Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Les empreses europees poden recuperar deutes a Espanya?

Deutes
Les empreses europees poden recuperar deutes a Espanya?

El cobrament transfronterer de deutes permet a les empreses de la Unió Europea als qui deuen diners a Espanya recuperar els seus diners. La veritat és que és un procediment del qual també es poden beneficiar els particulars. De manera que, encara que en aquest article adoptarem una perspectiva de tall empresarial, tota persona de la Unió Europea podria recórrer al cobrament transfronterer de deutes. 

Encara que el tràmit de cobrament dins de la Unió Europea tendeix a ser més senzill que entre països tercers, sempre és recomanable comptar amb assistència lletrada a l'Estat on es trobi el deute. En aquest cas, les empreses de la Unió Europea poden comptar amb un despatx d'advocats com Forcam Advocats, especialitzats en el cobrament de deutes a Espanya

La proximitat pot ser clau per recuperar un impagat, especialment si s'opta per intentar la via extrajudicial. I és que la negociació, encara que de vegades no permet recuperar el deute ràpidament o íntegrament, sol ser una opció més àgil i econòmica que la reclamació judicial, a més de resultar més pacífica si es vol mantenir la relació comercial en el cas de reclamar deutes d’empreses internacionals.

Abans d'iniciar les reclamacions: consideració al voltant de les empreses de la Unió Europea a qui els deuen diners a Espanya

Un dels elements cabdals en el recobrament de deutes és el cobrament d'interessos. Generalment els interessos s'utilitzen per sancionar el morós. I la Unió Europea entén que aquest ha de compensar les molèsties de cobrament a qui ha complert les obligacions. 

Així, quan una empresa de la Unió Europea ha complert el seu contracte amb un client espanyol (subministrant béns o serveis en temps i forma) però aquest no ha pagat en termini, tindrà dret tant a cobrar interessos com a requerir una compensació sobre el pagament degut .

A efectes de calcular els interessos aplicables al morós, la Unió Europea posa a disposició de les empreses una calculadora d'interessos. Tot i això, recomanem que el càlcul d'interessos i recàrrecs es posi en mans del despatx d'advocats contractat per tirar endavant la reclamació.

És possible que s'apliquin penalitzacions sectorials o derivades del contracte. De manera que les empreses de la Unió Europea que vulguin cobrar clients espanyols haurien de consultar aquesta qüestió amb el seu assessor abans d'iniciar les reclamacions.

L'inici de les reclamacions: negociació extrajudicial i procediments aplicables

En resum, el primer pas abans d'iniciar les reclamacions és estudiar la quantia concreta que es té dret a cobrar, incloent-hi recàrrecs, interessos, despeses de gestió… Un cop coneguem la quantia concreta del deute caldrà traçar una estratègia de reclamació. 

Com hem indicat, el més comú i recomanable és començar a seu extrajudicial. És a dir, negociar. Però no es poden iniciar les negociacions fins que no sapiguem quin serà el procés que cal seguir en cas de no arribar a un acord i les nostres expectatives d'èxit.

En aquest sentit, hem de conèixer els diferents procediments de cobrament aplicables al cas. Però, en sentit general, cal destacar tres eines interessants en matèria de cobrament de deutes transfronterers: el procés de reclamació de gran quantia, el procés monitori europeu i l'ordre europea de retenció de comptes.

El procés de reclamació de gran quantia

És una demanda de reclamació de deute que permet a les empreses de la Unió Europea exigir quanties de més de 6.000 euros a altres empreses que es troba a Espanya. Facilita el procediment, el reconeixement i execució a Espanya, i té efectes a tots els països de la UE. 

És un procés ideal per reclamar un deute de forma ràpida i eficient, per això cal comptar amb advocats especialitzats en el cobrament de deutes. 

Generalment caldrà abonar taxes judicials, si bé aquestes es recuperaran tan bon punt prosperi la demanda. També es podran recuperar els costos de traducció de formularis, si n'hi ha. 

Per iniciar el procés de reclamació de gran quantia caldrà emplenar i remetre demanda. L'òrgan jurisdiccional competent ha de trametre una còpia al demandat. Rebuda la resposta del demandat, l'òrgan competent dictarà sentència, citarà les parts a una vista oral o sol·licitarà més informació.

El procés monitori europeu

Permet reclamar deute a Europa en procediments de matèria civil o mercantil quan una de les parts té residència a la Unió Europea. Com a procediment homònim nacional, requereix que el deute sigui exigible, i comportarà l'emissió d'un requeriment europeu de pagament en un termini de 30 dies. El demandat podrà optar entre pagar al demandant la quantia reclamada o oposar-s'hi en un termini de 30 dies.

Com el procés europeu d'escassa quantia, aquest procediment dóna peu a un requeriment executiu, amb eficàcia directa a qualsevol Estat membre de la Unió Europea. És a dir, no serà necessària l'homologació de l'ordre europea de pagament per instar-ne el reconeixement i l'execució. 

L'ordre europea de retenció de comptes

És un instrument que permet a l'empresa de la Unió Europea que ha de reclamar diners a Espanya sol·licitar la congelació del compte bancari de l'empresa deutora. No es requereix la comunicació al deutor, cosa que ajuda a impedir un alçament o ocultació de béns. 

L'ordre europea de retenció de comptes es pot utilitzar contra empreses de qualsevol Estat membre de la UE, excepte Dinamarca, i es pot sol·licitar en línia.

Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en reclamació de deutes estudiaran el seu cas concret. 
Comptem amb:

Despatx d’advocats a Barcelona
Despatx d’advocats a Madrid
Despatx d’advocats a Reus