, ET), és el cas que les empreses es trobin davant dificultats empresarials que dificultin continuar amb l'activitat econòmica. En aquest cas, l'empresari pot suspendre el contracte o reduir la jornada dels seus treballadors de manera temporal sempre que acrediti que existeixen unes causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Quan es considera que a l'empresa concorren causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció per a iniciar un ERTE?

Es considera que concorren causes econòmiques quan dels resultats de l'empresa es desprengui una situació econòmica negativa, en casos com ara l'existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d'ingressos ordinaris o vendes. També pot acreditar-se si les pèrdues econòmiques persisteixen durant dos trimestres consecutius.

S'entén que concorren causes tècniques quan es produeixin canvis en l'àmbit dels mitjans o instruments de producció; causes organitzatives, com per exemple en la demanda dels productes o serveis que l'empresa pretén col·locar en el mercat.

I s'entén causes temporals de força major aquelles degudes a causes com incendis, terratrèmols, inundacions, o qualsevol altra causa, sent situacions imprevisibles o inevitables.

L'existència de força major haurà de ser constatada per l'autoritat laboral, qualsevol que sigui el número dels treballadors afectats, previ procediment tramitat segons la legislació laboral.


Quines diferències hi ha entre un ERE i un ERTE?

La principal diferència és que mentre qué un ERTE o expedient de regulació temporal d'ocupació, es pot aplicar a qualsevol empresa, independentment de la seva grandària, els ERE o acomiadaments col·lectius s'hauran d'aplicar a les empreses que afectin en un període de noranta dies a deu treballadors en les companyies que comptin amb menys de 100, al 10% dels empleats de les quals tenen entre 100 i 300 o a 30 en les quals compten amb més de 300 persones en plantilla.

Una altra de les diferències recau en què mentre que mitjançant un Expedient de regulació d'ocupació (ERE) o també conegut com a acomiadament col·lectiu, hi ha indemnitzacions per la suspensió d'ocupació, en el cas d'un ERE Temporal no hi ha indemnitzacions per al treballador.

Cal recalcar que les empreses tan sols es podran acollir a un ERE Temporal si s'acredita que la mesura temporal de suspensió de contracte o reducció de jornada és necessària per a la superació d'una situació de caràcter conjuntural de l'activitat de l'empresa.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret laboral estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, Madrid i Reus.