Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

M'han acomiadat de la meva feina. He de tenir indemnització?

Laboral
M'han acomiadat de la meva feina. He de tenir indemnització?

Quan a un treballador se li comunica l'acomiadament, no sap que fer, no sap com fer front a l'acomiadament, no sap si l'ha d'impugnar o ha d'acatar les ordres de l'empresari. Doncs bé, el primer pas és buscar l'assessorament d'un advocat laboralista i actuar ràpidament, és important fer-lo per a la bona resolució de l'assumpte. En aquest post t'ho expliquem tot.

Quins tipus d'acomiadament existeixen?

Ens trobem amb l'acomiadament objectiu, que és aquell pel qual s'extingeix el contracte de treball degut a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Les causes que justifiquen l'acomiadament vénen establertes a l'art. 52 de l'Estatut dels treballadors “Extinció del contracte per causes objectives".

L'altre tipus d'acomiadament és l'acomiadament disciplinari, i és aquell en el qual l'empresari decideix posar fi al contracte degut a un incompliment greu i culpable del treballador. La seva regulació es troba definida a l'art. 54 de l'Estatut dels Treballadors.

Una altra de les vies d'acomiadament és l'Expendient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTE), es tracta d'una autorització temporal per a què una empresa pugui suspendre un o diversos contractes de treball durant un temps determinat. Mitjançant l'ERTE les empreses estaran exemptes de pagar el salari als treballadors. 

El treballador té dret a indemnització per l'acomiadament?

La indemnització que té dret un treballador depèn del tipus d'acomiadament. Amb l'acomiadament objectiu el treballador tindrà dret a una indemnització de 20 dies per any treballat, amb un màxim equivalent a 12 mensualitats. I en qualsevol cas cal notificar-l'hi al treballador amb un mínim de 15 dies d'antelació, sigui per la causa que sigui.

En el cas que l'acomiadament sigui disciplinari, no es tindrà dret a indemnització. Hem de recordar que per a què l'empresa dugui a terme l'acomiadament disciplinari, ha de ser per una de les causes de l'art. 54.2 ET, com per exemple per faltes injustificades del treballador, desobediència amb el treball, assetjament del treballador, disminució voluntària del rendiment del treball, abús de la confiança del treballador, etc.

No obstant això, tot treballador té dret al "finiquito", això és, les quantitats ja generades pel seu treball, però no abonades per l'empresa, normalment la part proporcional de vacances i pagues extraordinàries.

Què he de fer si l'empresa m'acomiada com a treballador?

Si l'empresa m'acomiada com a treballador es recomana acudir a un advocat laboralista per a rebre assessorament jurídic el més aviat possible per a saber si s'ha d'impugnar o no l'acomiadament, i per a conèixer de primera mà la indemnització que té dret a percebre.

S'haurà de prestar especial atenció a la carta d'acomiadament, ja que en la carta d'acomiadament es detallen les causes de l'acomiadament, que pot ser objectiu, disciplinari o col·lectiu. L'empresa té l'obligació d'avisar al treballador amb 15 dies d'antelació a l'acomiadament (a excepció de l'acomiadament disciplinari).

És important que la carta d'acomiadament estigui per escrit, i que la vegi un advocat laboralista per a comprovar que tot estigui correcte, perquè és de vital importància controlar els terminis en dret laboral, i és què si la carta està mal redactada o no compleix amb tots els requisits legals, el treballador es veurà beneficiat en la indemnització que li correspongui en el cas que impugni l'acomiadament.

Què s'ha de fer si un treballador no està d'acord amb l'acomiadament?

És molt important que el treballador no signi la carta d'acomiadament que li lliuri l'empresa, també és important que en la mateixa carta d'acomiadament el treballador escrigui la paraula: “No conforme”. És l'acció més recomanada i la que tindrà millors efectes per al treballador en cas d'impugnar l'acomiadament.

En quan al "finiquito", es tracta d'una liquidació dels comptes pendents que l'empresa té amb el treballador, ja sigui per hores extres, períodes de vacances, etc. El "finiquito" és obligatori, i el treballador té dret a percebre'l, tant si l'acomiadament és improcedent com si és procedent.

El treballador pot impugnar l'acomiadament i reclamar indemnització?

Si, el treballador tindrà dret a reclamar la indemnització que li correspongui pels anys treballats a l'empresa. Segons si l'acomiadament sigui procedent, o ajustat a dret, o improcedent, i no ajustat a dret, el treballador tindrà una quantitat d'indemnització o una altra.

El treballador podrà impugnar l'acomiadament davant els Tribunals laborals mitjançant una demanda judicial d'acomiadament. És important saber que el treballador tan sols tindrà 20 dies hàbils des de la notificació del seu acomiadament per a impugnar l'acomiadament i reclamar la indemnització que li correspongui.


Contacti amb nosaltres, i els nostres advocats especialistes en dret laboral estudiaran el seu cas concret.

A Forcam Advocats disposem d'oficines a Barcelona, MadridReus.